Български

Инфекцията COVID и влиянието и върху сперматозоидите

  • 15/03/2021 15:29
Поради специфичната си структура тестисът при нормални условия предпазва репродуктивните клетки от чужди фактори. Но в някои случаи някои вируси могат да преминат през защитната стена на тестиса и да предизвикат имунна реакция в него. Вирусите достигат до тестиса по кръвен път. Най-известната вирусна инфекция, засягаща тестиса, е заушката
1

Инфекцията COVID и влиянието и върху сперматозоидите

Поради специфичната си структура тестисът при нормални условия предпазва репродуктивните клетки от чужди фактори. Но в някои случаи някои вируси могат да преминат през защитната стена на тестиса и да предизвикат имунна реакция в него. Вирусите достигат до тестиса по кръвен път. Най-известната вирусна инфекция, засягаща тестиса, е заушката. В допълнение, ХИВ, вируса Зика и вирусите на ТОРС (SARS) и МЕРС (MERS), които причиняват епидемии в целия свят, също могат да причинят инфекция в тестисите.

Вирусът SARS-CoV-2, който е от семейството на вирусите Корона (Corona) и причинява здравословния проблем, известен като COVID-19, е РНК вирус. В тази група седем различни корона вируса причиняват инфекции при хората.

Коронавирусът, който е повлиян от COVID-19, действа като свързва своите рецептори с клетките. Този рецептор е ангиотензин конвертиращ ензим 2 (АСЕ2) рецептор, физиологично открит в някои тъкани. SARS-CoV-2 се предава главно през дихателните пътища. Инкубационният период след зарязаване е 1-14 дни.

Въпреки че е нова инфекция, в проучванията се посочва, че инфекцията с COVID-19 протича по-тежко при мъжете и процента на заразяване и смърт е по-висок. В ранните етапи на епидемията това се свързваше с фактори, засягащи начина на живот като лошо здравословно състояние, хронични заболявания, допълнителни здравословни проблеми и високо тютюнопушене, които са по-често срещани при мъжете. Но през изминалия период се установи, че и други причини също играят роля. Те са:

  1. Генетични фактори
  2. Андрогенна чувствителност

В проучване,проведено в Испания, също е показано, че инфекцията е често срещана при мъжете и че андрогенната активност създава предразположение. В това проучване е заявено, че 71% от пациентите с COVID-19, приети в болницата, имат андрогенна алопеция (андрогенна плешивост). От друга страна, в друго проучване, проведено в Италия, включващо 4532 пациенти, получили хормонална терапия за потискане на тестостерона при рак на простатата, е посочено, че рискът от COVID-19 е по-нисък от мъжете, които не са получавали това лечение .

Когато се оценява ефектът от инфекцията на COVID-19 върху мъжката репродуктивна система, два фактора са важни за появата на инфекцията: 1) наличието на ACE2 рецептори и 2) TMPRSS2 рецептори, които осигуряват взаимодействието с вирусни рецептори. Проучванията показват, че тези два фактора в репродуктивната система на мъжете са налични:

  1. АСЕ2 рецептори; срещат се на гъсто в ранния стадий на спермалните клетки и в някои структури, намиращи се в  тестиса
  2. TPMSS2 рецептори; открити са в ранния и напредналия стадий на спермалните клетки.

По време на епидемията през 2006 г. беше показано, че инфекцията на тестисите се развива поради инфекция с ТОРС. Съобщават се и случаи на възпаление на тестисите поради инфекция с COVID-19, която принадлежи към същата група. Тази ситуация се наблюдава по-често, особено в   младата възрастова група. Това се обяснява с по-високата концентрация на ACE-2 рецептори в тази възрастова група. Заедно с това обаче,тъй като механизмът, по който различните органи биват засегнати от вируса SARS-CoV-2 не е напълно разбран, всички възможни усложнения се основават на предположения.

Клинично се отбелязват пациенти, които през първите периоди имат болки в долната част на корема и болки в тестисите. Това показва, че при 7-19% от младите пациенти могат да имат дискомфорт в скротума.

При изследването на труповете на 12 случая на средна възраст 42 години, диагностицирани с инфекция COVID-19, е установено сериозно увреждане на тестисите. Вирусът е открит в тестикулярната тъкан само при 1 от тези пациенти чрез PCR тест.

Ефект на инфекцията с COVID-19 върху хормоналната система на мъжете:

Има различни проучвания по този въпрос. Но имайки впредвид, че мъжките хормони първоначално значително варират при остро заболяване или физиологичен стрес, тези ранни резултати трябва да се тълкуват с повишено внимание. В едно изследване, като в група пациенти се установява високо ниво на LH, то при нивото на тестостерона се наблюдава незначително намаляване. От друга страна в нивото на FSH няма значителна промяна.

Посочено е, че промените в нивото на пролактин трябва да се наблюдават внимателно. Предполага се, че тази ситуация може да е свързана със стреса на заболяването и засягането на действието на хипофизната жлеза поради ефектите на използваните лекарства.

Оценка на COVID-19 в спермата:

В проучванията, проведени по този въпрос, през първия период в нито едно няма доклад за предаване на болестта чрез сперма. Но при следващи проучвания, проведени в Китай, вирусът е изолиран с PCR в спермата при 6 (18%) от 38 пациента след инфекцията. В скоро проведено проучване в ранния период не е открит вирус в спермата при 16 пациента.

Друг вид оценка е откриването на вирус в простатната течност. В изследванията по този въпрос също не е открит вирус.

Ефектът на COVID-19 върху параметрите на спермата:

Ограниченият брой проучвания не показват инфекцията да има отрицателен ефект върху параметрите на спермата. Никога обаче не е правилно да се преценява спрямо само една спермограма, както и не е ясно през какви интервали трябва да се прави оценка. Трябва също да се има впредвид, че не всички пациенти са с еднакво клинично състояние. Заедно с това се препоръчва всички случаи да бъдат оценени поне десет дни след появата на симптомите. Изолацията може да бъде прекратена десет дни след първия положителен RT-PCR тест при заразени пациенти, които не показват никакви симптоми на COVID-19.

Методи за асистирана репродукция (ART) и COVID-19:

Тестовете за COVID 2019 трябва да се извършват при всички пациенти в началото на лечението. В острата фаза пациентът трябва да бъде лекуван. От друга страна, няма достатъчно данни за оценка чрез RT-PCR преди ART.

В болниците трябва да се обърне внимание на интервалите на използване на помещенията за вземане на проби,по време на интервалите между пациентите помещенията да се проветряват и да се почистват спрямо правилата за пандемията.

Предаване на COVID-19 от баща на дете:

Според настоящите доказателства от Society for Maternal Fetal Medicine (Общество за майчина фетална медицина) има малка вероятност за предаване.

Съхранение на сперма при пациенти с COVID-19:

Въпреки че има предварителни данни, че инфекцията причинява увреждане на тестикуларната тъкан, замразяването на сперматозоиди при случаите на COVID-19 е спорен въпрос. Няма точна информация за ясния ход на заболяването и дългосрочното увреждане на тестисите. В това отношение е важно внимателното проследяване и оценка на пациентите. Ако се вземе решение за замразяване, трябва да се внимава пробите да се съхраняват в отделни резервоари и среда от пробите на другите пациенти.

Ефектът на ваксината COVID-19 върху параметрите на спермата:

Тъй като настоящите ваксини не съдържат жив вирус, се приема, че ваксините нямат ефект върху параметрите на спермата. Не трябва обаче да се забравя, че все още няма научни изследвания по този въпрос. По-специално, хората, които са ваксинирани с m-RNA-съдържащи ваксини, въпреки че все още няма научни данни, се препоръчва да внимават с контрацепцията в продължение на 2 месеца след ваксинацията.


© 2014 - 2024 Всички права запазени