Български

БЕЗОПАСНОСТ НА ЛЕКАРСТВАТА,УЛЕСНЯВАЩИ ЕРЕКЦИЯТА

  • 28/12/2021 11:57
Лекарствата, използвани при лечението на еректилна дисфункция, имат почти сходни странични ефекти, макар и с различна честота:
1

БЕЗОПАСНОСТ НА ЛЕКАРСТВАТА,УЛЕСНЯВАЩИ ЕРЕКЦИЯТА

Лекарствата, използвани при лечението на еректилна дисфункция, имат почти сходни странични ефекти, макар и с различна честота:

  1. Главоболие (9-16%)
  2. Зачервяване по лицето (4-12%)
  3. Киселини (4-12%)
  4. Запушен нос (1-10%)
  5. Мускулна болка (6-7%)
  6. Световъртеж (1-2%)
  7. Проблеми със зрението (1-2%)

Докато главоболието се наблюдава почти еднакво при всички лекарства, зачервяването по лицето е по-често при силденафила и варденафила. Запушването на носа е по-честа при употребяващи варденафил. Зрителни проблеми са по-чести при пациенти, използващи силденафил. Болка в мускулите на краката и гърба се открива при употребяващи тадалафил.

Кой не може да използва средство за ерекция:

Най-важното ограничение за употребата на тези лекарства са хората, които употребяват нитрати поради сърдечно заболяване/инфаркт/стенокардия. Употребата на тези лекарства не се препоръчва в рамките на 6 месеца след инфаркт. Хората, употребяващи такива лекарства, или пациентите със сърдечни оплаквания трябва да бъдат оценени съвместно от специалисти по урология и кардиология, преди да използват лекарството. Употребата с лекарства за кръвно налягане не представлява значителен проблем. Препоръчително е обаче да се потърси експертно мнение.

Какво да направите, ако не се повлияе от лекарствата?

На първо място, трябва да се запитаме дали лекарството се използва правилно. За адекватна ефективност трябва да се постави въпросът дали лекарството се приема на празен или пълен стомах и дали се приема преди полов акт. В допълнение, ефикасността трябва да се оцени след поне 4-6 изпитвания с лекарство в подходяща доза.

Трябва да се вземат предвид съпътстващите лекарства. Взаимодействията с лекарства трябва да бъдат поставени под въпрос. В зависимост от тази ситуация може да има намаляване на ефикасността на лекарството.

Трябва да се прецени дали лицензираното лекарство се използва или не. Производството на фалшиви лекарства е основен проблем при тези лекарства. По-специално, надеждността на лекарствата, продавани в интернет, е спорна. Трябва да се провери дали нивото на тестостерон е нормално. За ефективност е необходимо нормално ниво на тестостерон.

Може да се направи подробна оценка на причината.

© 2014 - 2024 Всички права запазени