Türkçe

Hemospermi (Menide Kan Görülmesi)

Hemospermi (Menide Kan Görülmesi) Nedir?

Ejakülatta (meni) kan görülmesi hemospermi olarak tanımlanır. Genellikle önemsiz bir belirti olmasına rağmen birçok erkekte büyük endişeye neden olur. Bazı durumlarda ise altta yatan ek bir sorun için incelenmesi gereken bir durumdur.

 

Hemospermi Neden Olur?

Hemospermi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Ana nedenler olarak doğuştan genital anomaliler, iltihabi durumlar, tıkanıklıklar, tümörler, damarsal sorunlar, yaralanma, sistemik hastalıklar (hipertansiyon, kanama bozuklukları vb.) veya sebebi bilinmeyen nedenler olarak değerlendirilir. Hastaların yaklaşık %80’inde hiçbir neden ortaya konulamaz. Kanser ise sadece %3,5 olguda neden olarak izlenir.

 

Hemospermi Hangi Yaşlarda Daha Sık İzlenir?

Hemospermi her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Ancak yaşa göre neden olan durum farklılık göstermektedir. İdrar yolu hastalıkları, taş ve kanserler ileri yaşlarda daha sıklıkla ortaya çıkar. Genç hastalarda ise doğumsal bozukluklar (kist), tıkanıklık, travma veya testis kanseri daha fazladır.

 

Hemospermi Ne Sıklıkla Tekrarlar?

Hemospermi genelde tek sefer ve geçici olarak izlenir. Ancak, nadiren tekrarlayıcı hemospermi olabilir. Bu durum, altta yatan neden bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Tekrarlayıcı hemospermi özellikle 40 yaş üzeri erkeklerde daha sıklıkla izlenir.

 

Hemspermi Olan Hastalarda Başka Ne Gibi Belirtiler Olur?

Hemospermi sıklıkla tek başına bir belirtidir. Ancak, hastayı endişeye sevk eden bir belirtidir. Bununla birlikte neden olan hastalığa bağlı olarak nadiren ek belirtiler de izlenebilir. Cinsel yolla bulaşan bir hastalığa bağlı ise beraberinde akıntı ve ejakülasyon (boşalma) sırasında ağrı; tıkayıcı bir soruna bağlı ise (prostat hastalığı, kist vb.) idrar yaparken zorlanma, sık idrar gitme; taşa bağlı ise idrar yaparken yanma ve idrarda kanama gibi ek bulgularda izlenir. Ayrıca bu kişilerde hemospermi sıklıkla tekrarlayıcı hemospermi şeklindedir.

 

Hemospermi Durumlarında Her Zaman Ejakkülatta Kan Var mıdır?

Değerlendirme esnasında öncelikle hastada gerçek hemosperminin olup olmadığını değerlendirilmelidir. Bazı durumlarda “Yalancı hemospermi” olarak ifade edilen dışarıdan bulaşmaya bağlı ejakülatta kan izlenmesi de olabilir. Bu durum sıklıkla cinsel birleşme sırasında partnerin kanının idrar yoluna bulaşması sonucu ejakülata kan izlenmesi şeklinde olabilir. Daha nadiren ise erkeğin idrarında kan gelmesi (hematüri) ile ilişkilidir.

 

Hemaspermili Hasta Nasıl Değerlendirilir?

Öncelikle detaylı öykü alınmalıdır. Bu arada bir enfeksiyon öyküsü mutlaka sorgulanmalıdır. Hipertansiyon, karaciğer hastalığı ve kanama bozukluğu gibi sistemik hastalık olasılığı, kilo kaybı, iştahsızlık gibi olası kanser bulguları dikkatle değerlendirilmelidir. Prostat muayenesi özellikle 40 yaş üzerinde mutlaka yapılmalıdır.

 

Hemospermi Olan Hastada Hangi Testler Yapılır?

İlk test olarak idrar testi ve kültürü önerilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar içinde tarama testi yapılması uygundur. 40 yaş üzeri erkeklerde serum PSA düzeyine bakılmalıdır. Ek hastalıkları değerlendirmek için tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri ve pıhtılaşma testleri yapılmalıdır.

 

Hemospermisi Olan Erkeklerde Radyolojik İnceleme Gerekli midir?

Sperm kanalları ve prostata ait bir sorunu değerlendirmek için transrektal ultrasonografi (TRUS) veya magnetik rezonans inceleme yapılması gerekebilir. Özellikle 40 yaş üzeri ve kanser şüphesi olan olan olgularda radyolojik inceleme mutlaka yapılmalıdır.

Hemospermisi Olan Erkeklerde Ürolojik Görüntüleme Yöntemleri Kullanılır mı?

İdrar yolları ve idrar kesesinin inceleme yöntemi olan sistoskopi tekrarlı hemospermisi olan kişilerde uygulanabilir. Bu yolla idrar yolu, sperm kanalı çıkışı ve prostat değerlendirilerek buradaki bir polip (tümör), taş, doku zedelenmesi, kist vb. durumlar saptanabilir.

Hemospermi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Genç hastalarda ve tekrarlamayan hemospermisi olan hastalarda tedavi gerekmez. Hastaya durum hakkında bilgi verilmesi ve altta yatan bir sorun olmadığının değerlendirilerek izah edilmesi yeterlidir.

Hemospermi Tedavisinde İlaç Kullanımı Gerekir mi?

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyona bağlı bir hemospermi varsa bu durumun tedavisi için uygun antibiyotikler önerilir. Yine 40 yaş üzeri hastalarda iyi huylu prostat büyümesi (BPH) varsa bu duruma yönelik tedaviler verilebilir.

Hemospermi Tedavisinde Ameliyat Uygulamaları Var mıdır?

Radyolojik değerlendirmede kist, kanal tıkanıklığı gibi bir durum saptanmış ise bu sorunun giderilmesine yönelik cerrahi tedaviler uygulanabilir. Yine tekrarlayan hemospermisi olan hastalarda yapılan sistoskopik incelemede bir kanama odağı saptanırsa burası yakılabilir.

© 2014 - 2024 Tüm hakları saklıdır