Български

METABOLİK SENDROM VE ERKEK İNFERTİLİTESİ

  • 21/09/2022 21:56
Metabolik sendrom farklı sistemlerin fonksiyonlarını etkileyen karmaşık bir mekanizma ile ortaya çıkan klinik bir durumdur. Farklı kriterler olmasına rağmen genel olarak kabul edilen genel görüşe göre vücut kitle indeksininin artmış olmasının (30 kg/m2’den büyük olmasının yanı sıra: i) Bel çevresinin 94 cm’den geniş olması, ii) Kan basıncının 130/85 mm/Hg’dan yüksek olması, iii) Açlık kan şekerinin 100 mg/dl’den yüksek olması, iv) İyi kolesterol (HDL) düzeyinin 40 mg/dl’den düşük olması ve v) Trigliserid düzeyinin 150 mg/dl’den yüksek olması metabolik sendrom tanı kriterleri olarak kabul edilir.
1

METABOLİK SENDROM VE ERKEK İNFERTİLİTESİ

Metabolik sendrom farklı sistemlerin fonksiyonlarını etkileyen karmaşık bir mekanizma ile ortaya çıkan klinik bir durumdur. Farklı kriterler olmasına rağmen genel olarak kabul edilen genel görüşe göre vücut kitle indeksininin artmış olmasının (30 kg/m2’den büyük olmasının yanı sıra: i) Bel çevresinin 94 cm’den geniş olması, ii) Kan basıncının 130/85 mm/Hg’dan yüksek olması, iii) Açlık kan şekerinin 100 mg/dl’den yüksek olması, iv) İyi kolesterol (HDL) düzeyinin 40 mg/dl’den düşük olması ve v) Trigliserid düzeyinin 150 mg/dl’den yüksek olması metabolik sendrom tanı kriterleri olarak kabul edilir. Kişide artmış kan şekeri düzeyi veya insülin direnci ile bu kriterlerden en az ikisi varsa metabolik sendrom olarak değerlendirilir.

Yapılan çalışmalarda metabolik sendromlu olgularda obeziteye bağlı hormonal birçok etken nedeni ile sperm fonksiyonun olumsuz etkilediği gösterilmiştir.

  1. Artan yağ doku nedeniyle vücut ısının bozulması ve testiküler ısı artışı
  2. Artan yağ doku sonrası hormonal dengenin bozulması ve sperm yapımında etkili testosteron düzeyinin azalması ve Testosteron/Östrojen dengesinin bozulması
  3. Yağ dokudan salınan ve adipokin adı verilen leptin, resistin, oreksin gibi pek çok hormon sperm yapımı ve hormonal dengeyi olumsuz etkilemesi
  4. Obeziteye bağlı artan karın içi basınç ile testis kan akımının azalması
  5. Yağ dokudan salınan bazı TNF-α, IL-6 ve CRP gibi inflamasyon moleküllerin vücutta iltihabı reaksiyonu uyarması ve sonucunda sperm DNA hasarına neden olması.

Bu nedenle metabolik sendrom ve obezite günümüzde sebebi bilinmeyen erkek infertilitesinde önemli bir yer tutmaktadır ve erkek olguların değerlendirilmesinde dikkatle ele alınmalıdır.

© 2014 - 2024 Всички права запазени