Türkçe

ÇEVRESEL TOKSİK ETKENLER VE SPERM SAĞLIĞI

  • 21/09/2022 21:16
Pek çok çevresel atık madde sperm parametrelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bisfenol A (BPA), ftalatlar, kadmiyum, triklozanlar, iyonize olmayan radyasyon bu toksik faktörlerden bazılarıdır.
1

ÇEVRESEL TOKSİK ETKENLER VE SPERM SAĞLIĞI

Pek çok çevresel atık madde sperm parametrelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bisfenol A (BPA), ftalatlar, kadmiyum, triklozanlar, iyonize olmayan radyasyon bu toksik faktörlerden bazılarıdır.

  • Kısaca BPA olarak bilinen bisfenol sert plastiklerin içinde kimyasal bir maddedir. Ayrıca, metal kutular içindeki gıdaları metalin uzun süreli temas etkisinden korumak için iç yüzeyinde kaplama olarak da kullanılır. BPA’nın sperm ve hormonal sistem üzerine önemli olumsuz etkileri olduğu yapılan pek çok çalışma ile gösterilmiştir. BPA’ya maruz kalma sonucunda sperm kuyruk defektleri geliştiği, immatür sperm oranında artış olduğu bilinmektedir. Testistiküler atrofi ve buna bağlı testosteron düzeyinde azalmaya da yol açmaktadır.
  • Ftalatlar birçok ticari üründe bulunan ve güzel koku verici madde olarak kullanılan kimyasallardır. Ürünlerde “3PVC” simgesi ile ifade edilir. Ftalatların da sperm parametrelerini olumsuz etkilediği, sperm motilitesini bozduğu ve sperm DNA hasarını artırdığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Yine testiküler hasat ve testosteron azalması sonucu spermatozgenezde bozulmaya neden olur.
  • Ev ürünlerinde anti bakteriyel ajan olarak kullanılan triklozan sperm morfolojik defektlerine yol açar. Akü ve pil sanayiinde kullanılan kadmiyum ise progresif motil sperm oranında azalmaya neden olur.
  • İyonize olmayan radyasyon kablosuz internet hatları, cep telefonları, bluetooth, endüksiyon ısıtıcıları, yüksek frekanslı dielektrik aletler, yayın antenleri gibi radyo frekansı kaynakları aracılığıyla vücudu etkileyebilir. Bu etkileşim sonucunda semen hacminde, sperm sayısında, sperm canlılığında ve hareketliliğinde azalma izlenir.
© 2014 - 2024 Tüm hakları saklıdır