Türkçe

ÜRETRİT

  • 21/09/2022 19:39
En sık karşılaşılan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biri olan üretritler idrar yolunun akıntılı enfeksiyonlarıdır. Üretritler etkenine göre iki gruba ayrılır:
1

ÜRETRİT

En sık karşılaşılan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biri olan üretritler idrar yolunun akıntılı enfeksiyonlarıdır. Üretritler etkenine göre iki gruba ayrılır:

  1. Gonokoksik üretritler
  2. Gonokoksik olmayan üretritler

Gonokoksit üretritlerde neden olan etken bir bakteri olan Neisseria gonore’dir (Post 1).


Cinsel ilişki sırasında penis, vajina, ağız içi veya anüs yolu ile bulaşmaktadır. Ayrıca, normal doğum esnasında anneden çocuğa geçiş de olasıdır. Tek bir ilişki ile bulaş riski kadınlarda daha fazladır. Erkeklerde ise enfekte partner ile tekrarlı ilişkide risk artmaktadır.


Klinik bulgu genellikle bulaştan 2–7 gün sonra, nadiren 1-14 gün içinde ortaya çıkar. İdrarda yanma ve idrar yolunda kaşıntı hissi vardır. İdrar deliği ağrılı, kırmızı ve ödemlidir. Sık idrar çıkma yakınması olabilir. Sarı yeşil renkli akıntı tipiktir (Post 2).

Tanıda gram boyama, akıntı kültürü, antijen saptanması, PCR testleri kullanılabilir. Gram boyaması idrar yolundan alınan sürüntü örneğinin özel boya işlemi sonrası mikroskopta incelenmesi ile yapılır. Lökosit (akyuvar) adı verilen kan hücreleri içinde kırmızı mor renkte mikro-organizmaların izlenmesi ile tanı konulur (Post 3). Kültür uygun antibiyotik tedavisinin verilmesi için yapılması gerekli bir testtir. Gonokok antijen testi erkek idrar örneğinde değerlendirilir. PCR yine sürüntüden alınan örnekte değerlendirilmektedir.

Tedavi uygun antibiyotik kullanımı ile yapılmaktadır. Genelde tek doz ağızdan 1 gr azitromisin veya IM seftriakson tedavisi yeterlidir. Tedavi uygulanmayan hastalarda kendiliğinden düzelebilir; ancak, taşıyıcı olarak mikro organizmayı bulaştırmaya devam ederler. Tedavi edildikten sonra 3-7 hafta kadar taşıyıcılık potansiyeli devam edebildiği ve %40-60 oranında asemptomatik taşıyıcılık olasılığı olduğu için partner tedavisi de mutlaka önerilmektedir.

Non-gonokoksik üretritler ise N. gonore dışı farklı mikro organizmalar ile oluşan üretritleri ifade eder. Burada Clamidya Trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Trikomonas vaginalis gibi çok çeşitli mikro-organizma sorumlu olarak rol oynamaktadır.

Klinik bulguların ortaya çıkış süresi bir miktar daha geçtir (ortalama 1-3 hafta, bazen 5 haftaya kadar uzayabilir) (Post 3). Ancak, klinik belirtiler hemen hemen aynıdır. İdrarda yanma, idrar yolunda sızı ve kaşıntı hissi, sık idrara gitme gibi belirtiler olur. Akıntı bu hastalarda da izlenir. Ancak, bu olgularda akıntı daha koyu kıvamlı, mukoid şeffaftır. Hastalara genelde idrar öncesi ve sabaha karşı olan akıntıdan yakınırlar.

Tanı gram boyama, kültür ve PCR testi ile konulur.
Tedavide antibiyograma uygun olarak tek doz ağızdan azitromisin 1 gr veya 7 gün süre ile doksisiklin 100 mg; eritromisin 500 mg, levofloksasin 500mg kullanılabilir. Yine partner tedavisi mutlaka yapılmalıdır.

© 2014 - 2024 Tüm hakları saklıdır