Български

Запушващата азооспермия (обструктивна азооспермия)

Запушващата азооспермия (обструктивна азооспермия)

Запушващата азооспермия (обструктивна азооспермия), която възниква в следствие на запушване след инфекция, операция, нараняване или при вродена липса на сперматозоиди, представлява 40% от всички случаи на азооспермия.

След диабет, след някои заболявания на нервната система или някои онкологични операции, може изобщо да не се образува сперма. Това състояние се нарича "аспермия". Отново, при тези пациенти или при мъже с оперирана простата, спермата не се изхвърля навън, а изтича навътре към пикочния мехур. Тази ситуация се нарича „Ретроградна еякулация = Обратна еякулация“. И в тези случаи има производство на сперма, но няма изход навън. Тези пациенти също могат да бъдат разглеждани в тази група.

Запушващата азооспермия (обструктивна азооспермия)Обструктивната азооспермия може да бъде диагностицирана лесно чрез един подробен преглед. В тези случаи размерите на тестисите са нормални, тестисите са пълни и големи. В зависимост от причината на запушване, семепроводите са неравномерно осезаеми или изобщо не се опипват.

Общоприетото количество сперма при запушващата азооспермия е под 1,5 ml. А в случаите на аспермия и ретроградна еякулация няма изобщо сперма. При тези пациенти за уточняване на диагнозата се извършва търсене на сперматозоиди в урината след мастурбация. Ако се открият сперматозоиди в ретроградната урина, това състояние се приема за ретроградна еякулация. Ако няма нито сперма нито сперматозоиди , това се счита за аспермия.

При хормоналната оценка на пациентите нивата на хормоните, свързани с производството на сперматозоиди FSH, LH, Общ тестостерон и Инхибин В, са нормални. Рядко нивото на инхибин В може да бъде леко занижено.

Диагностицирането на семепроводите при тези пазиенти се осъществява чрез трансректална ултрасонография или ЯМР на таза. Също така, ако по време на прегледа се открие подозрителна находка в тестиса, може да се изиска Доплер ултрасонография за по детайлна оценка.

В 2% от случаите със запушващ вид азооспермия се наблюдава "Генна мутация Кистична фиброза = CFTR". Този ген също така регулира развитието на мъжките канали за проводимост на сперматозоиди. Поради тази причина мутацията на CFTR гена трябва да бъде тестван при пациентите, при които липсват канали.

В случаите на запушваща азооспермия не е необходимо медикаментозно лечение, тъй като няма отделяне на сперма.

При тези пациенти, под местна упойка, сперматозоидите могат да бъдат извлечени чрез иглени аспирационни методи като тестикулярна аспирация на сперматозоиди (TESA), перкутанна епидидимална спермална аспирация (PESA). Освен това, когато се установи причината за запушването, успешно могат да се приложат коригиращи процедури като TUR-ED, вазовазостомия и вазо-епидидимовазостомия.

 

 

 

© 2014 - 2024 Всички права запазени