Türkçe

Haberler

( 33 Haberler )
  • 12/07/2024 21:58
Genetik bir sorun olan Klinefelter sendromu (47, XXY) üreme sağlığı açısından sıklıkla tıkayıcı olmayan azoospermiye neden olur. Mikro TESE ile %40-60 oranında sperm elde edilmesine rağmen bu kişilerde ilerleyen yaşla birlikte testis fonksiyonun bozulması ve testosteron eksikliği osteoporoz, kas erimesi (sarkopeni), erken demans, kalp hastalıklarına yol açar.
  • 21/09/2022 22:31
Obezitenin cinsel performans üzerinde de olumsuz etkileri vardır. Obez erkeklerde hormonal anomalilerin yanı sıra anormal yağ dokusu dağılımı ve lipit metabolizmasındaki dengesizliğin yol açtığı damarsal bozukluklar sonucu peniste sertleşme bozukluğu (ereksiyon kaybı/iktidarsızlık) gelişebilir.
  • 21/09/2022 21:56
Metabolik sendrom farklı sistemlerin fonksiyonlarını etkileyen karmaşık bir mekanizma ile ortaya çıkan klinik bir durumdur. Farklı kriterler olmasına rağmen genel olarak kabul edilen genel görüşe göre vücut kitle indeksininin artmış olmasının (30 kg/m2’den büyük olmasının yanı sıra: i) Bel çevresinin 94 cm’den geniş olması, ii) Kan basıncının 130/85 mm/Hg’dan yüksek olması, iii) Açlık kan şekerinin 100 mg/dl’den yüksek olması, iv) İyi kolesterol (HDL) düzeyinin 40 mg/dl’den düşük olması ve v) Trigliserid düzeyinin 150 mg/dl’den yüksek olması metabolik sendrom tanı kriterleri olarak kabul edilir.
  • 21/09/2022 21:41
Penil kurvatür (penis eğriliği) ereksiyon halinde düz ve sert bir şekilde durması gereken penisin çeşitli yönlere eğriliği olarak değerlendirilir.
  • 21/09/2022 21:32
Erkek üreme sistemi üzerine bağırsaklarda bulunan mikroorganizmaların oluşturduğu “mikrobiyota” adı verilen ortamın etkisi son zamanlarda artan bir ilgi görmüştür. Bağırsaklar besinlerin alımına aracılık ederler. Ancak aynı zamanda testis için potansiyel olarak zararlı faktörlerin kontrolünde de önemli rol oynar.
  • 21/09/2022 21:24
Ereksiyon kaybı (iktidarsızlık), tatmin edici bir cinsel ilişki için gerekli penis sertliğini oluşturmada ve/veya devam ettirmede yetersizlik durumudur. Yapılan en geniş kapsamlı bir çalışmada 40-70 yaş arası erkeklerde %52 oranında değişik oranlarda (%17,2 hafif, %25,2 orta ve %9,6 tam) ereksiyon sorunu bildirilmiştir.
  • 21/09/2022 21:16
Pek çok çevresel atık madde sperm parametrelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bisfenol A (BPA), ftalatlar, kadmiyum, triklozanlar, iyonize olmayan radyasyon bu toksik faktörlerden bazılarıdır.
  • 21/09/2022 19:59
Psikolojik stres sebebi bilinmeyen erkek kısırlığında rol oynayan etkenlerden biridir. Stres sonucu kortizol, epinefrin ve norepinefrin gibi hormonların düzeyi artar ve bu maddelerin etkisi ile hücresel düzeyde yapısal bozulmalar ve iltihabi reaksiyonlar ortaya çıkar.
  • 21/09/2022 19:39
En sık karşılaşılan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan biri olan üretritler idrar yolunun akıntılı enfeksiyonlarıdır. Üretritler etkenine göre iki gruba ayrılır:
  • 21/09/2022 19:17
Herpes simpleks virüsü (HSV) ile olan bir enfeksiyondur. İki tip herpes virüsü vardır. Tip-I HSV genelde ağzı bölgesinde lezyon oluştururken, Tip-II HSV genital bölgeyi etkilemektedir.
© 2014 - 2024 Tüm hakları saklıdır