Türkçe

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Murad Başar

Prof. Dr. Mehmet Murad Başar
Ankara’da 1966 yılında doğan Dr. M. Murad Başar, tıp eğitimini 1983–1989 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yaptı. Uzmanlık eğitimini ise 1989–1993 yıllarında Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Üroloji Kliniği’nde tamamladı. Burslu olarak gittiği İtalya’da 1994–1995’de “Erkek Cinsel Fonksiyon Bozukluğu” ve “Penis Cerrahisi” konularında çalışmalarda bulundu. Türkiye’ye döndükten sonra Ankara Numune Hastanesi ve 1996–1999 yıllarında Ankara Sevgi Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi-Androloji Bölümü’nde çalıştı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1999 yılında “Yardımcı Doçent” olarak çalışmaya başlayan Dr. Başar 2002 yılında Doçent, 2007 yılında ise Profesör kadrosuna atandı. 2008-2011 yıllarında HRS Kadın Doğum Hastanesi ve Tüp Bebek Merkezi’nde erkek infertil hastaların değerlendirme ve tedavisinin planlanmasında konsültan hekim olarak çalıştı. Mikro cerrahi uygulamalar konusunda Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mikrocerrahi Ünitesi’nde; erkek kısırlığında Mikrocerrahi ile Testiküler Sperm Eldesi (Mikro TeSe) konusunda ise New York Cornell Üniversitesi’nde eğitim alan Dr. Başar 2011-2021 yılları arasında Memorial Şişli Hastanesi’nde Üroloji/Androloji uzmanı olarak çalışmıştır. Bu tarihten itibaren ise özel kliniğinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Dr. Başar’ın 96’sı uluslararası olmak üzere 173 yayını, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 170 kongre tebliği, Androloji ve Geriatri alanında yazılmış 26 kitap bölümü bulunmaktadır. Çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde oturum başkanı, konuşmacı ve panelist olarak görev yapmıştır. Ulusal ve uluslararası çeşitli dergilerde yayın kurulu üyeliği ve hakemlik görevlerini yerine getirmektedir.


TUBİTAK ve Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen 14 adet projede araştırma sorumlusu ve/veya proje araştırmacısı olarak yer almıştır.


Uzmanlık eğitimi sonrasında çalışma hayatı boyunca Video-Laparoskopi Temel Eğitimi Kursu, Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Mikrocerrahi Kursu, Uygulamalı Ürolojik Laporoskopik Cerrahi Sempozyumu, The second Applied Urological Laposroscopic Surgery Course, Canlı Cerrahiler Eşliğinde Her Yönüyle Genitoüriner Protezler Kursu, Güncel Androloji Sempozyumu-Semen Analizi Kursu ve Pediyatrik Ürolitiyazis Kurs’larına katılmıştır.


Prof. Dr. Başar American Urology Association, European Society for Impotence Research, European Association of Urology, International Society of Sexual and Impotence Research, Society of the Study of Male Reproduction, European Society of Human Reproduction and Embriology, International Continance Society, Türk Üroloji Derneği, Türk Androloji Derneği, Kontinans Derneği ve Endoüroloji Derneği üyesidir.


İngilizce ve İtalyanca bilen Prof. Dr. M. Murad Başar evli ve iki kız çocuk babasıdır.

ULUSLAR ARASI DERGİLERDE BASILAN ESERLER:

 1. Erol Ali, Özgür Suat, Başar M. Murad, Çetin Selahattin: A trial of Bacillus Calmetté-Guerin and Epurubicin combination in the prophylaxis of superficial bladder cancer Urol Int, 52, 69-72 (1994).

 2. Arda Kemal, Başar M. Murad, Deniz Engiz, Yıldız Şener, Akpınar Levent, Ölçer Tülay: Sonourethrography in anterior urethral stricture: comparison to radiographic uretrography. Arch Ital Urol Androl, 68, 249-253 (1995).

 3. Arda Kemal, Başar M. Murad, Koçkar Olga, Tola Meryem, Ölçer Tülay, Cumhur Turan: Isthmus hypertrophy mimics tumour in horseshoe kidney: a case report Arch Ital Urol Androl, 68, 99-102 (1996).

 4. Atan Ali, Yıldız Müslüm, Aydoğanlı Levent, Başar Halil, Başar M. Murad, Akalın Zuhal: Urethral sleeve advancement in repairement of distal hypospadias Arch Ital Urol Androl, 68, 103-105 (1996).

 5. Sasso Francesco, Gulino Geatono, Başar M. Murad, Alcini Antonio, Alcini Eugenio: Could standardised cavernosometry be helpful in therapeutic management of veno-occlusıve dysfunction? J Urol, 155, 150-154 (1996).

 6. Sasso Francesco, Gulino Geatono, Başar M. Murad, Carbone Antonio, Torricelli Paola, Alcini Eugenio: Penile Mondors’ disease: an underestimated pathology. Brit J Urol, 77, 729-732 (1996).

 7. Başar Halil, Aydoğanlı Levent, Yüksel Muammer, Başar M. Murad, Akdemir Gökhan, Kaptanoğlu Erkan: The outcome of urological findings in operated tethered cord patients. Int J Urol Nephrol, 29, 167-171 (1997).

 8. Yıldız Müslüm, Başar Murad, Hökelek Murat, Başar Halil, Akalın Zuhal: Scrotal myiasis. Brit J Urol, 80, 493-494 (1997).

 9. Atan Ali, Başar M. Murad, Başar Halil, Yıldız Müslüm, Akalın Zuhal: Transitional cell carcinoma of the bladder in patients under 30 years of age. Int J Urol Nephrol, 29, 623-625 (1997).

 10. Başar M. Murad, Başar Halil, Aydoğanlı Levent, Alkan Kemal, Gümüş Ümit, Akalın Zuhal: Colour penile Doppler ultrasonography with intraurethral prostaglandine-E2: preliminary results. Int J Urol Nephrol, 26, 667-671 (1997).

 11. Başar M. Murad, Erdoğan Sibel, Aydoğanlı Levent, Başar Halil, Kulaçoğlu Sezer, Akalın Zuhal: Aberrant adrenal cortical tissue adjacent to immature testis. Arch Ital Urol Androl, 69, 141-142 (1997).

 12. Atan Ali, Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Akalın Zuhal: The effect of age in the usage of alpha-receptor blocker treatment in prostate patients. Arch Ital Urol Androl, 69, 299-301 (1997).

 13. Başar M. Murad, Sargon Mustafa, Başar Halil, Çelik Hamdi, Başar Ruhgün, Yıldız Müslüm, Akalın Zuhal: Electron microscopic findings of penile tissues in veno-occlusive dysfunction: Is penile biopsy necessary? Int J Urol Nephrol, 30, 331-338 (1998).

 14. Akan Hakan, Başar M. Murad, Dalva İzak, Başar Halil: The early effects of doxazosin on benign prostatic hyperplasia. Arch Ital Urol Androl, 70, 41-44 (1998).

 15. Başar M. Murad, Sargon Mustafa, Başar Halil, Atan Ali, Ak Fikri, Çelik Hamdi, Başar Ruhgün, Akalın Zuhal: Comparative study between corpus cavernosum electromyography findings and electron microscopy of cavernosal muscle biopsies in erectile dysfunction patients. Int J Urol, 5,252-255 (1998).

 16. Atan Ali, Başar M. Murad, Akalın Zuhal: A case of hydatid disease with unusual localisation. Scand J Urol Nephrol, 32, 362-364 (1999).

 17. Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Başar Halil, Ak Fikri, Akan Hakan, Atan Ali: Electrical activity of the corpus cavernosum in denervated rats. Int J Urol, 6, 251-256 (1999).

 18. Mungan N. Aydın, Kulaçoğlu Sezer, Başar M. Murad, Şahin Mehmet, Witjes J. Alfred: Can sensitivity of voided urinary cytology or bladder wash cytology be improved by the use of different urinary portions. Urol Int, 62, 209-212 (1999).

 19. Başar M. Murad, Atan Ali, Yıldız Müslüm, Baykam Murat, Aydoğanlı Levent: Comparison of sertraline to fluoxetine regard to their efficacy and side effects in the treatment of premature ejaculation. Arch Esp Urol, 52, 1.008-1.011 (1999).

 20. Başar Halil, Başar Ruhgün, Başar M. Murad, Erbil Mine: The comparison of the incidance of horshoe kidney in autopsy cases versus urologic patient population. Okajimas Folia Anat Jpn, 76, 137-139 (1999).

 21. Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Söylemezoğlu Figen, Sürücü Selçuk H, Başar Halil, Akan Hakan, Başar Ruhgün: Histopathologic changes and nitric oxide synthetase (NOS) activity on corpus cavernosum in neurogenic rats. BJU Int, 80, 101-107 (1999).

 22. Atan Ali, Başar M. Murad: Letter to editor: “Intravesical interleukin-2 in T1 papillary bladder carcinoma: regression of marker lesion in 8 of 10 patients”. J Urol, 162, 1706 (1999).

 23. Atan Ali, Başar M. Murad, Aydoğanlı Levent: Comparison the efficacy of only fluoxetine treatment to efficacy of fluoxetine plus local lidocaine ointment treatment in premature ejaculation. Arch Espanol Urol, 53, 856-858 (2000).

 24. Atan Ali, Başar M. Murad: Letter to editor: A multicenter study of tension-free vaginal tape (TVT) for surgical treatment of stress urinary incontinance”. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunction, 11, 130-132 (2000).

 25. Başar M. Murad, Batislam Ertan, Altınok Deniz, Yılmaz Erdal, Basar Halil: Sildenafil citrate for penile hemodynamics: an alternative to intracavernosal agents in Doppler ultrasonography evaluation of erectile dysfunction. Urology, 57, 621-627 (2001).

 26. Mungan N. Aydın, Mungan Görkem, Başar M. Murad, Baykam Murat, Atan Ali: Effect of seminal plasma calcitonin levels on sperm motility. Arch Androl, 47, 113-117 (2001).

 27. Başar M. Murad, Tekdoğan Ümit Y., Yılmaz Erdal, Başar Halil, Atan Ali, Batislam Ertan: The efficacy of sildenafil in different etiologies of erectile dysfunction. Int J Urol Nephrol, 32, 403-407 (2001).

 28. Şahin Mehmet, Başar M. Murad, Bozdoğan Önder, Atan Ali: Short term histopathologic effects of different intracavernosal agents on corpus cavernosum and the anti-fibrotic activity of intracavernosal verapamil: an experimental study. Urology, 58, 487-492 (2001).

 29. Başar M. Murad, Atan Ali, Tekdoğan Ümit Y: New concept parameters of rigiscan in differentiation of vascular erectile dysfunction: Is it a useful test? Int J Urol, 8, 686-691 (2001).

 30. Başar M. Murad, Atan Ali, Ozergin Osman, Yıldız Müslüm: The efficacy of alfuzosin treatment in patients with prostatism. Int J Urol Nephrol, 33, 493-497 (2001).

 31. Yılmaz Erdal, Özcan Şaziye, Başar M. Murad, Başar Hülya, Batislam Ertan, Ferhat Mehmet: Music decreases anxiety and provides sedation in extracorporeal schock wave lithotripsy. Urology, 61, 282-286 (2003).

 32. Yılmaz Erdal, Batislam Ertan, Tuğlu Devrim, Kılıç Dilek, Başar M. Murad, Özlük Özlem, Başar Halil: C-Reactive protein in early detection of bacteriemia and bacteriuria after extracorporeal schock wave lithotripsy. Eur Urol, 43, 270-274 (2003).

 33. Basar Halil, Batislam Ertan, Yılmaz Erdal, Başar M. Murad, Toprak Reşit: Unusual cause of the acute urinary retention in a child PICA disease. BJU Int 91, 3, (2003).

 34. Başar Halil, Baydar Şenol, Boyunağa Hakan, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Yılmaz Erdal: Primary bilateral spermatocele. Int J Urol, 10, 59-61 (2003).

 35. Başar M. Murad, Atan Ali, Tekdoğan Ümit Y., Batislam Ertan: A classification based on peak systolic velocity and end diastolic velocity predicts sildenafil citrate success. Scan J Urol Nephrol, 37, 502-506 (2003).

 36. Yılmaz Erdal, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Başar Halil: Psychological trauma of circumcision in the phallic period could be avoided by using topical steroids. Int J Urol, 10, 651-656 (2003).

 37. Başar M. Murad, Şamlı M. Murat, Erbil Mine, Özergin Osman, Başar Ruhgün, Atan Ali: Early effects of extracorporeal shock wave lithotripsy exposure on testicular sperm morphology. Scand J Urol Nephrol, 38, 38-41 (2004).

 38. Kılıç Dilek, Başar M. Murad, Kaygusuz Sedat, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Batislam Ertan: Prevalence and treatment of Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum and Mycoplasma hominis in patients with non-gonococcal urethritis. Jpn J Infect Dis, 57, 17-20 (2004).

 39. Yılmaz Erdal, Batislam Ertan, Bozdoğan Önder, Başar Halil, Başar M. Murad: Torsion of a epididymal cyst: a case report. Int J Urol, 11, 182-183 (2004).

 40. Kısa Üçler, Başar M. Murad, Ferhat Mehmet, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Çağlayan Osman, Batislam Ertan: Testicular tissue nitric oxide and thiobarbituric acid reactive substance levels: evaluation with respect to the pathogenesis of varicocele. Urol Res, 32: 196-199 (2004).

 41. Yılmaz Erdal, Batislam Ertan, Altınok Gülçin, Altınok Deniz, Kara Simay, Başar M. Murad: Isolated late penile metastasis of adenocarcinoma of rectum. Urol Int, 72: 261-263 (2004).

 42. Ünal Birsen, Başar Halil, Karadeniz-Bilgili M. Yasemin, Başar M. Murad, Batislam Ertan, Erdal H.Haydar, Kara Simay: Late-onset ureteric urinoma with intermittent jet flow as a complication of ureterolithotomy. J Clin Ultrasound, 32: 264-266 (2004).

 43. Yılmaz Erdal, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Tuğlu Devrim, Ferhat Mehmet, Başar Halil: The comparison and efficacy of three different alpha-1 adrenergic blockers in distal ureterals tones. J Urol, 173: 2010-212 (2005).

 44. Keles Isık, Başar M. Murad, Aydın Gülümser, Batislam Ertan Orkun Sevim: Two clinical problem in elderly men: osteoporosis and erectile dysfunction. Arch Androl, 51: 177-184 (2005).

 45. Başar Hülya, Başar M. Murad, Özcan Şaziye, Akpınar Serpil, Başar Halil, Batislam Ertan: Local anesthesia in transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: EMLA creams as a new alternative technique. Scand J Urol Nephrol, 39: 130-134 (2005).

 46. Taner Pelin, Başar M. Murad, Bilgili Yasemin K., Ergin Ahmet, Batislam Ertan: Sildenafil does not alter retrobulbar hemodynamics in postural variations. Neuro-ophtal, 29: 59-64 (2005).

 47. Yılmaz Erdal, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Tuğlu Devrim, Özcan Şaziye, Başar Halil: Effectiveness of Eutectic Mixture of Local Anesthetic cream and occlusive dressing with low dossage of fentanyl using for pain control during ESWL. J Endourol, 19: 589-594 (2005).

 48. Başar M. Murad, Aydın Gülümser, Mert H. Çağatay, Keleş Işık, Çağlayan Osman, Orkun Sevim, Batislam Ertan: Relationship between serum sex steroids, aging male symptom (AMS) score and International Index of Erectile Function (IIEF). Urology, 66: 597-601 (2005).

 49. Erkek Emel, Başar M. Murad, Bağcı Yeter, Karaduman Ayşen, Bilen Cenk Yücel, Gököz Aytaç: Fordyce angiokeratomas as clues to local venous hypertension. Arch Dermatol, 141: 1325-1326 (2005).

 50. Büyükkoçak Ünase, Çağlayan Fatma, Çağlayan Osman, Başar Murat, Çakmak Murat, Batislam Ertan, Ulusoy Sevgi: Anaesthesia and the acute phase protein response in children undergoing circumsion. Mediators Inflam, 5: 312-315 (2005).

 51. Yılmaz Erdal, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Tuğlu Devrim, Mert Çağatay, Başar Halil: Optimal frequency in extracorporeal shock wave lithotripsy? A positive randomized study. Urology, 66: 1160-1164 (2005).

 52. Bozdoğan Önder, Atasoy Pınar, Bozdoğan Nazan, Erekul Selim, Batislam Ertan, Yılmaz Erdal, Başar Murad: BAG-1 expression in hyperplastic and neoplastic prostatic tissue: Is there any relationship between BAG-1 and BCL related proteins, and androgen receptor status? Tumori, 91: 570-576 (2005).

 53. Başar M. Murad, Yılmaz Erdal, Ferhat Mehmet, Başar Halil, Batislam Ertan: Terazosin in the treatment of premature ejaculation: A short-term follow-up. Int J Urol Nephrol 37: 773-777(2005).

 54. Atan Ali, Başar M. Murad, Tuncel Altuğ: Letter to Editor: Re: Wespes E, Rammal A, Christian G. Sildenafil non-responders: haemodynamic and morphometric studies. Eur Urol 48: 1061-1062 (2005).

 55. Keleş Işık, Aydın Gülümser, Başar M. Murad, Hayran Mutlu, Atalar Ebru, Orkun Sevim, Batislam Ertan: Endogenous sex steroids and bone mineral density in healthy men. Joint Bone Spine 3: 80-85 (2006).

 56. Aydın Gülümser, Başar M. Murad, Keleş Işık, Ergün Gülbahar, Orkun Sevim, Batislam Ertan: The relationship between sexual dysfunction and psychiatric status in premenopausal women with fibromyalgia. Urology, 67: 156-161 (2006).

 57. Atan Ali, Başar M. Murad, Tuncel Altuğ, Ferhat Mehmet, Ağras Koray, Tekdoğan Umit Y.: Comparison the efficacy of sildenafil only, sildenafil plus topical EMLA cream and topical EMLA cream only treatments in premature ejaculation. Urology 67: 388-91 (2006).

 58. Kendi Tuba, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Yılmaz Erdal, Altınok Deniz, Basar Halil: Magnetic resonance imaging (MRI) in penile metastases of extragenitourinary cancers. Int J Urol Nephrol 38: 105-109 (2006).

 59. Başar M. Murad, Tuğlu Devrim, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Batislam Ertan: Relationship between nocturnal penile tumescence rigi scan monitoring, international index of erectile function symptom scores and sildenafil responses. Scand J Urol Nephrol 40: 506-510 (2006).

 60. Başar M. Murad, Kısa Üçler, Tuğlu Devrim, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Çağlayan Osman, Batislam Ertan: Testicular nitric oxide and thiobarbituric acid reactive substance levels in obstructive azoospermia: do they have apossible role in pathophysiology of infertility. Mediators Inflam

 61. Yılmaz Erdal, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Tuğlu Devrim, Yuvanç Ercan: Can prilocaine infiltration alone be the most minimally invasive approach in terms of anesthesia durin extra corporeal schock wave lithotripsy? Urology 68: 24-27 (2006).

 62. Tekdoğan Umit. Y., Tuncel Altuğ, Tuğlu Devrim, Başar M. Murad, Atan Ali. Effect of sildenafil citrate treatment on serum dehydroepiandrostenedion sulfate levels in patients with erectile dysfunction. Urology 68: 626-630 (2006).

 63. Tuncel Altuğ, Akbulut Ziya, Atan Ali, Başar M. Murad. Common symptoms in men with prostatic inflammation. Int J Urol Nephrol 38: 583-586 (2006).

 64. Başar Halil, Yılmaz Erdal, Başar M. Murad, Batislam Ertan, Tuğlu Devrim: Window technique on circumsion. Int J Urol Nephrol 38: 599-601 (2006).

 65. Başar M. Murad, Ekici Aydanur, Bulcun Emel, Tuğlu Devrim, Ekici Mehmet, Batislam Ertan: Female sexual and hormonal status in patients with bronchial asthma: Relationship with respiratory function tests, psychological and somatic status. Urology 69: 421-425 (2007).

 66. Atan Ali, Başar M. Murad, Tuncel Altuğ, Mert Çağatay, Aslan Yılmaz: Is there a relationship among age, International Index of Erectile Function, International Prostate Symptom Score and Aging Males’ Symptoms Score. Int J Urol Nephrol 39: 215-22 (2007).

 67. Bayar-Muluk Nuray, Başar M. Murad, Oğuztürk Ömer, Dikici Oğuzhan: Does subjective tinnitus cause sexual disturbance? J Otolaryngology 36: 77-82 (2007).

 68. Taner Pelin, Başar M. Murad, Ünal Birsen, Batislam Ertan: Effects of vardenafil on intraocular pressure and orbital mehodynamics. J Ocular Pharm Ther 23: 275-279 (2007).

 69. Arıca M. Yakup, Tuğlu Devrim, Başar M. Murad, Kılıç Dilek, Bayramoğlu Gülay, Batislam E Preparation and characterization of infection-resistant antibiotics-releasing hydrogels rods of poly[hydroxyethyl methacrylate-co-(poly(ethylene glycol)-methacrylate]: Biomedical application in a novel rabbit penile prosthesis model. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 20; 86B(1):18-28 (2007).

 70. Cil Aylin P, Basar M. Murad, Kara Simay A, Atasoy Pınar: Diagnosis and management of vaginal mullerian cyst in a virgin patient. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct, 19: 735-7 (2008).

 71. Yılmaz Erdal, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Tuglu Devrim, Erguder Ismail. Citrate levels in fresh tomato juice: a possible dietary alternative to traditional citrate supplementation in stone-forming patients. Urology, 71, 379-384 (2008).

 72. Doğru M. Tolga, Başar M. Murad, Şimşek Ali, Yuvanç Ercan, Güneri Mahmut, Ebinç Haksun, Batislam Ertan. Effects of statin treatment on serum sex steroids levels and autonomic and erectile function. Urology, 71, 703-707. (2008).

 73. Doğru M. Tolga, Koçak Orhan M, Erberk-Özen Nurper, Başar M. Murad: Assessment of the autonomus vaiables correlate with the well-being of erectile dysfunction patients. Asian J Androl, 10, 643-50 (2008).

 74. Bozdoğan Onder, Atasoy Pınar, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Başar Halil. Significance of p57(Kip2) down-regulation in oncogenesis of bladder carcinoma: an immunohistochemical study. Tumori, 94, 556-562 (2008).

 75. Gunel-Ozcan Ayşen, Basar M. Murad, Kısa Üçler, Ankaralı HC. Hereditary haemochromatosis gene (HFE) H63D mutation shows an association with abnormal sperm motility. Mol Biol Rep, 36: 1709-14 (2009).

 76. Koçak Mukadder, Başar M. Murad, Vahapoğlu G, Mert H. Çağatay, Güngör Şule. The effect of Behçet disease on sexual function and psychiatric status of premenopausal women. J Sex Med, 6: 1341-8 (2009).

 77. Basar M. Murad, Kısa Üçler, Tuğlu Devrim, Kaçma Murat, Başar Halil: The effect of varicocele on seminal plasma and serum inhibin-B levels in adolescent and adult men. Int J Urol Nephrol, 42: 47-51 (2010)

 78. Doğru M. Tolga, Aydos Tolga R., Aktuna Zuhal, Korkusuz Petek, Zeybek Dilara, Görgü Nart, Korkut Oğuzhan, Başar M. Murad. The effects of beta-blockers on endothelial nitric oxide synthase (eNOS) innumoreactivity in the rat corpus cavernosum. Urology, 75; 589-597 (2010)

 79. Doğru M. Tolga, Başar M. Murad, Haciislamoğlu Ahmet. The difference of heart rate recovery between males with and without erectile dysfunction. Ann Noninvasive Electrocardiol, 15: 223–229 (2010).

 80. Dogru M. Tolga, Basar M. Murad. Comparison of the differences in circadian autonomic function in hyperlipidemic men with and without erectile dysfunction. Int Urol Nephrol, 42: 589-96 (2010).

 81. Kaymak Çetin, Kadıoğlu E, Coşkun E, Basar Hülya, Basar Murad. Determination of DNA damage after exposure to inhalation anesthetics in human peripheral ymphocytes and sperm cells in vitro comet assay. Hum Exp Toxicol, 31: 1207-1213 (2012)

 82. Senyücel Mine F., Boybeyi Özlem, Ayva Şebnem, Aslan M. Kemal, Soyer Tutku, Demet Aİ, Kısa Uçler, Başar Murad, Çakmak Murat A.: Evaluation of contralateral kidney, live and lung after extracorporeal shock wave lithotripsy in rabbits. Urolithiasis, 41:431-436 (2013).

 83. Başar M. Murad, Özkan Yeşim, Kısa Üçler, Şimşek Bolkan. Serum homocysteine levels and sildenafil 50 mg response in young-adult male patients without vascular risk factors. Indian J Biochem Biophy, 50:215-220 (2013).

 84. Alkan Erdal, Başar M. Murad. Endourological treatment of foreign bodies in the urinary system. JSLS 18: e2014.00271 (2014).

 85. Alkan Erdal, Arpali Emre, Ozkanli A. Oğuz, Basar M. Murad, Acar Oğuz, Balbay M. Derya: RIRS is equally efficient in patients with different BMI scores. Urolithiasis 43:243-8 (2015).

 86. Alkan Erdal, Turan Miraç, Ozkanli Oğuz, Avci Egemen, Basar M. Murad, Acar Oğuz, Balbay M. Derya: Combined ureterorenoscopy for ureteral and renal calculi is not associated with adverse outcomes. Cent European J Urol 68:187-92 (2015).

 87. Alkan Erdal, Saribacak Ali, Ozkanli A. Oğuz, Başar M. Murad, Acar Oğuz, Balbay M. Derya. Retrograde Intrarenal Surgery in Patients Who Previously Underwent Open Renal Stone Surgery. Minim Invasive Surg 2015:198765. doi: 10.1155/2015/198765. Epub 2015 Aug 18 (2015).

 88. Alkan Erdal, Ozkanlı Oğuz Avcı Egemen, Turan Mirac, Başar M. Murad, Acar Oğuz, Balbay M. Derya: Effectiveness of flexible ureterorenoscopy and laser lithotripsy for multiple unilateral stones smaller than 2 cm. Adv Urol dx.doi.org/10.1155/2014/314954 (2015).

 89. Alkan Erdal, Sarıbacak Ali, Ozkanli A. Oğuz, Basar M. Murad, Acar Oğuz, Balbay M. Derya: Flexible Ureteroscopy can be more efficacious in the treatment of proximal ureteral stones in select patients. Adv Urol 2015:416031. doi: 10.1155/2015/416031. Epub 2015 Nov 4 (2015).

 90. Çayan S, Yaman Ö, Orhan İ, Usta M, Başar M, Resim S, Aşcı R, Gümüş B, Kadıoğlu A. Prevalence of sexual dysfunction and urinary incontinence and associated risk factors in Turkish women. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2016 Aug;203:303-8. doi: 10.1016/j.ejogrb.2016.06.030. Epub 2016 Jul 5 (2016).

 91. Alkan E, Ugan RA, Basar M.Murad, Halici Z, Karakus E, Balbay MD, Un H. Role of endothelin receptors and relationship with nitric oxide synthase in impaired erectileresponse in diabetic rats. Andrologia 2017 Mar;49(2). doi: 10.1111/and.12607. Epub 2016 May 4 (2017).

 92. 92.  Basar MM, Kahraman S. Clinical utility of sperm DNA fragmentation testing: practice recommendations based on clinical scenarios.Transl Androl Urol 6 (Suppl 4): S574-S576 (2017).

 93. Ozkanli S, Basar MM, Selimoglu S, Erol B, Ozkanli O, Nurili F, Kahraman S.The ghrelin and orexin activity in testicular tissues of patients with idiopathic non-obstructive azoospermia. Kaohsiung J Med Sci 34: 564-568 (2018).

 94. Alkan I, Yüksel M, Özveri H, Atalay A, Canat HL, Culha MG, Arabacı Ç, Bozkurt M, Başar M. Semen reactive oxygen species levels are correlated with erectile function among chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome patients. Int J Impot Res 30:335-341 (2018).

 95. Alkan İ, Yüksel M, Canat HL, Atalay HA, Can O, Özveri H, Başar MM. Superoxide anion production by the spermatozoa of men with varicocele: relationship with varicocele grade and semen parameters. World J Mens Health 36:255-262 (2018). 

 96. Wyrwoll MJ, Temel SG Nagirnaja L Oud NSAlexandra M LopesGodfried W van der HeijdenJames S Heald 7Nadja Rotte 8Joachim Wistuba 9Marius Wöste 10Susanne Ledig 1Henrike Krenz 10Roos M Smits 11Filipa Carvalho 12João Gonçalves 13Daniela Fietz 14Burcu Türkgenç 15Mahmut C Ergören 16Murat Çetinkaya 17Murad Başar 18Semra Kahraman 19Kevin McEleny 20Miguel J Xavier 7Helen Turner 21Adrian Pilatz 22Albrecht Röpke 1Martin Dugas 10Sabine Kliesch 23Nina Neuhaus 9GEMINI ConsortiumKenneth I Aston 24Donald F Conrad 3Joris A Veltman 25Corinna Friedrich 1Frank Tüttelmann. Bi-allelic mutations in M1AP are a frequent cause of meiotic arrest and severely impaired spermatogenesis leading to male infertility. Am J Hum Genet S0002-9297(20): 30198-1 (2020).

 

ULUSAL DERGİLERDE BASILAN ESERLER:

 1. Dalva İzak, Başar M. Murad, Özgür Suat, Çetin Selahattin, Karahan Mehmet: Genitoüriner cerrahide seftriakson proflaksisi: Preoperatif ve perioperatif uygulamanın karşılaştırılması. Mavi Bülten, 22, 16-19 (1990).

 2. Dalva İzak, Başar M. Murad, Yazıcıoğlu Ahmet, Akbay Erdem, Özgür Suat, Çetin Selahattin, Karahan Mehmet: Üriner sistem enfeksiyonlarında sefuroksim aksetil klinik etkileri. Mavi Bülten, 22, 20-22 (1990).

 3. Erol Ali, Akbay Erdem, Başar M. Murad, Sargın Semih, Karakoyunlu İsmail, Özgür Suat, Çetin Selahattin: Double pig-tail stent uygulamaları ve sonuçları. Mavi Bülten, 22, 56-60 (1990).

 4. Arda Kemal, Başar M. Murad: Perkütan nefrostomi. Nefro-üroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1, 79-82 (1992).

 5. Arda Kemal, Başar M. Murad, Çalıkoğlu Ümit, Türksever Fikret, Ölçer Tülay: Ultrasonografi eşliğinde perkütan nefrostomi uygulamaları ve sonuçları. Nefro-üroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1: 103-107 (1993).

 6. Sarıtaş Ülkü, Boran Mediha, Dağlı Ülkü, Yılmaz Uğur, Başar M. Murad, Şaşmaz Nurgül: Hemodiyaliz ünitesinde hepatitis-C virus antikorları prevalansı. Gastroenteroloji, 4, 594-597 (1993).

 7. Sarıtaş Ülkü, Akbay Erdem, Başar M. Murad, Yılmaz Uğur, Gönenç Faruk: Renal transplantasyon yapılmış hastalarda hepatitis-C virus antikor prevalansı. Gastroenteroloji, 4, 598-600 (1993).

 8. Atan Ali, Arda Kemal, Başar M. Murad: Prostat kanserinde transrektal ultrasonografinin yeri. Van Tıp Dergisi, 3, 65-69 (1996).

 9. Başar M. Murad, Atan Ali, Başar Halil, Akalın Zuhal: Empotans tanısında yeni bir yöntem: korpus kavernozum elektromiyografisi. Üroloji Bülteni, 7, 137-141 (1996).

 10. Arda Kemal, Atan Ali, Başar M. Murad, Özdemir Gürhan, Akalın Zuhal, Cumhur Turhan: Prostat hacminin saptanmasında transrektal ve transabdominal ultrasonografinin yeri. Tıp ve Sağlık Dergisi, 1, 63-65 (1997).

 11. Başar Halil, Atan Ali, Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Şahin Mehmet, Aydoğanlı Levent, Akalın Zuhal: Relationship between bladder rupture and pelvic bone fracture. Eastern J Med, 2, 19-21 (1997).

 12. Aydoğanlı Levent, Başar M. Murad, Günçe Sevil, Başar Halil, Seçkin Selda: A case of penile metastases. J Ankara Med School, 4, 223-225 (1997).

 13. Başar M. Murad, Cengiz Tanju, Tunçbilek Erkan, Aydoğanlı Levent, Akalın Zuhal: Erektil disfonksiyon tanısında nokturnal penil tümesans: non-invazif bir test olarak Doppler ultrasonografi ve kavernozometri ile ilişkisi. Türk Üroloji Dergisi, 23, 289-293 (1997).

 14. Başar Halil, Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Atan Ali, Ünal M. Sezai, Akalın Zuhal: Laparoskopik spermatik kord ligasyonu: Uzun dönem izlem sonuçları. Üroloji Bülteni, 8, 81-83 (1997).

 15. Başar M. Murad, Başar Halil, Yıldız Müslüm, Atan Ali, Aydoğanlı Levent, Akalın Zuhal: Veno-oklüzif disfonksiyon tanısında kavernozometri ve penil Doppler ultrasonografi: Parametrelerin karşılaştırlmalı çalıması. Üroloji Bülteni, 8, 227-231 (1997).

 16. Başar Halil, Atan Ali, Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Aydoğanlı Levent: Ürogenital travmaların retrospektif değerlendirilmesi. Tıp ve Sağlık Dergisi, 2, 33-36 (1998).

 17. Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Atan Ali, Başar Halil, Ünal M. Sezai, Aydoğanlı Levent: Yüzeyel mesane tümörü tedavisinde iki farklı Bacillus Calmetté-Guerin. Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 8, 156-160 (1998).

 18. Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Başar Halil, Ak Fikri, Aydoğanlı Levent, Akalın Zuhal: Değişik nedenler bağlı erektil disfonksiyonu olan hastalarda korpus kavernozum elektriksel aktivitesi. Üroloji Bülteni, 9, 140-146 (1998).

 19. Atan Ali, Başar M. Murad, Başar Halil, Yıldız Müslüm, Aydoğanlı Levent: Türk kadın populasyonunda üriner inkontinans sıklığı: Ankara Hastanesi Tıp Dergisi, 32, 17-20 (1999).

 20. Ceylan Cavit, Başar M. Murad, Oğuz Eyyüp, Atan Ali, Aydoğanlı Levent: Arteriyel erektil disfonksiyonlu hastalarda serum lipid profili ve penil Doppler ultrasonografi parametrelerinin karşılaştırılmalı çalışması. Ankara Hastanesi Tıp Dergisi, 32, 95-99 (1999).

 21. Başar M. Murad, Şamlı Murat, Sarıyüce Oğuzhan, Özden Sema, Kahraman Semra: Epididimal obstrüksiyon tanısında alfa-glukozidaz testi. Üroloji Bülteni, 10, 39-42 (1999).

 22. Başar M. Murad, Atan Ali, Sargon Mustafa F., Başar Halil, Başar Ruhgün, Aydoğanlı Levent: Diabetes mellitusun erken dönemde kavernozal doku üzerine etkisi. Üroloji Bülteni, 10, 137-140 (1999).

 23. Atan Ali, Tekdoğan Ümit Y., Başar M. Murad, Ünal M. Sezai, Aydoğanlı Levent: Prostat spesifik antijen (PSA) düzeyi 4 ile 20 ng/ml arasında olan hastalarda serbest/total PSA oranı ile biyopsi sonuçları arası ilişki. Üroloji Bülteni, 10, 151-154 (1999).

 24. Başar M. Murad, Ünal M. Sezai, Atan Ali, Aydoğanlı Levent: Seminal plazma total antioksidan kapasitesi: İnfertilite patogenezinde önemi ve seminal parametreler ile ilişkisi. Türk Üroloji Dergisi, 25, 271-276 (1999).

 25. Başar M. Murad: Organik erektil disfonksiyon tedavisinde sildenafil sitratın etkinliği. Androloji Bülteni, 4: 9 (2000).

 26. Oğuz Eyyüp, Başar M. Murad, Nişancı Fatma, Özergin Osman, Akbay Ayşegül, Atan Ali: Farklı diyet uygulanan dişi ratlarda üriner sistem taş hastalığının diyetle olan ilişkisi. Kırıkkale Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 73-77 (2000).

 27. Başar M. Murad, Delibaşı Tuncay, Atan Ali, Müftüoğlu Osman: Erektil disfonksiyon tedavisinde minimal değerlendirme ile sildenafil sitratın etkinliği: Bir ön rapor. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 82-85 (2000).

 28. Atan Ali, Basar M. Murad, Akbulut Ziya, Mungan N. Aydın, Aydoğanlı Levent: Varikoselli hastalarda internal spermatik ven laktat dehidrogenaz düzeyi ve sperm parametreleri ile ilişkisi. Üroloji Bülteni, 11, 17-20 (2000).

 29. Basar M. Murad, Özergin Osman, Yıldız Şener, Sargon Mustafa F., Başar Ruhgün, Atan Ali: Deneysel diabetik ratlarda serum testosteron düzeyleri ve testiküler histopatoloji: İnfertilite patogenezinde diabetin rolü. Üroloji Bülteni, 11, 33-36 (2000).

 30. Basar M. Murad, Özergin Osman, Atan Ali: Prostat hastalarında dihidroepiandrostenedion düzeyi: Bir ön rapor. Türk Üroloji Dergisi, 26, 222-224 (2000).

 31. Atan Ali, Basar M. Murad, Mungan N. Aydın, Tekdoğan Ümit Y., Özergin Osman: Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat biyopsisine bağlı komplikasyonların ile hasta yaşı-prostat volümü- prostat histopatolojisi arasında bir ilişki var mı? Türk Üroloji Dergisi, 26, 415-418 (2000).

 32. Oğuz Eyüp, Başar M. Murad, Özergin Osman, Nişancı Fatma, Akbay Ayşegül, Atan Ali: Testosteronun idrar sitrat düzeyine etkisi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2, 7-9 (2000).

 33. Atan Ali, Başar M. Murad, Akbulut Ziya: Stres inkontinans tedavi yöntemlerinin gözden geçirilmesi. İnsizyon, 4, 66-70 (2001).

 34. Tekdoğan Ümit Y., Özergin Osman, Oğuz Eyyüp, Çanaklı Fatih, Baykam Murat, Başar M. Murad, Atan Ali: Zaman içerisinde nefrektomi endikasyonlarında izlenen değişim: 4 yıllık değerlendirme. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3, 69-71 (2001).

 35. Özergin Osman, Başar M. Murad, Mungan Aydın N., Ebil Mine, Atan Ali: Orşiektomi sonrası kavernozal dokudaki histolojik değişiklikler: deneysel bir çalışma. Türk Üroloji Dergisi, 27: 403-406 (2001).

 36. Tekdoğan Ümit Y., Ortapamuk Hülya, Oğuz Eyyüp, Başar M. Murad, Naldöken Seniha, Atan Ali: Prostat kanserli hastalarda prostat spesifik antijen (PSA) kemik metastazlarının belirleyicisi midir? Türk Üroloji Dergisi, 27: 433-436 (2001).

 37. Başar Halil, Oğuztürk Ömer, Başar M. Murad, Yılmaz Erdal, Batislam Ertan: Kırıkkale ili ilköğretim okullarında enürezis nokturna taraması: Bir alan araştırması. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3: 104-106 (2001).

 38. Tekdoğan Ümit Y., Başar M. Murad, Özergin Osman, Atan Ali: Erektil disfonksiyonlu erkeklerde dehidroepiandrostenedion sülfat (DHEA-S) düzeyleri. Türk Üroloji Dergisi, 28: 66-69 (2002).

 39. Kazkayası Mustafa, Başar M. Murad, Başar Halil, Bayar Nuray, Koç M. Can: Nokturnal enürezisli çocuklarda üst solunum yolu patolojilerinin etyolojideki rolü. T Klin KBB, 2: 84-89 (2002).

 40. Yılmaz Erdal, Kılıç Dilek, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Kaygusuz Sedat, Başar Halil: Kalsiyum taşlarında ESWL sonrası bakteriüri riski. Türk Üroloji Dergisi, 28: 313-316 (2002).

 41. Başar M. Murad, Çakan Murat, Emir Levent, Aydos Kaan: DNA hasarının erkek infertilitesinde önemi. Androloji Bülteni, 15: 39-41 (2003).

 42. Batislam Ertan, Başar M. Murad, Ferhat Mehmet: Atrofik böbrekde saptanan insidental renal hücreli karsinomda retroporetoneoskopik nefrektomi. Türk Üroloji Dergisi, 29: 104-106 (2003).

 43. Yılmaz Erdal, Başar M. Murad, Tuğlu Devrim, Başar Halil, Batislam Ertan: Erişkin polikistik böbrek hastalığında hemospermi nedeni olan veziküoseminalis kistleri. Türk Üroloji Dergisi, 29: 110-111 (2003).

 44. Yılmaz Erdal, Batislam Ertan, Tuğlu Devrim, Başar M. Murad, Boratav Cumhur, Başar Halil: Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy sırasında hastalarda anksiyet-ağrı yoğunluk ilişkisi. Türk Üroloji Dergisi, 29: 80-83 (2003).

 45. Yılmaz Erdal, Batislam Ertan, Ferhat Mehmet, Başar Murad, Tuğlu Devrim, Başar Halil: Üreter alt uç taşlarında ektsrakorporeal şok dalga litotripsisinin başarısının artırmak üzere kullanılabilecek medikal yardımcı tedaviler. Üroloji Bülteni, 14: 14-18 (2003).

 46. Emir Levent, Başar M. Murad: Non-obstrüktif azoospermili (NOA) erkeklerde restiküler sperm ekstraksiyonu (TESE) ne zaman yapılmalı? Androloji Bülteni, 19: 324-329 (2004).

 47. Bilgili Yasemin M., Başar Halil, Ünal Birsen, Başar M. Murad, Aydınuraz Kuzey, Batislam Ertan, Kara Simay: Erişkin varikosel ve sefano-femoral yetmezlik birlikteliği. Üroloji Bülteni, 15: 115-118 (2004).

 48. Başar M. Murad, Tuğlu Devrim: PDE5 inhibitörlerinin karşılaştırılmalı çalışması. Androloji Bülteni, 21: 99-102 (2005).

 49. Başar M. Murad: Androjenlerin penis üzerine etkileri. Androloji Bülteni, 21: 185-187 (2005).

 50. Tuğlu Devrim, Başar M. Murad, Akbult Ziya, Güngör Sefa, Tekdoğan Ümit Y., Atan Ali: Erektil disfonksiyolu hastalarda sildenafil tedavisini brıkma nedenleri. Türk Üroloji Dergisi, 31: 262-267 (2005).

 51. Başar M. Murad, Yılmaz Erdal, Ünal Serhat, Başar Halil, Batislam Ertan: Relationship between international index of erectile function and international prostate symptom scores’ degrees in patients with benign prostate hyperplasia after 50 years old. Türk Geriatri Dergisi 8: 165-168 (2005).

 52. Başar M. Murad: Andropoz (Yaşlanan erkeğin geç başlangıçlı hipogonadizmi). Galeneos, 112: 13-21 (2006).

 53. Başar M. Murad: Yaşlanan erkeğin geç başlangıçlı hipogonadizmi ve osteoporoz. Klinik Aktüel Tıp, 12, 14-24 (2007).

 54. Başar M. Murad, Kısa Üçler, Ferhat Mehmet, Karaca Fatma: Serum leptin levels in patients with erectile dysfunction: may it be a predictor for vascular pathology. KÜ Tıp Fak Derg 9: 1-6 (2007).

 55. Tuncel Altuğ, Aslan Yılmaz, Başar M. Murad, Atan Ali. Efficacy of clomipramine, sertraline and terazosin treatments in premature ejaculaton. Turkish J Med Sci 38: 59-64 (2008).

 56. Kısa Üçler, Başar M. Murad, Ferhat Mehmet, Çağlayan Osman. Seminal plasma Transforming Growth Factor-β (TGF-β) and Epidermal Growth Factor (EGF) levels in patients with varicocele. Turkish J Med Sci 38: 105-110 (2008).

 57. Başar M. Murad: Testosteron ve prostat. Türk Geriatri Dergisi Suppl 2: 25-30 (2008).

 58. Başar M. Murad, Tuğlu Devrim. Aromatase inhibitors in infertile patients: Effects on seminal parameters and serum and seminal plasma testosterone and oestradiol levels in short-term follow-up. Turkish J Med Sci 39:519-524 (2009).

 59. Atan Ali, Tuncel Altuğ, Aslan Yılmaz, Başar M. Murad. Is voiding within one hour after ejaculation an etiologic factor in prostatic inflammation? Eur J Surg Sci 1: 1-4 (2010).

 60. Başar M. Murad. TESE sırasında olgun spermatozoa saptamaya yönelik yeni tanısal faktörler. Androloji Bülteni 42: 206-211 (2010).

 61. Başar Murad, Bal Fatih. Erektil disfonksiyonun medikal tedavisinde fosfodiesteraz tip 5 inhibitörlerinin günümüzdeki yeri. Turk Urol Sem 1: 85-91 (2010).

 62. Doğru M. Tolga, Başar M. Murad, Yuvanç Ercan, Şimşek Vedat, Şahin Ömer. The relationship between serum sex steroid levels and heart rate variability parameters in males and the effetcts of age. Türk Kardiyol Dern Ars 38: 459-65 (2010).

 63. Başar Murad M. Düşük akımlı priapizmde medikal tedaviyi hangi durumlarda ve nasıl yapalım? Turk Urol Sem 2: 299-302 (2011).

 64. Akman RY, Basar MM. Urologic problems in elderly population. Turkish Journal of Geriatrics 15:455-464 (2012).

 65. Başar MM. Fosfodiesteraz inhibitörleri alt üriner sistemde ne kadar etkili? Androloji Bülteni 51:240-243 (2012).

 66. Başar MM, Han Ü, Çakan M, Alpcan S, Başar H. Orexin expression in prostate with different histopatholoic condition: Should it be a marker for prostate cancer? Türk Uroloji Dergisi 39:78-83(2013).

 67. Akman RY, Uslu-Erdoğru D, Başar MM. Yaşlanan erkek ve kadında ürolojik ve cinsel sorunlar. Türkiye Klinikleri Fiziksel Tıp ve Rehabiltasyon Özel Sayısı 6:50-62 (2013).

 68. Başar MM, Alkan E. Çocukluktan erişkinliğe Klinefelter sendromlu erkeğe sistemik bakış. Androloji Bülteni 56:52-55 (2014).

 69. Aydos TR, Başar M. Murad, Kul O, Atmaca HT, Uzunalıoğlu T, Kisa Ü, Efe OE. Effects of ozone therapy and taurine on ischemia/reperfusion-induced testicular injury in a rat testicular torsion model. Turk J Med Sci 44:749-55 (2014).

 70. Alkan E. Başar MM. Sperm motilite bozuklukları: terminoloji, etiyoloji ve tedavide yenilikler. Androloji Bülteni 58:186-190 (2014).

 71. Tüfekçi MA, Başar MM. Yardımcı üreme tekniklerinde (YÜT) sperm seçiminde kullanılan teknikler ve yenilikler. Androloji Bülteni 59:259-262 (2014).

 72. Alpcan S, Başar H, Aydos TR, Kul O, Kısa Ü, Başar MM. Apoptosis in testicular tissue of rats after vasectomy: evaluation of eNOS, iNOS immunoreactivities and the effects of ozone therapy. Turk J Urol 40:199-206 (2014).

 73. Boybeyi Ö, Fedakar Şenyücel M, Ayva EŞ, Soyer T, Aslan MK, Başar M.Murad, Çakmak AM. The effect of extracorporeal shock wave lithotripsy on distribution of interstitial cells of Cajal in rabbit renal pelvis and proximal ureter. Turk J Med Sci 45:221-4 (2015).

 74. Şenyücel MF, Boybeyi O, Aslan MK, Soyer T, Balcı M, Demet Aİ, Kısa U, Basar MM, Çakmak AM. Evaluating ESWL related alterations in renal pelvis and proximal ureter by analayting of tissue hydroxyproline levels. J Exp Clin Med 32:31-34 (2015).

 75. Başar MM. Yaşlanmanın erkek fertilitesine etkisi. Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Sayısı 10:52-60 (2017).

 76. Başar MM, Soysal E. Sperm motilite bozukluklarına güncel yaklaşım. Androloji Bülteni 21: 22-31 (2019).

 77. Avcı E, Başar MM. Çocuk ve yetişkinde Onko-TESE uygulamaları: 2019 Günceleme. Andrololji Bülteni 22:52-56 (2020)

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMLERİ:

 1. Kadıoğlu Ateş, Başar M. Murad: Androlojinin tanımı ve tarihçesi. In: Kadıoğlu A, Başar MM, Semerci B, Orhan İ, Aşçı R, Yaman MÖ, Çayan S, Usta MF, Kendirci M (eds): Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı, Türk Androloji Derneği Yayınları, İstanbul, 2004, pp: 11-13.

 2. Başar M. Murad, Tuğlu Devrim: Kavernozal erektil disfonksiyonda cerrahi tedavi yöntemleri. In: Kadıoğlu A, Başar MM, Semerci B, Orhan İ, Aşçı R, Yaman MÖ, Çayan S, Usta MF, Kendirci M (eds): Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı, Türk Androloji Derneği Yayınları, İstanbul, 2004, pp: 308-320.

 3. Başar M. Murad: Emisyon, ejakulasyon ve orgazm fizyolojisi. In: Kadıoğlu A, Başar MM, Semerci B, Orhan İ, Aşçı R, Yaman MÖ, Çayan S, Usta MF, Kendirci M (eds): Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı, Türk Androloji Derneği Yayınları, İstanbul, 2004, pp: 493-502.

 4. Batislam Ertan, M. Murad Basar: Erkek üreme sisteminin anatomisi. In: Kadıoğlu A, Çayan S, Semerci B, Orhan İ, Aşçı R, Yaman MÖ, Usta MF, Kendirci M (eds): Erkek Reprodüktif Hastalıkları ve Tedaivisi. Türk Androloji Derneği Yayınları, İstanbul, 2004, pp: 25-34.

 5. M. Murad Başar: Erkek reprodüktif fizyolojisi. In: Anafarta MK, Yaman MÖ (eds): Campell Üroloji. Güneş Kitapevi, Ankara, 2005, pp 1437-1474.

 6. M. Murad Başar, Ertan Batislam: Vezikal travma ve hemoraji. In: Nihat Arıkan (ed): Glenn Ürolojik Cerrahi. Güneş Kitapevi, Ankara, 2006, pp 212-219.

 7. M. Murad Başar, Ertan Batislam: İnterstisyel sistit. In: Nihat Arıkan (ed): Glenn Ürolojik Cerrahi. Güneş Kitapevi, Ankara, 2006, pp 220-230.

 8. M. Murad Başar: Vasküler kaynaklı (damarsal hastalıklara bağlı) erektil disfonksiyon. Androloji Hastalıkları Hasta Kılavuzu ve Aydınlatılmış Onam Belgesi. Türk Androloji Derneği, İstanbul, 2006, pp 153-161.

 9. Başar M. Murad, Özbek Emin, Kayıgil Önder, Kireçci Sinan, Mert Çağatay: Gelecek tedavi hedefleri. In: Kadıoğlu A, Usta MF, Cangüven Ö, Semerci B, Aşçı R, Yaman Ö, Orhan İ, Çayan S (eds): Seksüel Tıp: Erkek ve kadında seksüel fonksiyon bozuklukları. Türk Androloji Derneği, 2006, pp: 5667-704.

 10. Başar M. Murad, Alpcan Serhan. Kronik Pelvik Ağrı Sendromu. In: Kadıoğlu A, Usta MF, Cangüven Ö, Semerci B, Aşçı R, Yaman Ö, Orhan İ, Çayan S (eds): Seksüel Tıp: Prostatın Benign Hastalıkları. Türk Androloji Derneği, 2008, pp: 183-196.

 11. Başar M. Murad, Alpcan Serhan. Spesifik-Granülamatöz Prostatitler In: Kadıoğlu A, Usta MF, Cangüven Ö, Semerci B, Aşçı R, Yaman Ö, Orhan İ, Çayan S (eds): Seksüel Tıp: Prostatın Benign Hastalıkları. Türk Androloji Derneği, 2008, pp: 197-200.

 12. Başar M. Murad. Kronik prostatit/Kronik pelvik ağrı sendromu ve cinsel fonksiyon bozukluğu. In: Kadıoğlu A, Usta MF, Cangüven Ö, Semerci B, Aşçı R, Yaman Ö, Orhan İ, Çayan S (eds): Seksüel Tıp: Prostatın Benign Hastalıkları. Türk Androloji Derneği, 2008, pp: 201-206.

 13. M. Murad, Şipal Timuçin. Andropoz ve sonrası dönemde görülen sorunlar ve çözümler: Yaşlanan Erkek. In: Arasıl T, Gökçe-Kutsal Y, Aslan D, Başar MM (eds). Fiziksel Tıp ve Rehailitasyonda Yeni Ufuklar Yaşlı Sağlığı. Güneş Kitapevi, 2010, pp: 69-87.

 14. Başar M. Murad, Görgü Nart: Yaşlılık döneminde işeme disfonksiyonu ve inkontinans. In: Arasıl T, Gökçe-Kutsal Y, Aslan D, Başar MM (eds). Fiziksel Tıp ve Rehailitasyonda Yeni Ufuklar Yaşlı Sağlığı. Güneş Kitapevi, 2010, pp: 347-360.

 15. Başar M. Murad. Fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri hergün alınabilir mi? Alınmalı mı? In Türk Androloji Derneği Yönetim Kurulu (eds). Ürolojide Yeni Ufuklar: Androloji. Güneş Kitapevi, Ankara, 2010, pp: 103-115.

 16. M. Murad Başar: Enterovezikal ve rektoüretral fistüller. In: Nihat Arıkan (ed): Glenn Ürolojik Cerrahi. Güneş Kitapevi, Ankara, 2010, pp 138-143.

 17. M. Murad Başar: Mesane travması ve kanaması In: Nihat Arıkan (ed): Glenn Ürolojik Cerrahi. Güneş Kitapevi, Ankara, 2010, pp 143-155.

 18. M. Murad Başar: İnterstisyel sistit/ağrılı mesane sendromu In: Nihat Arıkan (ed): Glenn Ürolojik Cerrahi. Güneş Kitapevi, Ankara, 2010, pp 156-161.

 19. Başar M. Murad, Hacıislamoğlu Ahmet. Sigara ve benzeri tütün ürünlerinin üreme sağlığı üzerine etkisi. In. Selahittin Çayan, Ali Ayyıldız (eds): Çevrenin Erkek Cinsel Sağlığı ve Üreme Sağlığına Etkisi ve Korunma Yolları, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2010, 1-11.

 20. Başar M. Murad, Yuvanç Ercan. Genitoüriner sistem travmaları. In Özmen M. Mahir, Erbil Yeşim, Dilektaşı Evren (eds): Mastery of Syrgery (Türkçe), Güneş Kitapevi, Ankara, 2010, 1778-1797.

 21. Başar M. Murad: Yaşlılıkta erkek cinsel organlarında yaşa özgü meydana gelen değişimler. Yaşlı Sağlığı Modülleri: Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi, Anıl Matbaası, Ankara,  Şubat 2011, 280-286.

 22. Başar M. Murad: Yaşlanma ile ortaya çıkan prostat hastalıkları. Yaşlı Sağlığı Modülleri: Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi, Anıl Matbaası, Ankara,  Şubat 2011, 288-297.

 23. Başar M. Murad: Yaşlanan erkekte idrar kaçırma sorunları. Yaşlı Sağlığı Modülleri: Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi, Anıl Matbaası, Ankara,  Şubat 2011, 301-305.

 24. Başar M. Murad: Yaşlanma ile ortaya çıkan andropoz ve cinsel sorunlar. Yaşlı Sağlığı Modülleri: Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi, Anıl Matbaası, Ankara,  Şubat 2011, 309-317.

 25. Alkan E, Başar M. Murad. Amprik Medikal Tedavi. In: Aşçı R, Çayan S, Erdemir F, Orhan İ, Yaman Ö, Usta MF, Kendirci M, Ekmekçioğlu O, Kadıoğlu A (eds): Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavis. İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, Mayıs 2013, 539.556.

 26. Başar M. Murad. Yaşlanma, spermatogenez ve erkek infertiltesi. In: Aşçı R, Çayan S, Erdemir F, Orhan İ, Yaman Ö, Usta MF, Kendirci M, Ekmekçioğlu O, Kadıoğlu A (eds): Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi. İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, Mayıs 2013, 831-839.

 27. Alkan Erdal, Başar M. Murad: Erkek Çocuklarda Eksternal Genitalyanın Anomalileri.  In: Yaman MÖ (ed): Campell Üroloji. Güneş Kitapevi, Ankara, 2015, pp 3537-3556.

 28. Başar M. Murad. İnkontinans In: Aslan D, Gökçe-Kutsal Y (eds): Güncel Geriatri El Kitabı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2017, pp:127-135.

 

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMLERİ:

 1. Gökç-Kutsal Yeşim, Aslan Dilek, Başar M. Murad. Aging and basic health issues in Turkey. In: Jason L Powell, Sheying Chen (eds), The Global Dynamics of Aging. Nova Science Publishers, New York, 2012, pp 101-117.

 

 

KONFERANS-PANEL KATILIMLARI ve KURS-OTURUM BAŞKANLIKLARI:

 1. Erektil Disfonksiyon Tanı ve Tedavisinde Yenilikler, 5. 1996, Ankara Numune Hastanesi Konferans Salonu, Moderatör: Op. Dr. Z. Akalın, Konuşmacılar: Doç. Dr. M. Çetinkaya, Op. Dr. H. Başar, Op. Dr. M. M. Başar, Op. Dr. B. Öztürk.

 2. Türk Üroloji, Androloji, Endoüroloji ve Üroonkoloji Dernekleri Aylık Bilimsel Toplantısı, 21. 3. 2001, Şişli Etfal Hastanesi Konferans Salonu, Moderatör: Prof. Dr. H. Hattat, Konuşmacı: Doç. Dr. M. M. Başar

 3. Oral farmakoterapi döneminde diagnostik değerlendirme (Karşıtlık): Oral ajanlarla test. 4. Ulusal Androloji Kongresi, 7-10 Kasım 2001, Ankara, Yönetici: Ş. Sarıkaya. Konuçmacılar: L. Peşkircioğlu, M. Başar.

 4. ED’nin temel değerlendirmesi. Murad Başar. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Androloji Bilm Dalı, 2002-2003 Eğitim Toplantısı, 9 Ocak 2003, İstanbul Tıp Fakültesi.

 5. Erektil disfonksiyonlu erkeğin değerlendirilmesi. Murad Başar. Türk Androloji Derneği Eğitim Toplantısı, 1 Şubat 2003, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu.

 6. Rutin infertilite tetkikinde östrojenler araştırılmalı mı? Murad Başar. Erkekde Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite, 22 Şubat 2003, Ankara, Etap Altınel Otel.

 7. Erektil disfonksiyonda tanı. M Murad Başar. Erkek Cinsel fonksiyon Bozukluğu Kursu, 5. Ulusal Androloji Kongresi, 4. 6. 2003, İstanbul.

 8. Olgular eşliğinde erektil disfonksiyonlu hastalarda tanı ve tedavi (Panel), 5. Ulusal Androloji Kongresi, 5-7 Haziran 2003, İstanbul, Moderatör: Murad Başar, Konuşmacılar: Ali Atan, Barış Altay, Önder Kayıgil.

 9. Erektil disfonksiyonlu hastanın temel değerlendirlmesi. Murad Başar. Androloji Sürekli Eğitim Programı, 29. Ocak 2004, Ankara.

 10. Proksimal azoospermi (Karşıtlık): Önce testis biyopsisi. Ankara Ürologlar Derneği, 9. 3. 2004, Ankara, Yönetici: K. Anafarta, Konuçmacılar: M. Başar, L. Emir.

 11. Androloji, Fertilte ve Cinsel Yaşam Kursu: Androlojide (Erkek-Kadın Cinsel Sağlığı ve Erkek İnfertiltesi) Yenilikler ve Karmaşık Vakaların Çözümü Sempozyumu. Kurs Başkanları: A. Atan, M. Başar, 10 Haziran 2004, İstanbul.

 12. Hipotalamo-hipofizer-gonadal aksda yenilikler: Murad Başar. Androloji, Fertilte ve Cinsel Yaşam Kursu: Androlojide (Erkek-Kadın Cinsel Sağlığı ve Erkek İnfertiltesi) Yenilikler ve Karmaşık Vakaların Çözümü Sempozyumu. 10 Haziran 2004, İstanbul.

 13. Kadın ve erkekte androjenler ve libido: Murad Başar. Androloji, Fertilte ve Cinsel Yaşam Kursu: Androlojide (Erkek-Kadın Cinsel Sağlığı ve Erkek İnfertiltesi) Yenilikler ve Karmaşık Vakaların Çözümü Sempozyumu. 10 Haziran 2004, İstanbul.

 14. Yirmi soruda erektil disfonksiyon tedavisinde gelinen son nokta. Yöneten: Murad Başar. Konuşmacılar: Lütfü Tahmaz, Gürdal İnal. Türk Androloji Derneği, Eğitim Programı, 25 Aralık 2004, Ankara.

 15. Yaşlanan Erkek Kursu: Androjenler ve penis. Murad Başar. Kurs Başkanları: Ali Atan, İsa Özbey. 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005, İzmir.

 16. Temel Cinsel Sağlık Kursu. Kurs Başkanları: Murad Başar, Mustafa

 17. 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005, İzmir.

 18. Temel Cinsel Sağlık Kursu: Erektil disfonskiyonda risk faktörlerinin modifiye edilmesi ve birinci basamak tedaviler. Murad Başar. Kurs Başkanları: M. Murad Başar, Mustafa Vatansever. 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005, İzmir.

 19. Panel: Yaşlanan erkek: Androjenlerin pensiteki etkileri. Murad Başar. Panel Başkanları: Sedat Tellaloğlu, Ali Atan. 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005, İzmir.

 20. Panel: PDE5 inhibitörleri güncelleme: PDE5 inhibitörlerini karşılaştıran çalışmaların incelenmesi. Murad Başar. Panel Başkanı: Oktay Nazlı. 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005, İzmir.

 21. Short training programme in Gerontology and Geriatrics: Yaşlanan erkek ve ürolojik sorunlar. Murad Başar, 28 Ocak 2006, Ankara.

 22. Aging Male. CP: Atıf Akdaş. Speakers: Adil Esen-Urological Aspect; Murad Başar-Andrology; Can Cimilli-Psychiatrial Aspect. Geriatrics 2006 International Congress of Elderly Health, April 5, 2006, İstanbul, Turkey.

 23. Satelit Sempozyum. Başkan: B. Alıcı, Murad Başar: Tadalafil yeni tercih çalışması. Androlojide Yeni Uygulama Alanları ve Teknikler Sempozyumu, 21 Nisan 2006, İstanbul.

 24. PDE5 İnhibitörleri. Başkan: B. Semerci. Panelistler: A.Esen, A. Atan, Başar (PDE5 inhibitörlerini karşılaştıran çalışmaların değerlendirilmesi). Androlojide Yeni Uygulama Alanları ve Teknikler Sempozyumu, 22 Nisan 2006, İstanbul.

 25. Kadın ve erkek cinsel sağlığında temel bilgiler Başkan: Z. Durna, Murad Başar. 2. Ulusal Üroloji Hemşireleri Bilimsel Toplantısı, 13 Haziran 2006, Antalya.

 26. Murad Başar: Oral farmakoterapi. Cinsel Fonksiyonda tanı ve tedavi. 2. Ulusal Üroloji Hemşireleri Bilimsel Toplantısı, 13 Haziran 2006, Antalya.

 27. Erektil disfonksiyon tedavisinde PDE5 inhbitörlerinin güncel durumu. MMBaşar, Türk Cumhuriyetleri Androloji Sempozyumu, 9 Nisan 2007, Taşkent, Özbekistan.

 28. Panel: PDE5 İnhibitörleri: Güncelleme. M.Aydın, M. Başar, H. Özkara, M. Çakan; Panel Başkanı: K. Anafarta. 7. Ulusal Androloji Kongresi, 7-9 Haziran 2007, Ankara.

 29. Başar M. Murad: Erkek reprodüktif sistem fizyolojisi. TÜYK Sınavı IV. Hazırlık Kursu, 4-7 Kasım 2007, Kartepe, İzmit.

 30. BPH Cerrahisinden sonra cinsel yaşam: Gerçekler ve büyüklere masallar. Murad Başar; Oturum Başkanı: Oktay Nazlı, Tarık Esen, BPH ve Cinsel Yaşam, 23 kasım 2008, Ankara.

 31. Yaşlı hastalarda inkontinans nedenleri ve tedavi yöntemleri. Murad Başar; Temel Geriatri Kursu, 5 Nisan 2008, Antalya.

 32. Pathophysiology of erectile dysfunction and new therapeutic approaches in aging males. F. Usta; Moderator: M. Murad Başar, 6-8 Nisan 2008, Geriatrics 2008, Antalya.

 33. Therapeutical options in benign prostate hyperplasia. Tarık Esen, Moderator: M. Murad Başar, 6-8 Nisan 2008, Geriatrics, 2008, Antalya.

 34. PDE5 inhibitörleri erektil disfonksiyonu iyileştirir mi? Başar, Türkçe Konuşan Ülkeler Androloji İşbirliği 3. Androloji Sempozyumu, 31 Mayıs 2008, Issık Göl, Kırgızistan.

 35. Prematür ejakülasyonun yeni tanımı. Murad Başar, Ejakülasyon ve Orgazm Bozuklukları Kursu, Androlojide Güncelleme Sempozyumu ve Avrasya Androloji Zirvesi, 5 Haziran 2008, İstanbul.

 36. ED’de oral farmakoterapi. Murad Başar, Yemekte Öğrenelim Toplantısı, Androlojide Güncelleme Sempozyumu ve Avrasya Androloji Zirvesi, 6 Haizran 2008, İstanbul.

 37. PDE5 inhibitörlerinin kronik kullanımı: klinik çalışmalar. Murad Başar, Androlojide Güncelleme Sempozyumu ve Avrasya Androloji Zirvesi, 7 Haziran 2008, İstanbul.

 38. Olgu sunuları. Katılımcılar: A. Armağan, L. Tahmaz, M.F. Usta, Yönetici: Murad Başar, Androlojide Güncelleme Sempozyumu ve Avrasya Androloji Zirvesi, 7 Haziran 2008, İstanbul.

 39. Geriatride Multidisipliner Yaklaşım. Oturum Başkanları: Murad Başar, Nevin Sağsöz, Konuşmacılar: Kutay Biberoğlu, Lütfü Tunç, Nurper Erbek-Özen, 11 Haziran 2008, Kırıkkale.

 40. Testosteron ve prostat. Murad Başar, Yaşlanan Erkek Sempozyumu, 10 Ekim 2008, İstanbul.

 41. Ejakülasyon bozuklukları. Murad Başar. TÜYK V Hazırlık Kursu, 14 Ekim 2008, Abant, Bolu.

 42. Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır? M. Murad Başar KUTBAT, 22 Ekim 2008, Kırıkkale

 43. Androlojide Zorlu Olgular. Oturum Başkanı: A. Kadıoğlu, Konuşmacılar: D. Hatzichiristou, K. Aydos, B. Alıcı, M. Başar, 20. Türk Üroloji Kongresi, 4 Kasım 2008, Antalya.

 44. Yaşlıda üreme sağlığı ve etik boyutu. Murat Başar, Geriatri ve Etik Kursu, 12 Kasım 2008, Ankara.

 45. Erken boşalma ve Tedavisi: Erken boşalmada tıbbi tedaviler. Oturum Başkanı: Ercan Özmen. Konuşmacılar: Aytül Gürbüz Tükel, Cem İncesu, Murad Başar, Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VII Kursu, 22 Kasım 2008, İstanbul.

 46. Yaşlanan erkek ve üreme sağlığı. Başar M. Murad, 2nd Geriatrics and Gerontology Course, 28 Ocak 2009, Ankara.

 47. Ürolog gözüyle idrar yolu enfeksyonları, Başar M. Murad KLİMİK Derneği Aylık Toplantısı, 28 Ocak 2009, Ankara.

 48. Erektil disfonksiyon PDE-5 inhibitörleri ile tedavi edilbilir mi? Murad Başar, Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, Ankara, 18-19 Nisan 2009.

 49. Erektil disfonksiyonun medikal tedavisi M. Başar, Aile Hekimleri ve Pretisyenler İçin Bir Bakışta Androloji Kursu, Yönetici: R. Aşçı, M. Vatansever, 8. Ulusal Androloji Kongresi, 20 Mayıs 2009, İzmir.

 50. ED’nin medikal tedavisi Başar. Panel: Erektil disfonksiyon tedavisinde yapılmaması gerekenler. Yönetici: Ö. Yaman, 8. Ulusal Androloji Kursu, 22 Mayıs 2009, İzmir.

 51. Panel: PDE-5 inhibitörlerinde günceleme Yönetici: Başar, Karşılaştırılmalı etkinlik çalışmaları H. Kılıçarslan; Yeni tedavi endikasyonları S. Deveci. 23 Mayıs 2009, İzmir.

 52. Panel: Male infertility and assisted reproductive technologies. Moderators: Sedat Tellaloğlui Mohammed Ali Sadighi. New predictive factors to define mature sperm during TESE? Murad Başar, Eurasian Andrology Summit, 30-31 May 2009, Sochi, Russia.

 53. Testis tümörleri. Murad Başar. Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Sınava Hazırlık Kursu, 22-24 Ekim 2009, Kızılcahamam, Ankara.

 54. Tıp Eğitiminde Yaşlılığa Genç Bakış Oturum Başkanları: Murad Başar, Tutku Soyer, Yaşlanan Dünya ve Yaşlanan İnsan Sempozyumu, 26 Ekim 2009, Kırıkkale.

 55. Prostat kanseri ve testsoteron kullanım ilişkisi. Murad Başar Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Kocaeli-Sakarya Bölgesi Aylık Üroloji Toplantısı, 15 Ocak 2010, Kocaeli.

 56. Yaşlanan Erkek, Murad Başar, Temel Geriatri Kursu, 1 Nisan 2010, İzmir.

 57. Yaşlı Cinselliğinin Etik ve Hukuksal Yönü, Murad Başar, Yaşlılarda Cinsellik, Oturum Başkanları: Bülent Semerci, Ümit Sungurtekin, 3 Nisan 2010, İzmir.

 58. Testis tümörlerinin sınıflandırılması ve tedavisi, Murad Başar, Türk Üroloji Derneği “1., 2. Ve 3. Yıl Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitim Programı” 4-6 Haziran 2010, Kocaeli.

 59. ISSM 3. Uluslararası Seksüel Tıp Konsültasyon Raporu Kursu, Yönetici: Ramazan Aşçı, Murad Başar, Güncel Androloji Sempozyumu, 21 Haziran 2010, İstanbul.

 60. Cinsel disfonksiyonda implant, mekaniz cihazlar ve vasküler cerrahiler, Murad Başar, ISSM 3. Uluslararası Seksüel Tıp Konsültasyon Raporu Kursu, Yönetici: Ramazan Aşçı, M. Murad Başar, Güncel Androloji Sempozyumu, 21 Haziran 2010, İstanbul.

 61. Testis tümörleri etiyoloji, sınıflama ve tanı, Murad Başar, TÜYK 7. Üroloji Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu, 22 Ekim 2010, Ankara.

 62. Ürolojide teknoloji kullanımı (stentler, enerji, bilişim vb), Murad Başar, TÜYK 7. Üroloji Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu, 22 Ekim 2010, Ankara.

 63. Androloji (erkek-kadın) tanı vetedavi Poster sunu-2 (P-038/P-057). Oturum başkanları: Ramazan Aşcı, Murad Basar, 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 31 Ekim 2010, İstanbul.

 64. Alt üriner sistem semptomları PDE5 inhibitörleri ile tedavi edilebilir mi? Edilmeli mi? Evet: Murad Başar, Hayır: Önder Yaman, Oturum Başkanı: O Yalçın, 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 1 Kasım 2010, İstanbul.

 65. Yemekte Öğrenelim: Kılavuzlar eşliğinde erektil disfonksiyon tanı ve cerrahi dışı tedaviler. Murad Başar, Hakan Kılıçarslan, 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 1 Kasım 2010, İstanbul.

 66. Prematür ejakülasyonun güncel tedavisi. Murad BAŞAR, 28. 01. 2011, Kocaeli.

 67. SUİ Değerlendirmesi. Murad Başar. Oturum Başkanları: İ. Başer, C. Ünlü, L. Mollamahmutoğlu, 3. Uluslararası Ankara Ürojinekoloji Kongresi, 5-6 Şubat 2011, Ankara.

 68. Erkek infertiltesi: Olgu sunumları eşliğinde konu tartışmaları paneli. Başkan: Kaan Aydos; Panelistler: Murad Başar, Ahmet Haliloğlu, 19 Mart 2011, Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi 2011-2012 Asistan Eğitim Toplantıları Programı, Ankara.

 69. Overactive bladder and sexual dysfunction in man and woman. Murad Başar, Başkanlar: İ. Nane, The 6th Eurasian Andrology Summit, 15 April 2011, Tirana, Albain.

 70. Yaşlanan Erkek. Murad Başar, Hekimler İçin Temel Geriatri Kursu, Ankara Tabip Odası 30 Nisan 2011, Ankara.

 71. Yaşlanan erkek ve üreme sağlığı sorunları. Murad Başar, III. Geriatri ve Gerontoloji Kursu, 3-8 Mayıs 2011, Ankara.

 72. Zor olgu tartışması (Kabus oturumu). Başar, İ. Orhan, O. Ekmekçioğlu. Olgu Sunumları: MK Çalışkan, Ö. Aytaç, M. Kısaarslan, C. Baran). 9. Ulusal Androloji Kongresi, 2 Haziran 2011, Mersin.

 73. Testis tümörleri etiyoloji, sınıflama, tanı ve tedavi, Murad Başar, Türk Üroloji Derneği “1., 2. Ve 3. Yıl Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitim Programı” 17-19 Haziran 2011, İstanbul.

 74. Erektil disfonksiyonda medikal tedavi, Murad Başar, Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Aylık Toplantısı, 21 Ekim 2011, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplantı Salonu, Ankara.

 75. ESSM 2011 Kongresinden Akılda Kalması Gerekenler, Murad Başar, Türk Üroloji Derneği Kuzey Marmara Şubesi Aylık toplantısı, 21 Aralık 2011, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul.

 76. Yaşlanan Erkek, Murad Başar, Geriatri Hemşireliği Kursu: Güncel Bilgiler, 1 Nisan 2012, 5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Antalya.

 77. Ürolojide yaşlanan erkek sağlığı, Murad Başar, Muammer Kendirci, 4 Nisan 2012, 5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Antalya.

 78. Geriatrik kadın popülasyonunda stress üriner enkontinans sorununun yönetimi, Kutay Biberoğlu. Farmakoterapi Ön Planda Uygulanmalıdır. Murad Başar, 4 Nisan 2012, 5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Antalya.

 79. Erkek İnfertiltesi, Murad Başar, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Sakarya Şubesi 2012 Aylık Toplantısı, 24 Nisan 2012 Sakarya.

 80. Serbest oksijen radikalleri süpürücülerinin erkek infertilte tedavisindeki yeri-olgu sunumları. Murad Başar, Muammer Kendirci, Erkut Attar, Abdullah Armağan, Ateş Kadıoğlu, Türk üroloji Derneği Kuzey Marmara Şubesi Aylık Toplantısı, 25 Nisan 2012, İstanbul.

 81. Yüksek akımlı priapizm ne zaman ve nasıl tedavi edilmeli? Murad Başar, Priaipizm Tanı ve tedavisinde yenilikler. Ramazan Aşçı, Ercan Yeni, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2 Mayıs 2012, Girne-Kıbrıs.

 82. Penil tümör cerrahileri sonrası penil rehabiltasyon ve ED tedavisi. Haluk Erol, Murad Başar, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2 Mayıs 2012, Girne-Kıbrıs.

 83. Testisten sperm elde etmede yeni pprediktif faktörler, Murad Başar, Panel: infertilite ve kronik prostatitte değerlendirme ve tedavi. Bülent Semerci, Muammer Kendirci, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2 Mayıs 2012, Girne-Kıbrıs.

 84. Testis tümörleri etiyoloji, sınıflama ve tanı, Murad Başar, Türk Üroloji Derneği, Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu, 8. Dönem Sınava Hazırlık Kursu, 6-10 Haziran 2012, Kızılcahamam, Ankara.

 85. PDE-5 inhibitörleri AÜSS’de ne kadar etkili? Murad Başar, Bülent Semerci, Güncel Androloji Sempozyumu, 19-22 Eylül 2012, Şanlıurfa.

 86. Panel: Surgical Andrology: Micro-TeSe. Murad Başar, 8th Eurasian Andrology Summit, 20 April 2013, Budapest, Hungary.

 87. 2013 EAU, Milano’dan alınması gereken mesajlar. Androloji. Murad Başar, Türk Üroloji Derneği Kuzey Marmara Şubesi Aylık toplantısı, 24 Nisan 2013, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul.

 88. Panel: Olgular eşliğinde ICSI çağında infertile erkeğin tedavisi. Yönetici: S.Çayan; Panelistler: P. Schlegel, B. Altay, Başar, R. Pabupçu. 10. Ulusal Androloji Kongresi, 31 Mayıs 2013, Bodrum, Türkiye.

 89. Sözlü Bildiri Sunumları (Erkek Cinsel Sağlığı). Yöneticiler: Başar, M. Kendirci. 10. Ulusal Androloji Kongresi, 31 Mayıs 2013, Bodrum, Türkiye.

 90. Çocukluktan erişkinliğe Klinefelter sendromlu erkeğe sistemik bakış. Basar. ÜTD-Türk Androloji Derneği Ortak oturumu. 4. Üreme Tıbbı Derneği Toplantısı, 28 Eylül 2013, Antalya, Türkiye.

 91. Mikroskobik TESE, Başar, ANDROLOJi Panel:Video sunumları. Büyük Üroloji Buluşması, 31 Ekim 2013. Antalya, Türkiye.

 92. Erkek infertilitesinde güncelleme. Kocaeli Bölgesi Aylık Üroloji Toplantısı, 13.12.2013, İzmit.

 93. Robotic assisted andrological surgery: Vasectomy reversal, Subinguinal varicocelectomy, Targeted spermatic cord denervation, Microsurgical testicular sperm extraction. Basar. 16th Congress of the European Society for Sexual Medicine. Symposiumof the Turkish Society of Andrology on male infertility. 29 January 2014, İstanbul, Turkey.

 94. Current medical treatment of idiopathic male infertility. Murad Başar, Proceeding of the 9th. Eurasian Andrology Summit, 25-26 April, St. Petersburg, Russia.

 95. Azoospermik Hastanın Değerlendirlmesi ve Hormonal-Genetik Testler Ne Zaman? Kime Yapılmalı? Murad Başar, Ordu Üroloji Toplantıları, “Erkek İnfertiletesi”, 27 Eylül 2014, Ordu.

 96. Sperm elde etme yöntemleri. Murad Başar, Ordu Üroloji Toplantıları, “Erkek İnfertiletesi”, 27 Eylül 2014, Ordu.

 97. Olgular eşliğinde tartışma, Kaan Aydos, Murad Başar, Ordu Üroloji Toplantıları, “Erkek İnfertiletesi”, 27 Eylül 2014, Ordu.

 98. Olgular Eşiliğinde İnfertil Erkeğe Yaklaşım: Medikal Tedavi TESE, başarısız mikro TESE sonrası ne yapalım? Moderatör: S. Çayan, Panelistler: B. Altay, Başar, H. Koyuncu, 17 Ekim 2014, 23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye

 99. Sigara ve Mesane İlişkisi; “Sigara ve Üreme Sağlığı, 23. Ulusal Üroloki Kongresi, Başar, 17 Ekim 2014, Antalya, Türkiye.

 100. Olgular Eşliğinde Erektil Disfonksiyon, Türk Üroloji Derneği Güney Marmara Şubesi, 17 Nisan 2015, Bursa.

 101. Kurs-2: Erkek Sağlığında Üroloogların Bilmesi Gerekenler: Erkeğin gençleştirilmesi: Tedavi endikasyonları, faydaları ve zararları, Başar, 11. Ulusal Androloji Kongresi, 30 Nisan 2015, Fethiye, Türkiye.

 102. Panel: Erkek İnfertiltesinde Üremeye Yardımcı Yöntemlerin Kullanımı: Başarısız Mikro TeSe girişiminden sonra ne yapalım? Başar, 11. Ulusal Androloji Kongresi, 2 Mayıs 2015, Fethiye, Türkiye.

 103. GATA HAydarpaşa Günü: Üremeye yardımcı Teknikler (ÜYT) Gerektiren Erkek İnfertiltesinde Güncel Yaklaşımlar: Non-obstrüktif azoospermide güncel yaklaşımlar: Kime? Ne zaman? M. Başar, 30 Mayıs 2015

 104. GATA HAydarpaşa Günü: Üremeye yardımcı Teknikler (ÜYT) Gerektiren Erkek İnfertiltesinde Güncel Yaklaşımlar: Vaka Tartışmaları: Ateş Kadıoğlu: Panelistler: Murat Şamlı, Murad Başar, Muammer Kendirci, Murat Muhçu, Hasan Soydan, 30 Mayıs 2015

 105. Cerrahi Teknik: M. TESE, Başar, 24. Ulusal Üroloji Kongresi, 23 Ekim 2015, İzmir, Türkiye.

 106. Erkeğin Gençleşmesi (Rejuvenation): Tedavi endikasyonları, faydaları ve zararları. Murad Başar, V. Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Kongresi, 29 Ekim 2015, Antalya, Türkiye.

 107. Eurasian Andrology Summit in conjunction with the Italian Society of Andrology (SIA): Update on the treatment of amle infertility: Current treatment of hypogonadotropic hypogonadism. Murad Basar, 5 February 2016, Madrid, Spain.

 108. 2017 Sonbahar Erkek Cinsel Sağlığı Güncelleme Toplantısı:O’na iyi bakıyor muyuz? Moderatör: A. Kadıoğlu, Murad Başar, 14.12.2017, İstanbul.

 109. 2017 Sonbahar Erkek Cinsel Sağlığı Güncelleme Toplantısı:O’na iyi bakıyor muyuz? Erkek İnfertilitesi Güncelleme. Murad Başar, 14.12. 2017, İstanbul.

 110. Erkek İnfertilitesi ve Tedavisinde Antioksidanların Yeri, Murad Başar, Neu Pharma Eğitim Semineri, 9 Ocak 2018, Kocaeli

 111. İnfertilite Tedavisi. Murad Başar, Kocaeli Bölgesi Aylık Üroloji Toplantısı, 19 Ekim 2018, Kocaeli.

 112. Ürokamp Androloji Orutumu. H. Bakırtaş, M.Başar, 6-7 Ekim 2018, Ankara.

 113. Erkek İnfertiltesi, M.Başar, 6-7 Ekim 2018, Ankara

 114. İnfertilite Oturumu: A.R. Ersay, M. Başar, 13.Ulusal Androloji Kongresi, 18-21 Nisan 2019, Sarıgerme, Muğla.

 115. ICSI Prosedürünn fenotipik, genotipik ve psikososyal sorunları. M. Başar, 13.Ulusal Androloji Kongresi, 18-21 Nisan 2019, Sarıgerme, Muğla.

 116. Ürolojide Güncellemeler, Ürokamp 2020: Erkek İnfertiltesi, M. Başar, 19 Şubat- 1 Mart 2020, İstanbul.

 

Произведения публикувани в международни списания:

 1. Sasso Francesco, Gulino Geatano, Başar M. Murad, Torricelli Paola, Giustacchini Mario: Clinical considerations about cavernosometry in veno-occlusive dysfunction. The 2nd International Congress on Andrology in Turkey, The 3rd International Congress on Therapy in Andrology, 17-20 May 1995, İstanbul, Abstracts Book P27.

 2. Sasso Francesco, Gulino Geatano, Başar M. Murad, Destito Antonio, Alcini Eugenio: Should one speak of superficial penile veins thrombophlebitis? The 2nd International Congress on Andrology in Turkey, The 3rd International Congress on Therapy in Andrology, 17-20 May 1995, İstanbul, Abstract Book P39.

 3. Sasso Francesco, Gulino Geatano, Başar M. Murad, Racioppi Mario, Destito Antonio, Alcini Eugenio: Penile carcinoma: Wait and see or immediate therapeutical lymphadenectomy? The 4th Mediterranean Congress of Urology, 6-10 September 1995, Rhodes, Abstracts Book OP37.

 4. Başar M. Murad, Başar Halil, Yıldız Müslüm, Arda Kemal, Şahin Mehmet, Akalın Zuhal:  Penile blood flow index: May it be a significant parameter on the evaluation of total penile arterial flow? The 3rd International Meeting on Corpus Cavernosum EMG and Standardisation of Diagnostics in Erectile Dysfunction. 29-30 March 1996, Rome.

 5. Başar M. Murad, Başar Halil, Aydoğanlı Levent, Alkan Kemal, Gümüş Ümit, Akalın Zuhal: Colour penile Doppler ultrasound with intraurethral prostaglandine-E2. The 3rd International Meeting on Corpus Cavernosum EMG and Standardisation of Diagnostics in Erectile Dysfunction. 29-30 March 1996, Rome.

 6. Başar M. Murad, Başar Halil, Atan Ali, Yıldız Müslüm, Aydoğanlı Levent, Şahin Mehmet, Akalın Zuhal: Short term result of venous surgery evaluated with corpus cavernosum electromyography. The 8th International Andrological Symposium, 19-20 April 1996, Girne, Abstracts Book 28.

 7. Arda Kemal, Başar M. Murad, Aydoğanlı Levent, Mungan N. Aydın, Özberk Kaan, Akalın Zuhal: Relation between arterial impotence and coroner artery disease. The 6th International Congress of Andrology, 25-29 May 1997, Salzburg, Int J Androl 1997; 20 (Suppl-1): P279.

 8. Mungan N. Aydın, Mungan Görkem, Başar M. Murad, Aydoğanlı Levent, Bingöl Ferit, Akalın Zuhal: Seminal plasma calcitonin level: An effective parameter on sperm motility. The 6th International Congress of Andrology, 25-29 May 1997, Salzburg, Int J Androl 1997; 20 (Suppl-1): P389.

 9. Başar M. Murad, Cengiz Tanju, Gümüş Ümit, Baykam M. Murat, Aydoğanlı Levent, Akalın Zuhal: Comparison of the pharmacotest and nocturnal penile tumescence in the evaluation of erectile dysfunction. The 3rd International Congress on Andrology in Turkey and Satellite Symposium on Clinical Infertility and Impotence. 1-4 June 1997, İstanbul, Abstracts Book A11.

 10. Dinçer M. Murat, Cengiz Tanju, Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Akalın Zuhal: Oral pentoxifyline treatment in patient with idiopathic asthenospermia. The 3rd International Congress on Andrology in Turkey and Satellite Symposium on Clinical Infertility and Impotence. 1-4 June 1997, İstanbul, Abstracts Book A33.

 11. Şamlı M. Murat, Özgür Suat, Polat Gurur, Başar M. Murad, Özgün Osman D, Kahraman S: Testicular sperm extraction may be used if spermatozoa from microepididymal sperm aspiration were not useful. 13th Annual meeting European Society of Human Reproduction, 22-25 June 1997, Edinburg, Human Reprod, 12, R-113.

 12. Akan Hakan, Başar M. Murad, Dalva İzak, Başar Halil: The early effects of Doxazosin on benign prostatic hyperplasia. The 4th International Consultation on Benign Prostatic Hyperplasia 2-5 July 1997, Paris, Abstracts Book 10.

 13. Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Söylemezoğlu Figen, Başar Halil, Akalın Zuhal: Nitric oxide synthetase (NOS) activity on corpus cavernosum in neurogenic rats. The 2nd Meeting of the European Society for Impotence Research, 1-4 October 1997, Madrid, Abstracts Book 69.

 14. Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Özdemir Gürhan, Cengiz Tanju, Akalın Zuhal: NPT monitoring in erectile dysfunction: May it be helpful in the differentiation of vascular pathologies? The 2nd Meeting of the European Society for Impotence Research, 1-4 October 1997, Madrid, Abstracts Book 147.

 15. Başar M. Murad, Ak Fikri, Yıldız Müslüm, Başar Halil, Aydoğanlı Levent, Akalın Zuhal: Electrical activities of corpus cavernosum in erectile dysfunction patients with different etiology. The 2nd Meeting of the European Society for Impotence Research, 1-4 October 1997, Madrid, Abstracts Book 227.

 16. Atan Ali, Yılmaz Yeşim, Başar M. Murad, Başar Halil, Aydoğanlı Levent, Akalın Zuhal: Comparison of hormone profile in young males without lower urinary tract symptoms (LUTS) and older males with LUTS. The 1st Urological Balkan Conference 30 January-1 February 1998, Athens, Abstracts Book PP24.

 17. Atan Ali, Basar M. Murad, Başar Halil, Yıldız Müslüm, Akalın Zuhal: Which method should be preferred in hypospadias surgery? The 1st Urological Balkan Conference, 30 January-1 February 1998, Athens, Abstracts Book PP28.

 18. Başar M. Murad, Yıldız Müslüm, Atan Ali, Başar Halil, Ünal M. Sezai Aydoğanlı, Levent, Akalın Zuhal: Using two different Bacillus Calmette-Guerin species in superficial bladder tumour. The 7th European Urological Winter Forum 15-19 February 1998, Davos, Abstracts Book 3.

 19. Atan Ali, Başar M. Murad, Başar Halil, Yıldız Müslüm, Aydoğanlı Levent, Akalın Zuhal: Prevalence of urinary incontinence in females of Turkish population. The 7th European Urological Winter Forum 15-19 February 1998, Davos, Abstracts Book 45.

 20. Başar M. Murad, Atan Ali, Yıldız Müslüm, Baykam M. Murat, Akalın Zuhal: Treatment of premature ejaculation using seratonin re-uptake inhibitors. The 7th European Urological Winter Forum 15-19 February 1998, Davos, Abstracts Book 47.

 21. Atan Ali, Başar M. Murad, Başar Halil, Yıldız Müslüm, Aydoğanlı Levent: Comparison the efficacy of only fluoxetine treatment to efficacy of fluoxetine plus local lidocaine ointment treatment in premature ejaculation. The 8th World Meeting on Impotence Research, 25-28 August 1998, Amsterdam, Int J Impot Res 1998; 10 (Suppl-3): 169, S21.

 22. Başar M. Murad, Atan Ali, Yıldız Müslüm, Başar Halil, Aydoğanlı Levent: Long term results of venous ligation in patients with veno-occlusive dysfunction. The 8th World Meeting on Impotence Research, 25-28 August 1998, Amsterdam, Int J Impot Res 1998; 10 (Suppl-3): 171, S21.

 23. Şamlı M. Murat, Sarıyüce Oğuzhan, Başar M. Murad, Evrenkaya Tülay: Evaluation of non-obstructive azoospermia with bilateral testicular biopsy. AUA 94th Annual Meeting, May 1-6, 1999, Dallas, J Urol 1999; 161 (4): A1323.

 24. Samlı Murat, Başar Murad, Sarıyüce Oğuzhan, Kahraman Semra, Polat Gurur, Akarsu Cem: Evaluation of leucospermia of infertile males. 11th World Congress on In Vitro Fertilization and Human Reproductive Genetics, 9-14 May 1999, Sydney Australia, Abstract Book 86 (P-042).

 25. Şamlı Murat, Başar Murad, Sarıyüce Oğuzhan, Kahraman Semra, Evrenkaya Tülay, Dirican K: Touch-print, wet preparation and histopathological examination of nonobstructive testes.  11th World Congress on In Vitro Fertilization and Human Reproductive Genetics, 9-14 May 1999, Sydney Australia, Abstract Book 184 (P-038).

 26. Başar M. Murad, Şamlı M. Murat, Yıldız Şener, Ebil Mine, Özergin Osman, Başar Ruhgün, Atan Ali: Effects of extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) exposure on testicular sperm morphology. The 6th Congress of Mediterranean Urological Association (MUA), 6-9 September 1999, Cairo, Abstracts Book O103.

 27. Başar M. Murad, Atan Ali, Özergin Osman, Yıldız Müslüm: The efficacy of alfuzosin treatment in patients with prostatism. The 6th Congress of Mediterranean Urological Association (MUA), 6-9 September 1999, Cairo, Abstracts Book P11.

 28. Yıldız Şener, Başar M. Murad, Özergin Osman, Yıldız Müslüm, Atan Ali: Effect of extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) to kidney and renal artery: An experimental study. The 6th Congress of Mediterranean Urological Association (MUA), 6-9 September 1999, Cairo, Abstracts Book P27.

 29. Başar M. Murad, Atan Ali, Tekdoğan Ümit Y., Batislam Ertan: Can peak systolic velocity (PSV) and End Diastolic Velocity (EDV) values predict sildenafil success? 4th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, September 30th-October 3rd 2001, Rome, Italy, Abstract Book P181.

 30. Başar M. Murad, Aydın Gülümser, Başar Halil, Keleş Işık, Orkun Sevim, Batislam Ertan: Relationship between aging male symptom scale and sex steroid levels. 5th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, 1-4 December, 2002, Hamburg, Germany, Int J Impot Res 2002; 14 (Suppl 14): P-049.

 31. Aydın Gülümser, Başar M. Murad, Keleş Işık, Emerce Ebru, Batislam Ertan, Orkun Sevim: Relationship between bone mineral density, age, height, weight and sex steroids. 5th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, 1-4 December, 2002, Hamburg, Germany, Int J Impot Res 2002, 14 (Suppl 14): P-050.

 32. Aydın Gülümser, Başar M. Murad, Keleş Işık, Emerce Ebru, Batislam Ertan, Orkun Sevim: Bone turn over markers and sex steroid levels in male. 5th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, 1-4 December, 2002, Hamburg, Germany, Int J Impot Res 2002; 14 (Suppl1 4): P-051.

 33. Başar M. Murad, Kısa Üçler, Ferhat Mehmet, Karaca Fatma, Yımaz Erdal, Batislam Ertan: Serum leptin levels and the correlation with free and total testosterone levels in patients with erectile dysfunction. 5th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, 1-4 December, 2002, Hamburg, Germany, Int J Impot Res 2002; 14 (Suppl 14): P-057.

 34. Başar M. Murad, Çakmak Aytül, Tuğlu Devrim, Saygun Meral, Basar Halil, Batislam Ertan: The prevalance of erectile dysfunction in urologic outpatients: Is it a health problem expressed easily? 5th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, 1-4 December, 2002, Hamburg, Germany, Int J Impot Res 2002, 14 (Suppl 14): P-065.

 35. Keleş Işık, Başar M. Murad, Aydın Gülümser, Yılmaz Erdal, Orkun Sevim, Batislam Ertan: Two important clinical problems in elderly men: Relationship osteoporosis and erectile dysfunction. 5th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, 1-4 December, 2002, Hamburg, Germany, Int J Impot Res 2002, 14 (Suppl 14): P-066.

 36. Başar M. Murad, Yılmaz Erdal, Ferhat Mehmet, Başar Halil, Batsilam Ertan: Alpha blockers in the treatment of premature ejaculation. 5th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, 1-4 December, 2002, Hamburg, Germany, Int J Impot Res 2002, 14 (Suppl 14): P-169.

 37. Tuncel Altuğ, Ağras Koray, Atan Ali, Başar M. Murad, Tekdoğan Ümit Y.: Comparison of sildenafil to sildenafil plus topical EMLA cream treatments in premature ejaculation. 6th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, 16-19 November, 2003, İstanbul, Turkey, Int J Impot Res 2003, (Suppl 15): PS-4-5.

 38. Başar M. Murad, Akbulut Ziya, Atan Ali, Güngör Sefa, Tekdoğan Ümit Y.: Causes of sidlenafil citrate treatment discontinuation in erectile dysfunction patients. 6th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, November 16-19 2003, İstanbul, Turkey, Int J Impot Res 2003; (Suppl 15): P-026.

 39. Tuncel Altuğ, Ağras Koray, Atan Ali, Başar M. Murad: Comparison of different treatments in premature ejaculation. 6th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, 16-19 November, 2003, İstanbul, Turkey, Int J Impot Res  2003, (Suppl 15): P-061.

 40. Tuncel Altuğ, Akbulut Ziya, Atan Ali, Başar M. Murad: Sexual functional disorders in patients with prostatic inflammation. 6th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, 16-19 November, 2003, İstanbul, Turkey, Int J Impot Res 2003; (Suppl 15): P-062.

 41. Başar Hülya, Başar M. Murad, Özcan Şaziye, Akpınar Serpil, Başar Halil, Batislam Ertan: Local anesthesia in transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: EMLA cream as a new alternative technique. 7th Seminar of the International Cooperative Study of Diagnostic Ultrasound and Prostate Cancer, June 3-4, 2004, Tokyo, Japan, Program & Abstracts, P 21.

 42. Başar M. Murad, Ulkatan Sedat, Batislam Ertan, Yılmaz Erdal, Uysal-Tan Funda, Başar Halil: Changes of Pudendal Somatosensory Evoked Potentials (PSEP) after sildenafil application in erectile dysfunction with diabetic polyneuropathy (PNP). 11th World Congress of  International Society of Impotence and Sexual Research, October 17-22, 2004, Buenos Aires, Argentina, J Sex Med  2004; 1 (Suppl 1): P51.

 43. Başar M. Murad, Tuğlu Devrim, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Batislam Ertan: Relationship between nocturnal penile tumescence (NPT) rigi scan manitoring results, symptom scores (IIEF) and sildenafil responses. 11th World Congress of  International Society of Impotence and Sexual Research, October 17-22, 2004, Buenos Aires, Argentina, J Sex Med 2004;  1 (Suppl 1): P52

 44. Taner Pelin, Başar M. Murad, Bilgili K. Yasemin, Ergin Ahmet, Batislam Ertan: Sildenafil itself can not be a possible cause of non-arterritic ischemic optic neuropathy. 11th World Congress of  International Society of Impotence and Sexual Research, October 17-22, 2004, Buenos Aires, Argentina, J Sex Med 2004; 1 (Suppl 1): MP56.

 45. Aydın Gülümser, Başar M. Murad, Keles Isık, Yıldız Gülbahar, Yılmaz Özlem, Batislam Ertan: Sexual dysfunction in women with fibromyalgia. 11th World Congress of  International Society of Impotence and Sexual Research, October 17-22, 2004, Buenos Aires, Argentina, J Sex Med 2004; 1 (Suppl 1): MP99.

 46. Başar M. Murad, Ekici Aydanur, Ekici Mehmet Savaş, Kara Türkan, Tuğlu Devrim, Batislam Ertan: Female sexual and hormonal status in pateints with bronchial asthma: relationship with respiratory function tests, psychologic and somatic status. 11th World Congress of  International Society of Impotence and Sexual Research, October 17-22, 2004, Buenos Aires, Argentina, J Sex Med 2004; 1 (Suppl 1): MP103.

 47. Başar M. Murad, Yılmaz Erdal, Ünal Serhat H., Başar Halil, Batislam Ertan: Relationship with International Index of Erectile Function (IIEF) and International Prostate Symptom Scores’ (IPSS) degrees in patients with BPH after 50 years-old. 11th World Congress of  International Society of Impotence and Sexual Research, October 17-22, 2004, Buenos Aires, Argentina, J Sex Med 2004; 1 (Suppl 1): UP131.

 48. Tucel Altuğ, Atan Ali, Başar M. Murad, Mert Çağatay, Aslan Yılmaz, Ağras Koray: Is there a relationship among age, international index of erectile function, international prostate symptom scores and Heinemann score? 7th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, P-058, December, 5-7 2004 London, United Kingdom, J Sex Med 2004; 2 (Suppl 1): P058.

 49. Tucel Altuğ, Atan Ali, Başar M. Murad, Frehat Mehmet, Ağras Koray, Tekdoğan Ümit Y.: Comparison the efficacies of re-sildenafil only and sildenafil plus testosterone treatments in sildenafil-failed patients. 7th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, P-087, December, 5-7 2004 London, United Kingdom, J Sex Med 2004; 2 (Suppl 1): P087.

 50. Tucel Altuğ, Atan Ali, Başar M. Murad, Tuğlu Devrim, Ağras Koray, Tekdoğan Ümit Y.: Comparison the sildenafil treatment only to sildenafil plus testosterone combination in patients with erectile dysfunction. 7th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, P-088, December, 5-7 2004 London, United Kingdom, J Sex Med 2004; 2 (Suppl 1): P088.

 51. Erkek Emel, Başar M. Murad, Bağcı Yeter, Karaduman Ayşen, Bilen Cenk Yücel, Gököz Aytaç: Fordyce angiokeratomas as clues to local venous hypertension. 14thCongress of the European Academy of Dermatology and Venerelogy, P11, 2005, London, United Kingdom, JEADV 2005; 19 (Suppl 2): P11.

 52. Taner Pelin, Başar M. Murad, Bilgili-Karadeniz M. Yasemin, Ünal Birsen, Batislam Ertan: Effects on intraocular pressure and ocular hemodynamics of vardenafil. 8th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, December, 4-7 2005 Copenhagen, Denmark, J Sex Medicine 2005; (Abstract Book) MP-03-103.

 53. Başar M. Murad, Koçak Mukadder, Vahapoğlu, Güler, Mert H. Çağatay, Güngör Şule, Batislam Ertan: Psychiatric and sexual status of premenaposal female patients with Behçet’s disease. 8th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, December, 4-7 2005 Copenhagen, Denmark, J Sex Medicine 2005; (Abstract Book), MP-04-128.

 54. Çırpar Özden, Tuğlu Devrim, Arıkan K. Osman, Başar M. Murad, Batislam Ertan: The effect of noisy working environment on sexual function. 8th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, December, 4-7 2005 Copenhagen, Denmark, J Sex Medicine 2005; (Abstract Book), P-03-171.

 55. Tuncel Altuğ, Ferhat Mehmet, Başar M. Murad, Atan Ali, Tekdoğan Ümit: The effect of sildenafil treatment on dehydroepiandrostenedion sulphate levels in patients with erectile dysfunction. 8th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research, December, 4-7 2005 Copenhagen, Denmark, J Sex Medicine 2005; (Abstract Book), P-05-251.

 56. Başar M. Murad, Tuğlu Devrim, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Batislam Ertan:  Aromatase inhibitors in infertile patients: Effects on seminal parameters and serum and seminal plasma testosterone and estradiol levels. AUA 101st Annual Meeting, May 22-25, 2006, Atlanta, J Urol 2006; 175: A1413.

 57. Başar Halil, Başar M. Murad, Saygun Meral, Yılmaz Erdal, Çakmak Aytül, Tuğlu Devrim, Batislam Ertan: Child and family dependent and socio-economical risk factors on nocturnal enuresis. 28th Congress of the Société Internationale d’Urologie, November 12-16, 2006, Cape Town, South Africa, Urology 2006; 68 (Suppl SA): PD 05.04.

 58. Doğru M. Tolga, Başar M. Murad, Şimşek Ali, Yuvanç Ercan, Güneri Mahmut, Ebinç Haksun, Batislam Ertan: Effects of statin treatment on autonomic and erectile function. 28th Congress of the Société Internationale d’Urologie, November 12-16, 2006, Cape Town, South Africa, Urology 2006; 68 (Suppl SA): PD 10.08.

 59. Doğru M. Tolga, Başar M. Murad, Yılmaz Erdal, Yuvanç Ercan, Batislam Ertan: Effect of serum gonadotropins and sex steroids levels on autonomic function. 28th Congress of the Société Internationale d’Urologie, November 12-16, 2006, Cape Town, South Africa, Urology 2006; 68 (Suppl SA): PD 10.09.

 60. Kısa Üçler, Başar M. Murad, Ferhat Mehmet, Çağlayan Osman, Yılmaz Erdal, Batislam Ertan: Seminal plasma Transforming Growth Factor-β (TGF-β) and Epidermal Growth Factor (EGF) levels in patients with varicocele: The role of testicular functions in varicocele physiopathology. 28th Congress of the Société Internationale d’Urologie, November 12-16, 2006, Cape Town, South Africa, Urology 2006; 68 (Suppl SA): MP 02.08.

 61. Başar M. Murad, Kısa Üçler, Tuğlu Devrim, Kaçmaz Murat, Başar Halil, Batislam Ertan: Seminal plasma and serum Inhibin-B levels and the relationship with seminal parameters in adolescent and adult male with varicocele. 28th Congress of the Société Internationale d’Urologie, November 12-16, 2006, Cape Town, South Africa, Urology 2006; 68 (Suppl SA): MP 02.09.

 62. Ünal H. Serhat, Başar M. Murad, Çağlayan Osman, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Batsilam Ertan: Seminal plasma Interleukin-10 (IL-10) level and relationship between seminal parameters and serum testosterone levels in infertile male with/without varicocele. 28th Congress of the Société Internationale d’Urologie, November 12-16, 2006, Cape Town, South Africa, Urology 2006; 68 (Suppl SA): MP 02.15.

 63. Başar M. Murad, Kılıç Dilek, Ünal H. Serhat, Özlük Özlem, Başar Halil, Batislam Ertan: C-Reactive Protein and white blood cell count after prostate biopsy in patients under antibiotic coverage. 28th Congress of the Société Internationale d’Urologie, November 12-16, 2006, Cape Town, South Africa, Urology 2006; 68 (Suppl SA): UP 02.56.

 64. Tuğlu Devrim, Başar M. Murad, Bayramoğlu Gülay, Arıca Yakup, Kılıç Dilek, Bozdoğan Önder, Batislam Ertan: Slow releasing antibiotics membrane coated penile prosthesis in preventing prosthetic infection: An experimental rabbit model. 28th Congress of the Société Internationale d’Urologie, November 12-16, 2006, Cape Town, South Africa, Urology 68 2006; (Suppl SA): UP 03.73.

 65. Başar M. Murad, Atan Ali, Tuncel Altuğ, Tuğlu Devrim: Efficacy of sildenafil citrate treatment after re-instruction in normogonadal patients with sildenafil failed patients. 9th Congress of the European Society for Sexual Medicine, December 3-6, 2006, Wien, Austria, J Sex Med 2006; (Abstract Book): MP-02-91.

 66. Doğru Tolga, Koçak Orhan Murat, Başar M. Murad, Erberk-Özen Nurper, Batislam Ertan: Relationship between well-being and erectile dysfunction and autonomic heart variabilies in male with/without sexual dysfunction. 9th Congress of the European Society for Sexual Medicine, December 3-6, 2006, Wien, Austria, J Sex Med 2006; (Abstract Book): MP-03-100.

 67. Atan Ali, Başar M. Murad, Tuncel Altuğ, Aslan Yılmaz: Does posejaculatory early voiding cause nonbacterial prostatitis? 9th Congress of the European Society for Sexual Medicine, December 3-6, 2006, Wien, Austria, J Sex Med 2006; (Abstract Book): MP-05-138.

 68. Doğru T, Başar M. Murad, Yuvanç Ercan, Celik Tolga, İyisoy Atilla: Circadian autonomic changes in patients with and without erectile dysfunction. 10th Congress of the European Society for Sexual Medicine, November, 25-28, 2007, Lisbon, Portugal, J Sex Med 2007; (Abstract Book): PP-02-163.

 69. Tuncel Altuğ, Atan Ali, Tuğlu Devrim, Aydın O, Şipal Timuçin, Başar M. Murad: Relationship between IIEF score, erection hardness score and Beck depression index in the evaluation of erectile dysfunction. 10th Congress of the European Society for Sexual Medicine, November, 25-28, 2007, Lisbon, Portugal, J Sex Med 2007; (Abstract Book): PP-04-193.

 70. Doğru Tolga M., Başar M. Murad, Tireli Emine, Hacıislamoğlu A. Heart rate recovery, chronotropic index and exercise stres test performance in male with erectile dysfunction. 11th Congress of the European Society for Sexual Medicine, December, 7-11, 2008, Brussel, Belgium, J Sex Med 2008; (Abstract Book): UP-038.

 71. Doğru Tolga, Aydos Tolga R, Başar M. Murad, Aktuna Zuhal, Korkusuz Petek, Zeybek Dilara, Görgü Nart, Korkut Oğuzhan. The effects of β-blockers in rat corpus cavernosum on endothelial nitric oxyde synthase (eNOS) immunoreactivity. 11th Congress of the European Society for Sexual Medicine, December, 7-11, 2008, Brussel, Belgium, J Sex Med 2008; (Abstract Book): UP-131.

 72. Kaymak C, Kadioglu E, Coskun E, Basar H, Basar M. Genotoxicity of the inhalation anaesthetics on in-vitro sperm cell cultures established by Comet assay. EJA 2009; (Abstracts Programme): 9AP7-6.

 73. Başar MM, Özkan Y, Kısa Ü, Şimşek B. Serum homocysteine levels and sildenafil 50 mg response rate in young adult male patients without vascular risk factors. 14th World Meeting of the International Society of Sexual Medicine, September, 26-30, 2010, Seoul, Korea, J Sex Med 2010; 7 (Suppl 4): O23. 

 74. Can E, Demir O, Gümüş B, Değirmenci T Bölükbaşı A, Başar M, Akbal C, Özgür GK, Alici B, İnci K, Arıdoğan A, Erol H, Akdeniz F, Zeren F, Esen AA. The applicability of a premature ejaculation profile questionnaire forms in our country. 14th World Meeting of the International Society of Sexual Medicine, September, 26-30, 2010, Seoul, Korea, J Sex Med 2010; 7 (Suppl 4): MP184. 

 75. Can E, Demir O, Gümüş B, Değirmenci T Bölükbaşı A, Başar M, Akbal C, Özgür GK, Alici B, İnci K, Arıdoğan A, Erol H, Akdeniz F, Zeren F, Esen AA. The demography and partner’s relationship of premature ejaculation in Turkey: Multicenter study. 14h World Meeting of the International Society of Sexual Medicine, September, 26-30, 2010, Seoul, Korea, J Sex Med 2010; 7 (Suppl 4): MP185. 

 76. Alpcan S, Aydıs TR, Başar H, Kul O, Basar MM. Apoptosis in testicular tissue of rats after vasectomy: changes of eNOS, iNOS ımmunoreactivity and the effects of ozone treatment. 14th World Meeting of the International Society of Sexual Medicine, September, 26-30, 2010, Seoul, Korea, J Sex Med 2010; 7 (Suppl 4): UP274. 

 77. Basar MM, Kısa U, Şipal T, Doğan OC. Serum ghrelin and orexin levels in infertile male having varicocele. 14th World Meeting of the International Society of Sexual Medicine, September, 26-30, 2010, Seoul, Korea, J Sex Med 2010; 7 (Suppl 4): UP277. 

 78. Basar MM, Han U, Çakan M, Alpcan S, Başar H. Orexin expression in prostate. 14th World Meeting of the International Society of Sexual Medicine, September, 26-30, 2010, Seoul, Korea, J Sex Med 2010; 7 (Suppl 4): UP282. 

 79. Basar M, Aydos T, Kul O, Atmaca T, Uzunalioğlu T, Kısa U. The effects of ozone therapy on cavernosal damage dur to ischemia/reperfusion injury induced priapism in rat models. The 14th Annual Congress of European Society of Sexual Medicine, 1-4 December 2011, Milan, Italy, J Sex Med 2011; 8 (Supl 5): HP-07-001.

 80. Dokuzeylül N, Onal M, Acet M, Basar M, Kahraman S. The role of age on assisted reproduction outcome. The 29the Annual Meeting of ESHRE, 7-10 July 2013, London, United Kingdom, Hum Reprod 2013; 28 (Suppl1): O-073.

 81. Alkan E, Turan M, Ozkanlı O, Avcı E, Basar MM, Acar YO, Balbay D. Comibination of rigid ureteroscopy with flexible ureteroscopy does not have any negative impact on the outcomes. The 31st World Congress of Endourology & SWL, October 22-26, 2013 New Orleans, USA, J Endourol 2013; 27 (Suppl 1): MP1B-12.

 82.   Alkan E, Ozkanlı O, Avcı E, Turan M, Basar MM, Acar YO, Balbay D. Effectiveness of flexible ureterorenoscopy for multiple unilateral intrarenal stones smaller than 2 cm. The 31st World Congress of Endourology & SWL, October 22-26, 2013 New Orleans, USA, J Endourol 2013; 27 (Suppl 1): MP1B-16.

 83. Çayan S, Yaman Ö, Orhan I, Usta M, Basar M, Resim S, Asci R, Gumus B, Kadıoglu A. The prevalence of sexual dysfunction and urinary incontinence as pelvic floor dysfunction and associated risk factors in Turkish women. The 16th Annual congress of the European Society for Sexual Medicine, January 29-February 1, 2014, İstanbul, Turkey, J Sex Med 2014;11(Suppl 1):PS-10-004.

 84. Başar MM, Dokuzeylül-Güngör N, Çolakoğlu-Kumtepe Y, Selimoğlu S, Alkan E, Kahraman S. Effects of medical treatment and sex steroid levels on testicular sperm retrieval rate in Klinefelter syndrome. AUA Annual Meeting, May 16-21 2014, Orlando, USA, PD:24-07.

 85. Başar MM, Dokuzeylül-Güngör N, Tüfekçi MA, Çolakoğlu-Kumtepe Y, Şenel T, Kahraman S. Comparison of intracytoplasmic sperm injection (ICSI) outcomes between ejaculated and testicular extracted spermatozoa in couples with recurrent implantation failure. AUA Annual Meeting, May 16-21 2014, Orlando, USA, PD:24-11.

 86. Balbay D, Alkan E, Yüksel A, Özkanlı A, Başar M, Acar O. The feasibility of flexible ureterorenoscopy with holmum laser lithotripsy in the treatment of large upper urinary system stones: a single center experience. The 32st World Congress of Endourology & SWL, September 3-7, 2014 Taipei, Taiwan, J Endourol 2014; 28 (Suppl 1): MP10-27.

 87. Balbay D, Alkan E, Arpalı E, Özkanlı A, Başar M, Acar O. RIRS is equally efficient in patients with different BMI scores. The 32st World Congress of Endourology & SWL, September 3-7, 2014 Taipei, Taiwan, J Endourol 2014; 28 (Suppl 1): MP10-28.

 88. Balbay D, Alkan E, Sarıbacak A, Özkanlı A, Başar M, Acar O. Should rigid ureteroscope be used in the treatment of unilateral proximal ureteral stones in the era of flexible ureteroscope. The 32st World Congress of Endourology & SWL, September 3-7, 2014 Taipei, Taiwan, J Endourol 2014; 28 (Suppl 1): MP10-29.

 89. Tüfekçi MA, Başar MM, Atayurt Z, Şenel T, Kahraman S. A comparison of IVF outcomes of intracytoplasmic sperm injection using surgically retrieved testicular or frozen-thawed testicular spermatozoa. AUA Annual Meeting, May 15-19 2015, New Orleans, USA, MP74-09.

 90. Alkan E, Urgan RA, Başar MM, Halıcı Z, Balbay MD, Un H, Atmaca HT. Th effect of Bosentan, an endothelin-1 receptor antagonist on testicular tissue oxidant and antioxidant levels in diabetic rats. AUA Annual Meeting, May 15-19 2015, New Orleans, USA, MP76-08.

 91. Alkan E, Turan M, Ozkanlı AO, Arpalı E, Basar MM, Acar O, BAlbay M. Should stone removal be done after stone fragmentation in the management of upper urinary system stones. AUA Annual Meeting, May 6-10 2016, San Diego, USA, PD18-09.

 92. Basar MM, Cil AP, Selimoglu S, Colakoglu-Kumtepe Y, Kahraman S. Parameters predicting successful sperm retrieval in men with non obstructive azoospermi undergoing primary and repated microdissection testicular sperm extraction. ESHRE Annual Meeting, July 3-6 2016, Helsinki, O-018.

 93. Basar MM, Kendirci M, Alkan E, Semiz A, Sirin H, Balbay D. Male infertility is a risk for depression and low self-esteem: prospective, case-control, clinical study. 18th International EAU Meeting, 24-28 March 2017 London, UK, PS43/585.

 94. Basar MM, Cetinkaya-Pirkevi C, Kumtepe-Colakoglu Y, Selimoglu S, Kahraman S. Artificial reproductive techniques outcomes in male hypogonadotropic hypogonadism regarding sperm source. AUA Annual Meeting, May 12-16 2017, Boston, USA, MP89-07.

 95. Basar MM, Turgut E, Yelke H, Unal S, Kahraman S. Which sperm source and transferred embryo has the best art outcomes in Klinefelter sydnrome patiens. ESHRE Annual Meeting, July 2-5 2017, Geneva, Switzerland. PS G17-1160.

 96. Basar M, Kumtepe-Colakoglu Y, Yelke H, Selimglu S, Turan M, Kahraman S. Effects of preoperative medical treatment on semen retrieval rates in primary and recurrent micro TESE. AUA Annual Meeting, May 18-21 San Francisco 2018, USA, PD01-09.

 97. Alkan İ, Yüksel M, Atalay M, Canat L, Arabacı C, Bozkurt M, Basar M. Semen reactive oxygen species levels in patients with chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome category IIIA: Relationship with the national institues of health-chronic prostatitis symptom index. AUA Annual Meeting, May 18-21 San Francisco 2018, USA, MP15-02.

 98. Basar M, Sirin H, Turan M, Balbal D Kendirci M. Male infertility is associated with sexual dysfunction, depression and low-esteem: Peropective, case-control, clinical study. AUA Annual Meeting, May 18-21 San Francisco 2018, USA, MP74-03.

 99. Başar MM, Yelke H, Selimoğlu S, Soysal E, Kumtepe-Çolakoğlu Y,  Kahraman S. Sperm sorting by using micro chip as a new method for repated ivf failure cases: comparison its’ effect with control group and preliminary results. AUA Annual Meeting, May 3-6 Chicago 2019, MP 19-5704.

 100. Avcı E, Kendirci M, Başar MM. The effect of micro TESE results and preoperative anxiety status of non-obsructive azoospermic cases on postoperative pain score. AUA Annual Meeting, May 15-18 Washington 2020, MP 20-478.

 101. Basar M.M., Yelke H, Ozer G, Kaya-Bahcecı̇tapar M, Kumtepe-Colakoglu Y, Kahraman S. Effects of preoperative medical treatment on spermretrieval rates in primary and in recurrent micro tese cases. ASRM Scientific Congress, October 17- 22 Portland, 2020, O-89.

 

ULUSAL KONGRE SUNULARI:

 1. Başar M. Murad, Yıldız Şener, Akbay Erdem, Çetin Selahattin: Üst üriner sistem açık cerrahisinde oral sefuroksim aksetil ile perioperatif proflaksi. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-28 Mayıs 1993, Antalya, Ankem Dergisi 1993; 7 (2): A145.

 2. Yıldız Şener, Başar M. Murad, Akbay Erdem, Çetin Selahattin: Açık ürolojik girişimlerde üriner enfeksiyon proflaksisinde sulbaktam cefaperazonun preoperatif ve postoperatif birer doz uygulaması. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-28 Mayıs 1993, Antalya, Ankem Dergisi 1993; 7 (2): A160.

 3. Başar M. Murad, Arda Kemal, Türkseven Fikret, Güneş Zeki, Tahtalı Nüvit, Çetin Selahattin: Perkütan nefrostomi uygulamaları: 4 yıllık klinik değerelndirme. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 24-25 Mart 1994, İstanbul, Kongre Özet Kitabı Sayfa No 41.

 4. Başar M. Murad, Arda Kemal, Akpınar Levent, Güneş Zeki, Çalıkoğlu Ümit, Çetin Selahattin: Bir ön çalışma olarak üretra darlıkları tanısında ultrasonografinin yeri. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 24-25 Mart 1994, İstanbul, Kongre Özet Kitabı Sayfa No 90.

 5. Başar M. Murad, Ak Fikri, Başar Halil, Atan Ali, Yıldız Müslüm, Şahin Mehmet, Akalın Zuhal: Korpus kavernozum elektromiyografisi: Erektil disfonksiyonlu hastalarda kullanılabilir bir tanısal test: İlk klinik sonuçlar. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası “Nörofizyolojide Yenilikler” Satellit Sempozyumu, 15-19 Nisan 1996, Çeşme, Kongre Özet Kitabı Sayfa No 98.

 6. Başar Halil, Yıldız Müslüm, Başar M. Murad, Aydoğanlı Levent, Korkmaz Atilla, Akalın Zuhal: Retroperitoneoskopik nefrektomi. Tıpta Diagnostik ve Terapötik Endoskopi 22-26 Mayıs 1996, Antalya, Kongre Özet Kitabı A35.

 7. Başar Halil, Aydoğanlı Levent, Başar M. Murad, Yüksel Muammer, Yakupoğlu Y. Kamil, Kaptanoğlu Erkan, Akalın Zuhal: Tethered kord ürolojik bulguları. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim 1996, Marmaris, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P47.

 8. Başar Halil, Sargon Mustafa F., Başar M. Murad, Çelik Hamdi, Yıldız Müslüm, Ali A. Seyf, Başar Ruhgün, Akalın Zuhal: Korpus kavernozum-EMG bulgularının histopatolojik olarak değerlendirilmesi. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim 1996, Marmaris, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P101.

 9. Başar M. Murad, Başar Halil, Yıldız Müslüm, Aydoğanlı Levent, Ünal M. Sezai, Akalın Zuhal: Veno-oklüzif disfonksiyon tanısında ortalama akım hızı, kavernöz cisim içi basınç, diyastol sonu akım hızı ve rezistans indeksi. Ulusal Üroloji Kongresi, 20-23 Ekim 1996, Marmaris, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P108.

 10. Başar M. Murad, Cengiz Tanju, Tunçbilek Erkan, Aydoğanlı Levent, Kara Cengiz, Akalın Zuhal: Erektil disfonksiyon tanısında nokturnal penil tümesans, Doppler ultrasonografi ve kavernozometri sonuçlarının ilişkisi. Cinsel İşlev ve Fertilite Bozuklukları Ulusal Sempozyumu, 13-16 Kasım 1996, Ürgüp.

 11. Zıraman İpek, Kaçar Mahmut, Paşaoğlu Erkan, Başar M. Murad: Bilateral pararenal lenfatik kist (kistik lenfanjiyektazi). Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, 28 Ekim-2 Kasım 1997, Antalya, Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi 1997; 3 (Ek-1): P307.

 12. Başar M. Murad, Sargon Mustafa F., Başar Halil, Atan Ali, Başar Ruhgün, Yıldız Müslüm, Aydoğanlı Levent: Diabetes mellitusun erken dönemde kavernozal doku üzerine etkisi. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı O70.

 13. Sariyüce O, Şamlı M, Başar M. Murad, Akarsu Cem, Özden Sema, Kahraman Semra. İnfertil erkeklerde lökosperminin önemi. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı O86.

 14. Başar M. Murad, Şamlı M. Murat, Sarıyüce Oğuzhan, Özden Sema, Kahraman Semra, Taşkın Ömür: Epididmal obstrüksiyon tanısında alfa-glukozidaz testi. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı O92.

 15. Şamlı M. Murat, İmirzalıoğlu Nejat, Başar M. Murad, Sarıyüce Oğuzhan, Şamlı Hale, Kahraman Semra, Taşkın Ömür: Non-obstrüktif azoospermi ve oligoasthenoteratospermili hastalarda saptanan genetik anomaliler. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı O100.

 16. Sariyüce O, Şamlı M, Başar M. Murad, Evrenkaya Tülay, Dirican Kerem, Akarsu Cem, Kahraman Semra. Nonobstrüktif azoosperminin değerlendirilmesinde touch-print, wet preperat ve histolojik inceleme. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P33.

 17. Atan Ali, Tekdoğan Ümit Y., Başar M. Murad, Ünal Sezai, Yıldız Müslüm, Aydoğanlı Levent: PSA değeri 4 ng/ml üzeri hastalarda serbest/total PSA oranı ile biyopsi sonuçları arası ilişki. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P223.

 18. Delibaşı Tuncay, Başar M. Murad, Atan Ali, Müftüoğlu Osman: Erektil disfonksiyon yakınması olan hastalarda sildenafil kullanımının etkinliğinin değerlendirilmesi ön rapor. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 3-7 Kasım, 1999, Antalya, Kongre Özet Kitabı P67.

 19. Başar M. Murad, Altınok Deniz, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Batislam Ertan: Renkli Doppler ultrasonografi ile erektil disfonksiyon değerlendirmesinde yeni bir yöntem: Sildenafil ile ereksiyon indüksiyonu ve intrakavernozal ajanlar ile karşılaştırılması. Türk Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim, 2000, İzmir, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı O5.

 20. Şamlı M. Murat, Yılmaz Engin, Başar M. Murad, Şamlı Hale, İmirzalıoğlu Necat, Bahçe Muhterem: Erkek infertilitesidne genetik değerlendirme: Y Kromozom mikrodelesyon analizi. Türk Üroloji Kongresi,, 8-12 Ekim, 2000, İzmir, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı O35.

 21. Başar Halil, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Kazkayası Mustafa, Yılmaz Erdal: Primer nokturnal enüresisli 203 olguda değişik etiyolojik faktörlerin rolünün gözden geçirilmesi. Türk Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim, 2000, İzmir, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P51.

 22. Başar Halil, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Yılmaz Erdal: Komplike olmayan enüresis nokturna olgularında ilk tedavi seçenği olarak diklofenak-K. Türk Üroloji Kongresi,, 8-12 Ekim, 2000, İzmir, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P52.

 23. Başar M. Murad, Tekdoğan Ümit Y., Yılmaz Erdal, Başar Halil, Atan Ali, Batislam Ertan: Farklı etiyolojili erektil disfonksiyonlarda sildenafilin etkinliği. Türk Üroloji Kongresi, 8-12 Ekim, 2000, İzmir, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P229.

 24. Kılıç Dilek, Başar M. Murad, Kaygusuz Sedat, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Batislam Ertan: Nongonokoksik üretritli olgularda U. Urealyticum ve M. Hominis sıklığının araştırılması. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 15-19 Ekim 2001, Adana. Kongre Özet Kitabı P19/07.

 25. Şamlı M. Murat , Başar M. Murad, Evrenkaya Tülay, Dirican Kerem Nonobstrüktif azoosperminin değerlendirilmesinde touch-print tekniğinin wet preperat sonuçları ile karşılaştırılması. Ulusal Üroloji Kongresi, 25-29 Ekim 1998, Antalya, Türk Üroloji Dergisi, Kongre Özel Sayısı P06.

 26. Şamlı M. Murat, Başar M. Murad: Hasta yaşı, serum FSH düzeyi, testiküler hacim ve etiyoloji: sperm parametreleri ile ilişkisi. Cinsel Fonksiyon Bozukluları ve İnfertilite Kongresi, 13-15 Haziran 2002, İstanbul, Kongre Özet Kitabı P20.

 27. Şamlı M. Murat, Başar M. Murad, Dirican Kerem: İnfertil erkeklerde lökosperminin değerlendirilmesi. Cinsel Fonksiyon Bozukluları ve İnfertilite Kongresi, 13-15 Haziran 2002, İstanbul, Kongre Özet Kitabı P23.

 28. Başar Halil, Bilgili K. Yasemin, Başar M. Murad, Yılmaz Sevda, Yılmaz Erdal, Huvaj Sinef: Primer varikoseli olan hastalarda safeno-femoral venöz kaçak birlikteliği. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı P257.

 29. Şamlı M. Murat, Başar M. Murad: 40 yaş üzeri izole hipogonadotropik hipogonadizme bağlı erkek infertilitesinde tedavi: 5 vakalık rapor. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı P261.

 30. Şamlı M. Murat, Başar M. Murad: Testiküler sperm ekstraksiyonu için testisin mikrodisseksiyonu. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı P269.

 31. Başar M. Murad, Altınok Deniz, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Batislam Ertan: Ekstraürogenital tümörlerin penil metastazlarında magnetik rezonans görüntülemenin tanısal değeri. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı P389.

 32. Yılmaz Erdal, Ferhat Mehmet, Özcan Şaziye, Batislam Ertan, Başar Murad M., Başar Halil: ESWL sırasında analjezik amaçlı eutetic micture local anesthetic (EMLA)-strech film uygulamasının etkinliği. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı P402.

 33. Yılmaz Erdal, Başar Hülya, Özcan Şaziye, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Başar Halil: ESWL uygulamasında dört farklı analjezik ajandan iyi bir alternatif: Eutetic micture local anesthetic (EMLA). Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı P403.

 34. Yılmaz Erdal, Tuğlu Devrim, Batislam Ertan, Boratav Cumhur, Başar M. Murad, Başar Halil: ESWL sırasında hastalarda anksiyete-ağrı yoğunluğu ilişkisi. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı P404.

 35. Yılmaz Erdal, Ferhat Mehmet, Kılıç Dilek, Başar M. Murad, Batislam Ertan, Başar Halil: C-reaktif protein (CRP) ile ESWL sonrası bakteriyemi ve bakteriüriyi erken teşhis etmek mümkün müdür? Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı P405.

 36. Keleş Işık, Aydın Gülümser, Başar M. Murad, Keleş Hatice, Orkun Sevim: Erkeklerde yaşa bağlı bölgesel kemik mineral yoğunluğu değişimleri. Ulusal Osteoporoz Kongresi, 7-11 Ekim 2002, Antalya, Kongre Özet Kitabı S13.

 37. Bozdoğan Önder, Atasoy Pınar, Erekul Selim, Batislam Ertan, Yılmaz Erdal, Başar Murad: Prostatın hiperplazik ve neoplazik lezyonlarında BCL grubu proteinler, apoptosis ve androjen reseptörü. Ulusal Patoloji Sempozyumu. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri, 15-19 Ekim 2002, Pamukkale, Kongre Özet Kitabı P250.

 38. Kısa Üçler, Başar M. Murad, Ferhat Mehmet, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Çağlayan Osman, Batislam Ertan: Varikoslede testis dokusunda nitrik oksit (NO) ve thiobarbituric acid substance (TBARS) düzeyleri: Varikosel patogenezi ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Ulusal Androloji Kongresi, 5-7 Haziran 2003, İstanbul, Kongre Özet Kitabı, SP01.

 39. Başar M. Murad, Kısa Üçler, Tuğlu Devrim, Yılmaz Erdal, Başar Halil, Çağlayan Osman, Batislam Ertan: Obstruktive azoospermide testiküler nitrik oksit (NO) ve thiobarbituric acid substance (TBARS) düzeyleri: seminal parametreler ile ilişkisi. Ulusal Androloji Kongresi, 5-7 Haziran 2003, İstanbul, Kongre Özet Kitabı, SP14.

 40. Keleş Hatice, Güliter Sefa, Başar M. Murad, Başar Halil, Tan Funda Uysal, Canver Burak, Batislam Ertan: Kronik alkol kullanımına bağlı otonom nörojenik mesane: olgu sunumu. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül, 2003, Belek, Antalya, Kongre Özet Kitabı, P31018.

 41. Çağlayan Fatma, Keleş Işık, Çakmak Murat, Aydın Gülümser, Başar Murad, Orkun Sevim, Ulusoy Sevgi, Ferhat Mehmet, Başar Halil: Enürezis nokturnalı çocuklarda TENS’le tibial sinir uyarısının tedavi edici etkinliğinin araştırılması: ön çalışma. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, 8-10 Ekim, 2003, Şanlıurfa, Kongre Özet Kitabı, SB9.

 42. Yılmaz Erdal, Tuğlu Devrim, Başar M. Murad, Mert H. Çağatay, Ünal Serhat, Batislam Ertan: Şok dalgası frekansını azaltarak ESWL’nin başarısını artırmak mümkün olabilir mi? Ulusal Endoüroloji Kongresi, 24-26 Ekim, 2003, Diyarbakır, Kongre Özet Kitabı, P74.

 43. Ünal Birsen, Başar Halil, Bilgili K. Yasemin, Başar M. Murad, Batislam Ertan, Erdal Haydar, Kara Simay: Üreterolitotomiyi takiben geç dönemde ortaya çıkan ve jet akımı izleyen ürinoma olgusu. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, 8-11 Ekim 2003, Ankara, Kongre Özet Kitabı PS-125.

 44. Yılmaz Erdal, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Tuğlu Devrim, Ferhat Mehmet, Başar Halil: Üreter alt uç taşlarının tedavisinde üç farklı alfa-1 adrenerjik blokürün etkinliği. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya, Kongre Özet Kitabı, P90.

 45. Tekdoğan Ümit, Tuğlu Devrim, Tuncel Altuğ, Başar M. Murad, Atan Ali: Sildenafil tedavisinin dehidroepiandrostenedion sülfat üzerine etkisi. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya, Kongre Özet Kitabı, P131.

 46. Atan Ali, Başar M. Murad, Tuncel Altuğ, Ferhat Mehmet, Ağras Koray, Tekdoğan Ümit: Prematür ejakülasyonda tek başına sildenafil, sildenafil+topikal EMLA krem ve tek başına topikal EMLA krem tedavisinin etkilerinin karşılaştırılması. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya, Kongre Özet Kitabı, P135.

 47. Başar M. Murad, Kısa Üçler, Ferhat Mehmet, Çağlayan Osman, Batislam Ertan: Seminal plazma transferrin düzeyi: İdiopatik infertile ve varikoselli infertile hastalarda seminal parametrelere etkisi. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim, 2004, Antalya, Kongre Özet Kitabı, SP120.

 48. Saygun Meral, Çakmak Aytül, Başar Halil, BAdemci Gülşah, Köse Salih M., Başar M. Murad, Batislam Ertan: Kırıkkale ilinde enuresis nokturna prevalansı ve etkileyen faktörler. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 3-6 Kasım, 2004, Ankara, Kongre Özet Kitabı, BF-16.

 49. Bozdoğan Önder, Atasoy Pınar, Batislam Ertan, Başar M. Murad, Başar Halil: Mesane tümörlerinde telomeraz enzim aktivitesi ve siklin bağımlı kinaz inhibitörleri p27 ve p57 proteinleri. Ulusal Patoloji Sempozyumu, 7-11 Mayıs 2006, Çeşme, Onkolojik Patoloji Kongresi Özet Kitabı, 398.

 50. Kaymak Çetin, Kadıoğlu E, Coşkun E, Başar Hülya, Gökmen D, Başar Murad: İnhalasyon anesteziklerine bağlı genotoksik etkilerin in vitro sperm hücre kültürlerinde incelenmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 29 Ekim-01 Kasım 2008, Antalya, YD-5.

 51. Başar Halil, Başar M. Murad, Han Ünsal; Çakan Murat: Farklı histopatolojili prostatlarda orexin salınımı: Prostat kanserleri için bir belirteç olabilir mi? Bir ön çalışma. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul, Kongre Özet Kitabı O84.

 52. Alpcan Serhan, Başar Halil, Aydos Tolga R., Kul Oğuz, Başar M. Murad: Vazektomi sonrası sıçan testis dokusunda apoptosis: eNOS, iNOS değişiklikleri ve ozon tedavinin etkileri. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010, İstanbul, Kongre Özet Kitabı P114.

 53. Özen Neslihan, Tekiş Dilek, Yakaryılmaz Fahri, Başar M. Murad, Şipal Timuçin: İrritabl barsal sendromlu genç erkek hastalarda gonadotropin ve seks steroid düzeylerinin ve fertilitenin değerlendirilmesi. 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 24-28 Kasım 2010, Antalya, Türk Gastroenteroloji Dergisi 21; 3 (Suppl 21), P183 (2010).

 54. Görgü Nart, Aydos Tolga R, Korkusuz Petek, Kısa Üçler, Güzel Elif, Başar M. Murad. Tavşan böbrek dokusunda ESWL ile indüklenen oksidatif hasar üzerine antioksidan taurin ve ozon terapi etkilerinin biyokimyasal ve histomorfometrik karşılaştırılması. 21. Ulusal Farmakoloji Kongresi 19-22 Ekim 2011, Eskişehir, P123.

 55. Fedakar-Şenyücel Mine, Küpana-Ayva Şebnem, Aslan M. Kemal, Soyer Tutku, Demet Aİ, Kısa Üçler, Başar Murad, Çakmak Murad A: ESWL yapılan tavşanlarda kontralateral böbrek, karaciğer ve akciğerin değerlendirilmesi. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs 2011, İstanbul, Çocuk Cerrahisi Dergisi 25: Kongre Özel Sayısı, SBÜ49, 209 (2011).

 56. Fedakar-Şenyücel Mine, Aslan M. Kemal, Soyer Tutku, Balcı M, Demet Aİ, Kısa Üçler, Başar Murad, Çakmak Murat A: ESWL’ye bağlı renal pelvis ve proksimal üreter değişikliklerinin OH-prolin düzeyleri ile değerlendirilmesi. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 16-19 Mayıs 2011, İstanbul, Çocuk Cerrahisi Dergisi 25: Kongre Özel Sayısı, SBÜ50, 210 (2011).

 57. Görgü Nart, Aydos Tolga R, Korkusuz Petek, Kısa Üçler, Güzel Elif, Başar M. Murad. Tavşan böbrek dokusunda ESWL ile indüklenen oksidatif hasar üzerine antioksidan taurin ve ozon terapi etkilerinin biyokimyasal ve histomorfometrik karşılaştırılması. 22. Ulusal Üroloji Kongresi 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kıbrıs, Kongre Özet Kitabı, S-096.

 58. Alkan Erdal, Dokuzeylül-Güngör Nur, Yelke Hakan, Özkan Semih,Başar Murad M, Kahraman Semra. Klinefelter sendromlu hastalarda mikro-TeSe sonuçlarının ve prognostik faktörlerin değerlendirilmesi. 22. Ulusal Üroloji Kongresi 2-6 Mayıs 2012, Girne, Kıbrıs, Kongre Özet Kitabı, P-416.

 59. Alkan Erdal, Özkanlı A. Oğuz, Yüksel A, Başar M. Murad. Erkeklerde fleksibl sistoskopi esnasında hissedilen ağrıda prilokainin etkisi. 10. Ulusal Endo-Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, P-132.

 60. Alkan Erdal, Başar M. Murad. Üriner sistemde görülen yabanci cisimlerin endoürolojik tedavisi. Ulusal Endo-Üroloji Kongresi, Kongre Özet Kitabı, P-133.

 61. Alkan Erdal, Dokuzeylül-Güngör Nur, Yelke Hakan, Başar M.Murad, Kahraman Semra. Klinefelter sendromlu olgularda infertilite süresi ve yaşın yardımcı üreme teknikleri üzerine etkileri: 10 yıllık tecrübe ve 255 siklusun değerlendirilmesi. Büyük Üroloji Buluşması, 31 Ekim 3 Kasım 2013. Antalya, Türkiye, Bildiri Özetleri Kitabı SS032.

 62. Alkan Erdal, Selimoğlu Serkan, Çolakoğlu-Kumtepe Yeşim, Başar M. Murad, Kahraman Semra. Primer ve tekrarlı mikro tese olgularında sperm elde etme oranını belirlemede etkili parametreler. Büyük Üroloji Buluşması, 31 Ekim 3 Kasım 2013. Antalya, Türkiye, Bildiri Özetleri Kitabı SS033.

 63. Alkan Erdal, Ugan Rüstem Anıl, Başar M. Murad, Halıcı Zekai, Balbay Mevlana Derya, Ün Harun, Atmaca hasan tarık. Endotelin 1 reseptör antagonisti bosentan’ın diabetic ratlarda testiküler doku oksidan ve antioksdian düzeylerine etkisi. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya, Türkiye, SS-007.

 64. Alkan Erdal, Ugan Rüstem Anıl, Başar Mehmet Murad, Halıcı Zeki, Karakuş Emre, Balbay Mevlana Derya, Ün, Harun: Diyabetik ratlarda bozulmuş ereksiyon cevabında endotelin reseptörlerinin rolü ve nitric oksit sentaz ile ilişkisi. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya, Türkiye, SS-013.

 65. Özkanlı Şeyma, Başar Mehmet Murad, Alkan Erdal, Selimoğlu Serkan, Erol Bülent, Kahraman Semra. İdiyopatik Non-obstrüktif azoospermi (NOA) olgularında testiküler doku ghrelin ve orexin aktivitesi: Mikro Tese sonuçları ve serum hormone düzeyleri ile ilişkisi. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya, Türkiye, SS-198.

 66. Özkanlı şeyma, Başar Mehmet Murad, Alkan Erdal, Şenel Tuğba, Kahraman Semra. İdiyopatil azoospermi olgularında diagnostic testis biyopsisi ve mikro TeSe biyopsi sonuçlarının karşılaştırılması. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16-19 Ekim 2014, Antalya, Türkiye, P-019.

 67. Alkan E, Sarıbacak A, Ozkanlı AO, Başar MM, Acar O, Balbay MD. Retrograde intrarenal surgery in patients who previously underwent open renal stone surgery. 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, S-034.

 68. Alkan E, Turan M, Ozkanlı AO, Başar MM, Acar O, Balbay MD. Should stone removed be done after stone fragmentation in the management of upper urinary system stones? 11. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 23-26 Nisan 2015, S-037.

 69. Alkan İ, Canat HL, Yüksel M, Başar M. Varikoseli olan erkeklerin spermi tarafından ROT (Reaktif Oksijen Türleri) üretimi ve bunların varikosel derecesi ile ilişkisi. Güncel Androloji Sempozyumu, 11-13 Mayıs 2018, PP-15.

© 2014 - 2024 Tüm hakları saklıdır