Български

Mикро Тесе (Mikro TESE)

Какво е Mикро Тесе (Mikro TESE) ?

Процесът на извличане на сперматозоиди от тестисите чрез хирургични методи, който се извършва за ин витро оплождане (микроинжекция) при азооспермични мъже без сперматозоиди в спермата, се нарича Mикро Тесе.

Mikrotese

Фигура: Микро Тесе операция и изображение на разширените спермални канали под микроскоп 

Необходима ли е упойка при Mикро Тесе?

Процесът се извършва в операционната под микроскоп и продължава, докато се намерят сперматозоиди. Ако в единия тестис не се намерят сперматозоиди, трябва да се изследва и другият тестис. Целият тестис се изследва внимателно под хирургически микроскоп и се вземат проби от зоната, където се намират уголемените пълни семепроводни каналчета. Тези взети проби се изследват под микроскоп от биолога, който се намира в операционната и се оценяват за наличие на сперматозоиди. Следователно процесът отнема приблизително 90-120 минути, като може да продължи до 1,5-2 часа. Поради тази причина в този случай се предпочита пълна упойка.

 

Необходимо ли е да лежите в болница след процедурата?

Операцията е еднодневна хирургична процедура. Пациентът трябва да остане в болницата само в деня на операцията и докато отшуми влиянието на упойката. Пациентът се изписва на същия ден с препоръки и след това се изисква да дойде за контрол на превръзката.

 

Необходимо ли е сексуално въздържание преди Mикро Тесе?

Обикновено преди процедурата не се изисква сексуално въздържание, тъй като сперматозоидите ще бъдат търсени директно в тестиса. Ако не се изисква от пациента да даде проба, няма нужда да има въздържание.

 

Необходимо ли е да се вземе проба от сперма преди Mикро Тесе?  

В спермограмите при някои пациенти понякога се срещат малък брой сперматозоиди в спермата. В този случай, който се нарича „Криптозооспермия“ или „Виртуална азооспермия“, ако лекарят сметне за необходимо, може да се вземе единична или последователна проба от сперма от пациента преди Mикро Тесе процедурата. След изследването на тази проба може да се премине към Микро TЕСЕ.

 

Само при пациенти с незапушваща азооспермия ли се прилага Mикро Тесе?

Като се вземат предвид броят и качеството на сперматозоидите, Mикро Тесе може да се прилага при двойки с повтарящи се неуспехи в помощните репродуктивни методи, пациенти с тежки проблеми с подвижността на сперматозоидите (наличие на напълно неподвижни сперматозоиди) и при случаи когато преди това извличането на сперматозоиди с ТЕСА не е било достатъчно.

 

Колко пъти се прави Mикро Тесе?

Двете основни задачи на тестиса са да произвежда сперма и да произвежда хормони. Mикро Тесе е хирургична процедура, която се извършва за извличане на сперматозоиди при хора, които не произвеждат такива. Въпреки че се извършва под микроскоп, ясно е, че всяка хирургическа интервенция ще увреди тестикулярната тъкан. Първата Mикро Тесе процедура винаги има най-висока успеваемост. Откриването на сперматозоиди при първата процедура не означава, че винаги ще бъдат откривани сперматозоиди. Има един локален фокус и ако тази област бъде взета при първото процедура, не се формира нов фокус. Следователно няма шанс да се получат сперматозоиди отново с Микро ТЕСЕ. В случаите, когато се открият сперматозоидите при първия опит на Микро TEСE, вероятността за намиране на сперматозоиди при повторно Микро TEСE е 80-85%. От друга страна при случаите с неуспешно първо Микро Тесе, вероятността за успех ако се извърши от опитни ръце е 20-30%.

 

Защо е необходима генетика?

При 5-10% от случаите на азооспермия причината е аномалия на периферната хромозома и при 11-15% нарушение на Y хромозомата. Поради това генетични тестове задължително трябва да се направят преди да се премине към Mикро TЕСЕ.

 

Какви са критериите, показващи вероятността за откриване на сперматозоиди преди Mикро TEСЕ?

Преди Микро TEСE процедурата, историята на пациента и резултатите от прегледа се оценяват по отношение на рисковите фактори. Нито едно от тях обаче не е определящо за процента на откриване на сперматозоиди. Съществува вероятност за получаване на сперматозоиди дори в случаите на асансьорен тестис, инфекции като заушка, засягащи тестисите и случаи на лечение на рак. По време на прегледа е трудно да се установи връзка между размера на тестисите и извличането на сперматозоиди. Изследването на хормоните, свързани с производството на сперма и анализирането на промените в нивата на FSH, LH, Тестостерон и Инхибин В също е недостатъчно за определянето на добива на сперматозоиди.

 

Защо е важна Y-хромозомата?

Върху Y-хромозомата, която определя мъжкия пол, има три области, участващи в производството на сперматозоиди: Azf-A, Azf-B и Azf-C. В тези области може да има нарушения в производството на сперматозоиди в случаи на липса на една или повече области като частичен или пълен дефицит. В Y-хромозомата при;

  • Пълна липса в региона Azf-A
  • Пълна липса в региона Azf-B
  • Липса в Azf A + B + C региони

Ако има една от посочените липси, при тези хора няма шанс за получаване на сперма и Микро TEСE не се препоръчва. Следователно, единственият определящ критерий преди Микро TEСE е изследване на Y-хромозомата.

 

Какъв е процента за откриване на сперматозоиди с Micro TESE?

Успеваемостта при извличане на сперматозоиди чрез класическата ТЕСЕ биопсия,използвана преди, е била 30-40% ,този процент варира между 40-60% при метода на Микро TEСE.

 

Какви са усложненията (страничните ефекти) при Mикро TEСE?

При някои пациенти след операцията може да възникне спад в сексуалната активност и сексуално нежелание (загуба на либидо) породени от временно хормонално разстройство и дефицит на тестостерон, които продължават 6-8 седмици. Всъщност тази ситуация е тясно свързана с хормоналното ниво на пациента преди операцията. Поради тази причина е важно на всяка цена да се контролират стойностите на хормоните на пациентите преди операцията, особено нивата на Тестостерон. Много по-рядко могат да се наблюдават кървене и образуване на хематом (събиране на кръв), инфекция на раните и атрофия на тестисите.

 

За какво трябва да внимаваме след Mикро Тесе?

След операцията се препоръчва прием на антибиотици и болкоуспокояващи за определен период. Това лечение трябва да продължи в рамките на препоръчаното време.

Фигура: Сперматозоиди в тестикулярната тъкан

След процедурата 1-2 дни може да се усети болка в тестиса и мястото на шевовете. По време на следоперативния период на възстановяване вкъщи е необходимо да се избягват затрудняващи движения (продължително ходене, вдигане на тежко). Душ се препоръчва 2 дни след операцията. Препоръчва се използването на специално бельо (бандаж) в продължение на 10-15 дни, за да се предотврати оток в тестисите след операция. Ако се приемат разредители на кръвта, трябва да се спрат една седмица преди операцията и да не се използват до една седмица след това.

© 2014 - 2024 Всички права запазени