Türkçe

KİTAP BÖLÜMLERİ

KİTAP BÖLÜMLERİ:

 1. Kadıoğlu Ateş, Başar M. Murad: Androlojinin tanımı ve tarihçesi. In: Kadıoğlu A, Başar MM, Semerci B, Orhan İ, Aşçı R, Yaman MÖ, Çayan S, Usta MF, Kendirci M (eds): Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı, Türk Androloji Derneği Yayınları, İstanbul, 2004, pp: 11-13.
 2. Başar M. Murad, Tuğlu Devrim: Kavernozal erektil disfonksiyonda cerrahi tedavi yöntemleri. In: Kadıoğlu A, Başar MM, Semerci B, Orhan İ, Aşçı R, Yaman MÖ, Çayan S, Usta MF, Kendirci M (eds): Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı, Türk Androloji Derneği Yayınları, İstanbul, 2004, pp: 308-320.
 3. Başar M. Murad: Emisyon, ejakulasyon ve orgazm fizyolojisi. In: Kadıoğlu A, Başar MM, Semerci B, Orhan İ, Aşçı R, Yaman MÖ, Çayan S, Usta MF, Kendirci M (eds): Erkek ve Kadın Cinsel Sağlığı, Türk Androloji Derneği Yayınları, İstanbul, 2004, pp: 493-502.
 4. Batislam Ertan, M. Murad Basar: Erkek üreme sisteminin anatomisi. In: Kadıoğlu A, Çayan S, Semerci B, Orhan İ, Aşçı R, Yaman MÖ, Usta MF, Kendirci M (eds): Erkek Reprodüktif Hastalıkları ve Tedaivisi. Türk Androloji Derneği Yayınları, İstanbul, 2004, pp: 25-34. 
 5. M. Murad Başar: Erkek reprodüktif fizyolojisi. In: Anafarta MK, Yaman MÖ (eds): Campell Üroloji. Güneş Kitapevi, Ankara, 2005, pp 1437-1474.
 6. M. Murad Başar, Ertan Batislam: Vezikal travma ve hemoraji. In: Nihat Arıkan (ed): Glenn Ürolojik Cerrahi. Güneş Kitapevi, Ankara, 2006, pp 212-219.
 7. M. Murad Başar, Ertan Batislam: İnterstisyel sistit. In: Nihat Arıkan (ed): Glenn Ürolojik Cerrahi. Güneş Kitapevi, Ankara, 2006, pp 220-230.
 8. M. Murad Başar: Vasküler kaynaklı (damarsal hastalıklara bağlı) erektil disfonksiyon. Androloji Hastalıkları Hasta Kılavuzu ve Aydınlatılmış Onam Belgesi. Türk Androloji Derneği, İstanbul, 2006, pp 153-161.
 9. Başar M. Murad, Özbek emin, Kayıgil Önder, Kireçci Sinan, Mert Çağatay: Gelecek tedavi hedefleri. In: Kadıoğlu A, Usta MF, Cangüven Ö, Semerci B, Aşçı R, Yaman Ö, Orhan İ, Çayan S (ed): Seksüel Tıp: Erkek ve kadında seksüel fonksiyon bozuklukları. Türk Androloji Derneği, 2006, pp: 5667-704.
 10. Başar M. Murad, Alpcan Serhan. Kronik Pelvik Ağrı Sendromu. In: Kadıoğlu A, Usta MF, Cangüven Ö, Semerci B, Aşçı R, Yaman Ö, Orhan İ, Çayan S (ed): Seksüel Tıp: Prostatın Benign Hastalıkları. Türk Androloji Derneği, 2008, pp: 183-196.
 11. Başar M. Murad, Alpcan Serhan. Spesifik-Granülamatöz Prostatitler In: Kadıoğlu A, Usta MF, Cangüven Ö, Semerci B, Aşçı R, Yaman Ö, Orhan İ, Çayan S (ed): Seksüel Tıp: Prostatın Benign Hastalıkları. Türk Androloji Derneği, 2008, pp: 197-200. 
 12. Başar M. Murad. Kronik prostatit/Kronik pelvik ağrı sendromu ve cinsel fonksiyon bozukluğu. In: Kadıoğlu A, Usta MF, Cangüven Ö, Semerci B, Aşçı R, Yaman Ö, Orhan İ, Çayan S (ed): Seksüel Tıp: Prostatın Benign Hastalıkları. Türk Androloji Derneği, 2008, pp: 201-206.
 13. M. Murad, Şipal Timuçin. Andropoz ve sonrası dönemde görülen sorunlar ve çözümler: Yaşlanan Erkek. . In: Arasıl T, Gökçe-Kutsal Y, Aslan D, Başar MM (eds). Fiziksel Tıp ve Rehailitasyonda Yeni Ufuklar Yaşlı Sağlığı. Güneş Kitapevi, 2010, pp: 69-87. 
 14. Başar M. Murad, Görgü Nart: Yaşlılık döneminde işeme disfonksiyonu ve inkontinans. In: Arasıl T, Gökçe-Kutsal Y, Aslan D, Başar MM (eds). Fiziksel Tıp ve Rehailitasyonda Yeni Ufuklar Yaşlı Sağlığı. Güneş Kitapevi, 2010, pp: 347-360. 
 15. Başar M. Murad. Fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri hergün alınabilir mi? Alınmalı mı? In Türk Androloji Derneği Yönetim Kurulu (eds). Ürolojide Yeni Ufuklar: Androloji. Güneş Kitapevi, Ankara, 2010, pp: 103-115. 
 16. M. Murad Başar: Enterovezikal ve rektoüretral fistüller. In: Nihat Arıkan (ed): Glenn Ürolojik Cerrahi. Güneş Kitapevi, Ankara, 2010, pp 138-143.
 17. M. Murad Başar: Mesane travması ve kanaması In: Nihat Arıkan (ed): Glenn Ürolojik Cerrahi. Güneş Kitapevi, Ankara, 2010, pp 143-155.
 18. M. Murad Başar: İnterstisyel sistit/ağrılı mesane sendromu In: Nihat Arıkan (ed): Glenn Ürolojik Cerrahi. Güneş Kitapevi, Ankara, 2010, pp 156-161. 
 19. Başar M. Murad, Hacıislamoğlu Ahmet. Sigara ve benzeri tütün ürünlerinin üreme sağlığı üzerine etkisi. In. Selahittin Çayan, Ali Ayyıldız (eds) Çevrenin Erkek Cinsel Sağlığı ve Üreme Sağlığına Etkisi ve Korunma Yolları, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, 2010, 1-11. 
 20. Başar M. Murad, Yuvanç Ercan. Genitoüriner sistem travmaları. In Özmen M. Mahir, Erbil Yeşim, Dilektaşı Evren (eds). Mastery of Syrgery (Türkçe), Güneş Kitapevi, Ankara, 2010, 1778-1797.
 21. Başar M. Murad: Yaşlılıkta erkek cinsel organlarında yaşa özgü meydana gelen değişimler. Yaşlı Sağlığı Modülleri: Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi, Anıl Matbaası, Ankara,  Şubat 2011, 280-286.
 22. Başar M. Murad: Yaşlanma ile ortaya çıkan prostat hastalıkları. Yaşlı Sağlığı Modülleri: Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi, Anıl Matbaası, Ankara,  Şubat 2011, 288-297.
 23. Başar M. Murad: Yaşlanan erkekte idrar kaçırma sorunları. Yaşlı Sağlığı Modülleri: Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi, Anıl Matbaası, Ankara,  Şubat 2011, 301-305. 
 24. Başar M. Murad: Yaşlanma ile ortaya çıkan andropoz ve cinsel sorunlar. Yaşlı Sağlığı Modülleri: Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi, Anıl Matbaası, Ankara,  Şubat 2011, 309-317.
 25. Alkan E, Başar M. Murad. Amprik Medikal Tedavi. In: Aşçı R, Çayan S, Erdemir F, Orhan İ, Yaman Ö, Usta MF, Kendirci M, Ekmekçioğlu O, Kadıoğlu A (eds). Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi. İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, Mayıs 2013, 539.556.
 26. Başar M. Murad. Yaşlanma, spermatogenez ve erkek infertiltesi. In: Aşçı R, Çayan S, Erdemir F, Orhan İ, Yaman Ö, Usta MF, Kendirci M, Ekmekçioğlu O, Kadıoğlu A (eds). Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi. İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, Mayıs 2013, 831-839.

 

ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜMLERİ:

 1. Gökç-Kutsal Yeşim, Aslan Dilek, Başar M. Murad. Aging and basic health issues in Turkey. In: Jason L Powell, Sheying Chen (eds), The Global Dynamics of Aging. Nova Science Publishers, New York, 2012, pp 101-117. 
© 2014 - 2024 Tüm hakları saklıdır