Türkçe

Erken Boşalma

Erken Boşalma Nedir?

Boşalma (ejakülasyon) cinsel ilişki sırasında erkek boşalma sıvısının salgı bezlerinden salınması ve dışarı atılması ile gerçekleşen, sinirsel ve hormonal kontrol altında gelişen bir olaydır. 

Erken boşalma çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. İlk tanımlamalarda cinsel ilişkilerinin %50’sinde erkeğin kadının orgazmından boşalması olarak tanımlanmıştır. Daha sonraları ise boşalmanın geliştiği anda istemli kontrolün sağlanamaması olarak ifade edilmiştir.

Zihinsel Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabında (DSM-V) erken boşalma cinsel ilişki sırasında, ilişkilerin %75-100’ünde ortaya çıkan, ilişki başlangıcından bir dakika sonra veya daha kısa süre içinde olan boşalmayı ifade eden bir durumdur. Ayrıca bu durumun partnerler arasında klinik olarak önemli sıkıntı, cinsel tatminsizlik ve gerilime yol açması ve başka bir cinsel olmayan ruhsal bozukluk, ilaç kullanımı veya tıbbi durumla ilgili olmamalıdır.  

Daha yeni bir tanımlamada ise erken boşalma, cinsel ilişkinin başlamasında önce veya çok kısa bir süre içinde meydana gelen durum veya boşalma üzerinde hiç veya çok az kontrol algılanan cinsel uyarımdır. Erken boşalma en az birkaç aylık bir süre boyunca tekrarlayıcı veya kalıcı olarak meydana gelmiş ve klinik olarak önemli sıkıntı ortaya çıkarıyor olmalıdır.

 

Erken Boşalma Ne Sıklıkla İzlenir?

Yapılan çalışmalarda yaşa bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte 18-60 yaş arası erkeklerde %22,7-55; ortalama %31 oranında izlenmektedir.

 

Kaç Çeşit Erken Boşalma Türü Vardır?

Dört farklı erken boşalma tanımlanmıştır:

  • Yaşam boyu erken boşalma (%2,3)
  • Kazanılmış erken boşalma (%3,9)
  • Durumsal değişken erken boşalma (%8,5)
  • Erken boşalma benzeri durum (%5,1)

Erken Boşalmanın Nedeni Nedir?

Erken boşalmanın gerçek nedeni bilinmemektedir. Stres, anksiyete, psikolojik faktörler, partner sorunları, kaygı bozukluğu, penis cildinin aşırı duyarlılığı, boşalmayı kontrol eden maddelerin salınımı (seratonin = 5-hidroksitriptamin)  ve aktivitesindeki bozukluklar gibi çeşitli etkenler sorumlu tutulmaktadır. Diğer taraftan ereksiyon sorunları, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, prostat hastalıkları, tiroit hastalıkları (guatr) gibi nedenler de erken boşalmaya neden olabilir. Kötü genel sağlık durumu, obezite, metabolik sendrom, aktivite yokluğu, depresyon, travmatik cinsel deneyimler de erken boşalma ile ilişkili olarak değerlendirilmektedir. Yüksek testosteron düzeyi, düşük prolaktin düzeyi ve Vitamin D ve B12 eksiklikleri de etken olduğu düşünülmektedir.

 

Erken Boşalma Tanısı Nasıl Konulur?

Erken boşalmanın tanısı hastanın detaylı tıbbi ve cinsel geçmişinin değerlendirmesine dayanır. Detaylı öykü alınarak erken boşalmanın türü net olarak ortaya konulmalıdır. Boşalma süresine, boşalmayı etkileyen tüm etkenlere detaylı sorgulama yapılmalıdır. Bu arada erken boşalmayı ereksiyon bozukluğundan ayırmak da son derece önemlidir. Bazı hastalar boşalma sonrası fizyolojik olarak bir süre ereksiyon kaybı olduğunun farkında değildir ve sorunu hatalı olarak ereksiyon zorluğu olarak yansıtabilir.

Tanıda boşalma süresi ölçümü ve özeli laboratuvar testleri gerekli değildir.

Özel geliştirilmiş sorgulama formları kullanılabilir

 

Erken Boşalma Tedavisinde Psikoterapinin Yeri Nedir?

Davranış tedavileri ve seks terapiler partner katkısı ile uygulandığında ve uzun sürede fayda sağlamaktadır. Bu tedavileri planlarken hastanın risk faktörü ve tedavide beklentisini dikkate almak gereklidir.

 

Erken Boşalma Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Nelerdir?

Dapoksetin: Esas olarak erken boşalma tedavisinde kullanılan ruhsatlı ilaçtır. Boşalmanın merkezi sinir sisteminde kontrolünü sağlayan seratonin isimli madde üzerinden etki gösterir. 30-60 mg dozları vardır. İlişkiden 1,5-2 saat önce alınması önerilir. Yan etki nadirdir. Ereksiyon ilaçları ile kullanılabilir. Son yıllarda ereksiyon ilaçları ile ortak formları mevcuttur.

SSRI İnhibitörleri: Esas olarak antidepresan olarak kullanılan bu ajanlar aynı şekilde seratonin üzerinden etki yaparlar. İlaçların yan etkisi olarak boşalmayı geciktirici etkisinden faydalanılmaktadır. Etkisi tedaviye başladıktan 1-2 hafta sonra ortaya çıkar. 

Kullanılan diğer ilaçlar şunlardır:

  • Tradamol
  • PDE5 inhibitörleri
  • Alfa blokerler

 

Erken Boşalma Tedavisinde Lokal Ajanlar Etkili midir?

Ağızdan alınan ilaçlarla birlikte lokal anestetik içeren sprey ve kremler de kullanılabilir. Amaç peniste penil hassasiyettin azaltılmasıdır. Hızlı etki göstermesi ve sistemik etkilerinin olmaması avantajlarıdır. Ancak uygulamada ortaya çıkan zorluklar ve kötü kokuları en önemli dezavantajlarını oluşturur. Ayrıca, kullanım miktarının ayarlanmasındaki sıkıntılar ve fazla kullanım gerek kişide gerekse partnerde orgazm yokluğuna yol açabilir.

© 2014 - 2024 Tüm hakları saklıdır