Türkçe

Oturum Başkanlığı ve Kongre

KONFERANS-PANEL KATILIMLARI ve KURS-OTURUM BAŞKANLIKLARI:

 1. Erektil Disfonksiyon Tanı ve Tedavisinde Yenilikler, 5. 3. 1996, Ankara Numune Hastanesi Konferans Salonu, Moderatör: Op. Dr. Z. Akalın, Konuşmacılar: Doç. Dr. M. Çetinkaya, Op. Dr. H. Başar, Op. Dr. M. M. Başar, Op. Dr. B. Öztürk. 
 2. Türk Üroloji, Androloji, Endoüroloji ve Üroonkoloji Dernekleri Aylık Bilimsel Toplantısı, 21. 3. 2001, Şişli Etfal Hastanesi Konferans Salonu, Moderatör: Prof. Dr. H. Hattat, Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. M. M. Başar 
 3. Oral farmakoterapi döneminde diagnostik değerlendirme (Karşıtlık): Oral ajanlarla test. 4. Ulusal Androloji Kongresi, 7-10 Kasım 2001, Ankara, Yönetici: Ş. Sarıkaya. Konuçmacılar: L. Peşkircioğlu, M.M. Başar.
 4. ED’nin temel değerlendirmesi. M. Murad Başar. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Androloji Bilm Dalı, 2002-2003 Eğitim Toplantısı, 9 Ocak 2003, İstanbul Tıp Fakültesi. 
 5. Erektil disfonksiyonlu erkeğin değerlendirilmesi. M. Murad Başar. Türk Androloji Derneği Eğitim Toplantısı, 1 Şubat 2003, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu. 
 6. Rutin infertilite tetkikinde östrojenler araştırılmalı mı? M. Murad Başar. Erkekde Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite, 22 Şubat 2003, Ankara, Etap Altınel Otel. 
 7. Erektil disfonksiyonda tanı. M Murad Başar. Erkek Cinsel fonksiyon Bozukluğu Kursu, 5. Ulusal Androloji Kongresi, 4. 6. 2003, İstanbul.
 8. Olgular eşliğinde erektil disfonksiyonlu hastalarda tanı ve tedavi (Panel), 5. Ulusal Androloji Kongresi, 5-7 Haziran 2003, İstanbul, Moderatör: M. Murad Başar, Konuşmacılar: Ali Atan, Barış Altay, Önder Kayıgil. 
 9. Erektil disfonksiyonlu hastanın temel değerlendirlmesi. M. Murad Başar. Androloji Sürekli Eğitim Programı, 29. Ocak 2004, Ankara.
 10. Proksimal azoospermi (Karşıtlık): Önce testis biyopsisi. Ankara Ürologlar Derneği, 9. 3. 2004, Ankara, Yönetici: K. Anafarta, Konuçmacılar: M.M. Başar, L. Emir.
 11. Androloji, Fertilte ve Cinsel Yaşam Kursu: Androlojide (Erkek-Kadın Cinsel Sağlığı ve Erkek İnfertiltesi) Yenilikler ve Karmaşık Vakaların Çözümü Sempozyumu. Kurs Başkanları: A. Atan, M. M. Başar, 10 Haziran 2004, İstanbul. 
 12. Hipotalamo-hipofizer-gonadal aksda yenilikler: M. Murad Başar. Androloji, Fertilte ve Cinsel Yaşam Kursu: Androlojide (Erkek-Kadın Cinsel Sağlığı ve Erkek İnfertiltesi) Yenilikler ve Karmaşık Vakaların Çözümü Sempozyumu. 10 Haziran 2004, İstanbul. 
 13. Kadın ve erkekte androjenler ve libido: M. Murad Başar. Androloji, Fertilte ve Cinsel Yaşam Kursu: Androlojide (Erkek-Kadın Cinsel Sağlığı ve Erkek İnfertiltesi) Yenilikler ve Karmaşık Vakaların Çözümü Sempozyumu. 10 Haziran 2004, İstanbul. 
 14. Yirmi soruda erektil disfonksiyon tedavisinde gelinen son nokta. Yöneten: M. Murad Başar. Konuşmacılar: Lütfü Tahmaz, Gürdal İnal. Türk Androloji Derneği, Eğitim Programı, 25 Aralık 2004, Ankara. 
 15. Yaşlanan Erkek Kursu: Androjenler ve penis. M. Murad Başar. Kurs Başkanları: Ali Atan, İsa Özbey. 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005, İzmir.
 16.  Temel Cinsel Sağlık Kursu. Kurs Başkanları: M. Murad Başar, Mustafa   
 17. Vatansever. 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005, İzmir.
 18. Temel Cinsel Sağlık Kursu: Erektil disfonskiyonda risk faktörlerinin modifiye edilmesi ve birinci basamak tedaviler. M. Murad Başar. Kurs Başkanları: M. Murad Başar, Mustafa Vatansever. 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005, İzmir.
 19. Panel: Yaşlanan erkek: Androjenlerin pensiteki etkileri. M. Murad Başar. Panel Başkanları: Sedat Tellaloğlu, Ali Atan. 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005, İzmir.
 20. Panel: PDE5 inhibitörleri güncelleme: PDE5 inhibitörlerini karşılaştıran çalışmaların incelenmesi. M. Murad Başar. Panel Başkanı: Oktay Nazlı. 6. Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran 2005, İzmir.
 21. Short training programme in Gerontology and Geriatrics: Yaşlanan erkek ve ürolojik sorunlar. M. Murad Başar, 28 Ocak 2006, Ankara. 
 22. Aging Male. CP: Atıf Akdaş. Speakers: Adil Esen-Urological Aspect; M. Murad Başar-Andrology; Can Cimilli-Psychiatrial Aspect. Geriatrics 2006 International Congress of Elderly Health, April 5, 2006, İstanbul, Turkey.
 23. Satelit Sempozyum. Başkan: B. Alıcı, M. Murad Başar: Tadalafil yeni tercih çalışması. Androlojide Yeni Uygulama Alanları ve Teknikler Sempozyumu, 21 Nisan 2006, İstanbul.
 24. PDE5 İnhibitörleri. Başkan: B. Semerci. Panelistler: A.Esen, A. Atan, M. Başar (PDE5 inhibitörlerini karşılaştıran çalışmaların değerlendirilmesi). Androlojide Yeni Uygulama Alanları ve Teknikler Sempozyumu, 22 Nisan 2006, İstanbul. 
 25. Kadın ve erkek cinsel sağlığında temel bilgiler Başkan: Z. Durna, M. Murad Başar. 2. Ulusal Üroloji Hemşireleri Bilimsel Toplantısı, 13 Haziran 2006, Antalya.
 26. M. Murad Başar: Oral farmakoterapi. Cinsel Fonksiyonda tanı ve tedavi. 2. Ulusal Üroloji Hemşireleri Bilimsel Toplantısı, 13 Haziran 2006, Antalya.
 27. Erektil disfonksiyon tedavisinde PDE5 inhbitörlerinin güncel durumu. MMBaşar, 2. Türk Cumhuriyetleri Androloji Sempozyumu, 9 Nisan 2007, Taşkent, Özbekistan. 
 28. Panel: PDE5 İnhibitörleri: Güncelleme. M.Aydın, M.M. Başar, H. Özkara, M. Çakan; Panel Başkanı: K. Anafarta. 7. Ulusal Androloji Kongresi, 7-9 Haziran 2007, Ankara. 
 29. Başar M. Murad: Erkek reprodüktif sistem fizyolojisi. TÜYK Sınavı IV. Hazırlık Kursu, 4-7 Kasım 2007, Kartepe, İzmit.  
 30. BPH Cerrahisinden sonra cinsel yaşam: Gerçekler ve büyüklere masallar. M. Murad Başar; Oturum Başkanı: Oktay Nazlı, Tarık Esen, BPH ve Cinsel Yaşam, 23 kasım 2008, Ankara.
 31. Yaşlı hastalarda inkontinans nedenleri ve tedavi yöntemleri. M. Murad Başar; Temel Geriatri Kursu, 5 Nisan 2008, Antalya.
 32. Pathophysiology of erectile dysfunction and new therapeutic approaches in aging males. M. F. Usta; Moderator: M. Murad Başar, 6-8 Nisan 2008, Geriatrics 2008, Antalya. 
 33. Therapeutical options in benign prostate hyperplasia. Tarık Esen, Moderator: M. Murad Başar, 6-8 Nisan 2008, Geriatrics, 2008, Antalya. 
 34. PDE5 inhibitörleri erektil disfonksiyonu iyileştirir mi? M. Başar, Türkçe Konuşan Ülkeler Androloji İşbirliği 3. Androloji Sempozyumu, 31 Mayıs 2008, Issık Göl, Kırgızistan. 
 35. Prematür ejakülasyonun yeni tanımı. Murad Başar, Ejakülasyon ve Orgazm Bozuklukları Kursu, Androlojide Güncelleme Sempozyumu ve Avrasya Androloji Zirvesi, 5 Haziran 2008, İstanbul.  
 36. ED’de oral farmakoterapi. Murad Başar, Yemekte Öğrenelim Toplantısı, Androlojide Güncelleme Sempozyumu ve Avrasya Androloji Zirvesi, 6 Haizran 2008, İstanbul.
 37. PDE5 inhibitörlerinin kronik kullanımı: klinik çalışmalar. Murad Başar, Androlojide Güncelleme Sempozyumu ve Avrasya Androloji Zirvesi, 7 Haziran 2008, İstanbul.
 38. Olgu sunuları. Katılımcılar: A. Armağan, L. Tahmaz, M.F. Usta, Yönetici: Murad Başar, Androlojide Güncelleme Sempozyumu ve Avrasya Androloji Zirvesi,   7 Haziran 2008, İstanbul.
 39. Geriatride Multidisipliner Yaklaşım. Oturum Başkanları: M. Murad Başar, Nevin Sağsöz, Konuşmacılar: Kutay Biberoğlu, Lütfü Tunç, Nurper Erbek-Özen.   
 40. Testosteron ve prostat. M. Murad Başar, Yaşlanan Erkek Sempozyumu, 10 Ekim 2008, İstanbul.
 41. Ejakülasyon bozuklukları. M. Murad Başar. TÜYK V Hazırlık Kursu, 14 Ekim 2008, Abant, Bolu.
 42. Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır? M. Murad Başar KUTBAT, 22 Ekim 2008, Kırıkkale
 43. Androlojide Zorlu Olgular. Oturum Başkanı: A. Kadıoğlu, Konuşmacılar: D. Hatzichiristou, K. Aydos, B. Alıcı, M. M. Başar, 20. Türk Üroloji Kongresi, 4 Kasım 2008, Antalya.
 44. Yaşlıda üreme sağlığı ve etik boyutu. M. Murat Başar, Geriatri ve Etik Kursu, 12 Kasım 2008, Ankara.  
 45. Erken boşalma ve Tedavisi: Erken boşalmada tıbbi tedaviler. Oturum Başkanı: Ercan Özmen. Konuşmacılar: Aytül Gürbüz Tükel, Cem İncesu, M. Murad Başar, Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VII Kursu, 22 Kasım 2008, İstanbul. 
 46. Yaşlanan erkek ve üreme sağlığı Başar M. Murad, 2nd Geriatrics and Gerontology Course, 28 Ocak 2009, Ankara. 
 47. Ürolog gözüyle idrar yolu enfeksyonları, KLİMİK Derneği Aylık Toplantısı, 28 Ocak 2009, Ankara.
 48. Erektil disfonksiyon PDE-5 inhibitörleri ile tedavi edilbilir mi? Murad Başar, Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji, Ankara, 18-19 Nisan 2009.
 49. Erektil disfonksiyonun medikal tedavisi M. Başar, Aile Hekimleri ve Pretisyenler İçin Bir Bakışta Androloji Kursu, Yönetici: R. Aşçı, M. Vatansever, 8. Ulusal Androloji Kongresi,20 Mayıs 2009, İzmir.
 50. ED’nin medikal tedavisi M. Başar. Panel: Erektil disfonksiyon tedavisinde yapılmaması gerekenler. Yönetici: Ö. Yaman, 8. Ulusal Androloji Kursu, 22 Mayıs 2009, İzmir.
 51. Panel: PDE-5 inhibitörlerinde günceleme Yönetici: M. Başar, Karşılaştırılmalı etkinlik çalışmaları H. Kılıçarslan; Yeni tedavi endikasyonları S. Deveci. 23 Mayıs 2009, İzmir. 
 52. Panel: Male infertility and assisted reproductive technologies. Moderators: Sedat Tellaloğlui Mohammed Ali Sadighi. New predictive factors to define mature sperm during TESE? Murad Başar, Eurasian Andrology Summit, 30-31 May 2009, Sochi, Russia. 
 53. Testis tümörleri. M. Murad Başar. Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Sınava Hazırlık Kursu, 22-24 Ekim 2009, Kızılcahamam, Ankara. 
 54. Tıp Eğitiminde Yaşlılığa Genç Bakış Oturum Başkanları: M. Murad Başar, Tutku Soyer, Yaşlanan Dünya ve Yaşlanan İnsan Sempozyumu,  26 Ekim 2009, Kırıkkale.
 55. Prostat kanseri ve testsoteron kullanım ilişkisi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Kocaeli-Sakarya Bölgesi Aylık Üroloji Toplantısı, 15 Ocak 2010, Kocaeli. 
 56. Yaşlanan Erkek, M. Murad Başar, Temel Geriatri Kursu, 1 Nisan 2010, İzmir.
 57. Yaşlı Cinselliğinin Etik ve Hukuksal Yönü, M.Murad Başar, Yaşlılarda Cinsellik, Oturum Başkanları: Bülent Semerci, Ümit Sungurtekin, 3 Nisan 2010, İzmir. 
 58. Testis tümörlerinin sınıflandırılması ve tedavisi, M. Murad Başar, Türk Üroloji Derneği “1., 2. Ve 3. Yıl Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitim Programı” 4-6 Haziran 2010, Kocaeli.  
 59. ISSM 3. Uluslar arası Seksüel Tıp Konsültasyon Raporu Kursu, Yönetici: Ramazan Aşçı, M. Murad Başar, Güncel Androloji Smepozyumu, 21 Haziran 2010, İstanbul.
 60. Cinsel disfonksiyonda implant, mekaniz cihazlar ve vasküler cerrahiler, M. Murad Başar, ISSM 3. Uluslar arası Seksüel Tıp Konsültasyon Raporu Kursu, Yönetici: Ramazan Aşçı, M. Murad Başar, Güncel Androloji Sempozyumu, 21 Haziran 2010, İstanbul.
 61. Testis tümörleri etiyoloji, sınıflama ve tanı, M. Murad Başar, TÜYK 7. Üroloji Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu, 22 Ekim 2010, Ankara.
 62. Ürolojide teknoloji kullanımı (stentler, enerji, bilişim vb), M. Murad Başar, TÜYK 7. Üroloji Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu, 22 Ekim 2010, Ankara.
 63. Androloji (erkek-kadın) tanı vetedavi Poster sunu-2 (P-038/P-057). Oturum başkanları: Ramazan Aşcı, M. Murad Basar, 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 31 Ekim 2010, İstanbul.
 64. Alt üriner sistem semptomları PDE5 inhibitörleri ile tedavi edilebilir mi? Edilmeli mi? Evet: M. Murad Başar, Hayır: Önder Yaman, Oturum Başkanı: O Yalçın, 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 1 Kasım 2010, İstanbul.
 65. Yemekte Öğrenelim: kılavuzlar eşliğinde eektil disfonksiyon tanı ve cerrahi dışı tedaviler. M. Murad Başar, Hakan Kılıçarslan, 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 1 Kasım 2010, İstanbul.
 66. Prematür ejakülasyonun güncel tedavisi. M.Murad BAŞAR, 28. 01. 2011, Kocaeli.
 67. SUİ Değerlendirmesi. M. Murad Başar. Oturum Başkanları: İ. Başer, C. Ünlü, L. Mollamahmutoğlu, 3. Uluslararası Ankara Ürojinekoloji Kongresi, 5-6 Şubat 2011, Ankara.
 68. Erkek infertiltesi: Olgu sunumları eşliğinde konu tartışmaları paneli. Başkan: Kaan Aydos; Panelistler: M. Murad Başar, Ahmet Haliloğlu, 19 Mart 2011, Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi 2011-2012 Asistan eğitim Toplantıları Programı, Ankara. 
 69. Overactive bladder and sexual dysfunction in man and woman. M. Murad Başar, Başkanlar: İ. Nane,  The 6th Eurasion Andrology Summit, 15 April 2011, Tirana, Albain. 
 70. Yaşlanan Erkek. M. Murad Başar, Hekimler İçin Temel Geriatri Kursu, Ankara Tabip Odası 30 Nisan 2011, Ankara.
 71. Yaşlanan erkek ve üreme sağlığı sorunları. M. Murad Başar, III. Geriatri ve Gerontoloji Kursu, 3-8 Mayıs 2011, Ankara.
 72. Zor olgu tartışması (Kabus oturumu). M. Başar, İ. Orhan, O. Ekmekçioğlu. Olgu Sunumları: MK Çalışkan, Ö. Aytaç, M. Kısaarslan, C. Baran. ). 9. Ulusal Androloji Kongresi, 2 Haziran 2011, Mersin. 
 73. Testis tümörleri etiyoloji, sınıflama, tanı ve tedavi, M. Murad Başar, Türk Üroloji Derneği “1., 2. Ve 3. Yıl Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Eğitim Programı” 17-19 Haziran 2011, İstanbul.  
 74. Erektil disfonksiyonda medikal tedavi, M. Murad Başar, Türk Üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi Aylık Toplantısı, 21 Ekim 2011, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Toplantı Salonu, Ankara. 
 75. ESSM 2011 Kongresinden Akılda Kalması Gerekenler, M. Murad Başar, Türk Üroloji Derneği Kuzey Marmara Şubesi Aylık toplantısı, 21 Aralık 2011, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul.  
 76. Yaşlanan Erkek, M. Murad Başar, Geriatri Hemşireliği Kursu: Güncel Bilgiler, 1 Nisan 2012, 5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Antalya.
 77. Ürolojide yaşlanan erkek sağlığı, M. Murad Başar, Muammer Kendirci, 4 Nisan 2012, 5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Antalya.
 78. Geriatrik kadın popülasyonunda stress üriner enkontinans sorununun yönetimi, Kutay Biberoğlu. Farmakoterapi Ön Planda Uygulanmalıdır. M. Murad Başar, 4 Nisan 2012, 5. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi, Antalya.
 79. Erkek İnfertiltesi, M. Murad Başar, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Sakarya Şubesi 2012 Aylık Toplantısı, 24 Nisan 2012 Sakarya.
 80. Serbest oksijen radikalleri süpürücülerinin erkek infertilte tedavisindeki yeri-olgu sunumları. M. Murad Başar, Muammer Kendirci, Erkut Attar, Abdullah Armağan, Ateş Kadıoğlu, Türk üroloji Derneği Kuzey Marmara Şubesi Aylık Toplantısı, 25 Nisan 2012, İstanbul.
 81. Yüksek akımlı priapizm ne zaman ve nasıl tedavi edilmeli? M. Murad Başar, Priaipizm Tanı ve tedavisinde yenilikler. Ramazan Aşçı, Ercan Yeni, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2 Mayıs 2012, Girne-Kıbrıs.
 82. Pelvik tümör cerrahileri sonrası penil rehabiltasyon ve ED tedavisi. Haluk Erol, M. Murad Başar, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2 Mayıs 2012, Girne-Kıbrıs.
 83. Testisten sperm elde etmede yeni prediktif faktörler, M. Murad Başar, Panel: infertilite ve kronik prostatitte değerlendirme ve tedavi. Bülent Semerci, Muammer Kendirci, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2 Mayıs 2012, Girne-Kıbrıs.
 84. Testis tümörleri etiyoloji, sınıflama ve tanı, M. Murad Başar, Türk Üroloji Derneği, Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu, 8. Dönem Sınava Hazırlık Kursu, 6-10 Haziran 2012, Kızılcahamam, Ankara. 
 85. PDE-5 inhibitörleri AÜSS’de ne kadar etkili? M. Murad Başar, Bülent Semerci, Güncel Androloji Sempozyumu, 19-22 Eylül 2012, Şanlıurfa. 
 86. Panel: Surgical Andrology: Micro-TeSe. M. Murad Başar, 8th Eurasian Andrology Summit, 20 April 2013, Budapest, Hungary.
 87. 2013 EAU, Milano’dan alınması gereken mesajlar. Androloji. M. Murad Başar, Türk Üroloji Derneği Kuzey Marmara Şubesi Aylık toplantısı, 24 Nisan 2013, Harbiye Askeri Müzesi, İstanbul.  
 88. Panel: Olgular eşliğinde ICSI çağında infertile erkeğin tedavisi. Yönetici: S.Çayan; Panelistler: P. Schlegel, B. Altay, M. Başar, R. Pabupçu. 10. Ulusal Androloji Kongresi, 31 Mayıs 2013, Bodrum, Türkiye.
 89. Sözlü Bildiri Sunumları (Erkek Cinsel Sağlığı). Yöneticiler: M. Başar, M. Kendirci. 10. Ulusal Androloji Kongresi, 31 Mayıs 2013, Bodrum, Türkiye.
 90. Çocukluktan erişkinliğe Klinefelter sendromlu erkeğe sistemik bakış. M. Basar. ÜTD-Türk Androloji Derneği Ortak oturumu. 4. Üreme Tıbbı Derneği Toplantısı, 28 Eylül 2013, Antalya, Türkiye. 
 91. Mikroskobik TESE, M. Başar, Androloji Panel:Video sunumları. Büyük Üroloji Buluşması, 31 Ekim 2013. Antalya, Türkiye.
 92. Erkek İnfertiletesinde Güncelleme. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Kocaeli-Sakarya Bölgesi Aylık Üroloji Toplantısı, 13 Aralık 2013, Kocaeli. 
 93. Robotic assisted andrological surgery: Vasectomy reversal, Subinguinal varicocelectomy, Targeted spermatic cord denervation, Microsurgical testicular sperm extraction. M. Basar. 16th Congress of the European Society for Sexual Medicine. Symposiumof the Turkish Society of Andrology on male infertility. 29 January 2014, İstanbul, Turkey. 
 94. Current medical treatment of idiopathic male infertility. M. Murad Başar, Proceeding of the 9th. Eurasian Andrology Summit, 25-26 April, St. Petersburg, Russia.
© 2014 - 2024 Tüm hakları saklıdır